Enquiries

Enquiries Cereri
1. We shall be prepared to order…if you could

make them in…
deliver them within… weeks.
supply them at a cheaper price.

2. We should like to hear what special discount you could grant us for oders over. ..
3. We have passed on your enquiry to our works and have asked them to report whether this model can be produced in accordance with your specifications/within the time specified.

1. Am fi dispuşi să comandăm…dacă aţi putea

să le (îi) produceţi în …
să le (îi) livraţi în… săptămâni
să le furnizaţi la un preţ mai ieftin

2. Am vrea să aflăm ce rabat special ne-aţi putea acorda pentru comenzi peste…
3. Am înaintat comanda dumneavoastră uzinei noastre şi am cerut să ni se comunice dacă acest model poate fi produs în conformitate cu specificaţiile dumneavoastră în timpul specificat de dumneavoastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *