Cheques

Cheques

Cecuri

1. Please open a current account for us in the name of… Together with one cheque for… we enclose specimen signatures of Mr… the Managing Director and of Mr .., the Chief Accountant, either of whom may sign cheques on our behalf.
2. Please stop payment of our cheque No…. drawn on… for the amount of… in favour of…
3. A cheque drawn by you for the amount of… has been returned to us by our bankers marked “words and figures differ”. We are returning it herewith and should be glad to receive a correct cheque.
4. The cheque drawn by you on … for has been returned to us marked ,,effect not cleared”. We assume that some misunderstanding has arisen and shall be glad to have your comments.

1. Vă rugăm să ne deschideţi un cont curent pe nu-mele… Împreună cu cecul nostru în valoare de… vă trimitem specimene de semnături ale domnului… director şi ale domnului…, contabil şef, oricare dintre ei fiind împuternicit să semneze cecurile în numele nostru.
2. Vă rugăm să opriţi plata cecului nostru No… emis asupra… pentru suma de… în favoarea lui…
3. Un cec emis de dumneavoastră în valoare de… ne-a fost restituit de banca noastră cu menţiunea ,,cuvintele şi cifrele diferă.” Vi-l restituim şi am fi bucuroşi să primim un cec corect.
4. Cecul emis de dmnneavoastră la data de… în valoare de… ne-a fost restituit cu observaţia „bunurile nu au fost lichidate”. Presupunem că este vorba de o neîn-ţelegere şi am fi bucuroşi să primim lămuriri din partea dumneavoastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *