Entries

Entries

Intrări

1. Please credit our account with the enclosed draft.
2. We have credited/debited your account with…
3. There remains a balance in our/your favour of…
4. Kindly inform us when our account has been credited/debited with this amount.

1. Vă rugăm să creditaţi contul nostru cu cecul alăturat.
2. Am creditat/debitat contul dumneavoastră cu….
3. Rămâne un sold de… în favoarea noastră/dumneavoastră.
4. Fiţi amabil să ne informaţi când a fost creditat/debitat contul nostru cu această sumă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *