Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Letters »  Acknowledging an enquiry

 Acknowledging an enquiry

posted in: Letters 0
Acknowledging an enquiry Confirmarea unei scrisori Solicitări informaţii

9 February 19…

Dear Mr Bronson,

With reference to your letter of 25 January 19.. ., we have pleasure in sending you our latest catalogue.
We are quite willing to send you all further supplementary information. We thank you for your interest.

Yours sincerely,
Frederick Page
Overseas Sales Manager

18 August 19…

Dear Sirs,

We have received your letter of 10 August in which you requested details of/our range of bottles, boxes and wide-necked containers for the packaging of food products, medicines and toiletries.
Please find enclosed our latest catalogue as well as a list of prices currently in force. We look forward to receiving your order in the very near future.

Yours faithfully,
John Holmes
Director-Sarrabia Group

9 Februarie 19…

Dragă Dle. Bronson,

Referitor la scrisoarea dumneavoastră din 25 ianuaRie 19… avem plăcerea să vă trimitem ultimul nostru catalog.
Suntem bucuroşi să vă trimitem toate informaţiile suplimentare solicitate şi că mulţumim pentru interesul dumneavoastră.

Al dumneavoastră sincer,
Frederick Page
Director Export

18 August 19..

Stimaţi Domni,

Am primit scrisoarea dumneavoastră din 10 august prin care solicitaţi detalii referitoare la sortimentele noastre de sticle, lăzi şi recipiente pentru ambalarea pro-duselor alimentare, medicamentelor şi articolelor cos-metice.
Vă timitem alăturat ultimul nostru catalog precum şi o listă de preţuri în vigoare în prezent. Aşteptăm cu nerăbdare să primim comanda dumnea-voastră într-un viitor foarte apropiat.

Al dumneavoastră cu fidelitate,
John Holmes
Director Grupul Sarrabia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *