Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Business relations » Agreement and disagreement

Agreement and disagreement

Agreement and disagreement

Exprimarea acordului şi dezacordului

1. We found it difficult to reach an agreement on… to obtain his consent.
2. The main questions which seem to divide us are…
3. They wanted… We suggested… I do not think that this presents an insuperable difficulty.
4. Only minor matters now stand in the way of an agreement.
5. The negotiations resulted in an agreement in prin-ciple on a common plan.
1. Ne-a fost dificil să ajungem la un acord în privinţa…/să obţinem consimţământul lui.
2. Principalele chestiuni asupra cărora părerile noastre diferă sunt…
3. Ei au vrut … Noi am sugerat… Nu cred că aceasta
reprezintă o dificultate insurmontabilă.
4. Doar câteva chestiuni minore mai stau în calea unui acord.
5. Negocierile au avut drept rezultat un acord de principiu asupra unui plan comun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *