Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Money and legal matters » Documents against cash

Documents against cash

Documents against cash Documente prezentate la achitarea sumelor

1. We are enclosing documents including the Bills of Lading, Invoice, Insurance Cover and Certificate of Origin to be surrendered to…against payment of ….
2. We enclose accepted bill drawn on us by… and should be glad to receive the shipping documents.
3. In the case of payment being refused, please ware-house the goods, insure against all risks and cable us.

1. Alăturat vă trimitem documentele cuprinzând Conosamentul (foaia de expediţie), Factura, Poliţa de asigurare şi Certificatul de origine ce vor fi prezentate lui…la achitarea…
2. Vă trimitem alăturat poliţa acceptată trasă asupra noastră de către…şi vom fi bucuroşi să primim documentele de transport.
3. În cazul refuzului de a plăti, vă rugăm să depozitaţi bunurile, să le asiguraţi împotriva tuturor riscurilor şi să ne telegrafiaţi.

Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-526896

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *