Banking Transfer

Transfer Transfer

1. We have pleasure in letting you know that our bankers … have been instead to transfer to you… in payment for…/ in settlement of your invoice.
2. Please transfer the equivalent in sterling/ swiss francs of….to…in favour…debiting it to our account.
3. We have today received through bank remittance the amount of… the equivalent of… in your currency.

1.Avem plăcerea să vă informăm că banca noastră …a primit instrucţiuni să transfere în contul dumneavoastră….drept plată pentru…/pentru achitarea facturii dumneavoastră.
2. Vă rugăm să transferaţi echivalentul în lire sterli-ne/franci elveţieni al… în… în favoarea… trecând suma în debitul nostru.
3. Am primit astăzi prin cec bancar suma de… echi-valentul a… în valuta dumneavoastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *