Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Business relations » General market situation

General market situation

General market situation

Situaţia generala a pieţei

1. The market at present is quiet/ unsettled/ firm/ slow/ lively/ very favourable for buying/ selling…
2. There is no/little/a great/a considerable demand for…
3. …are in considerable/less in demand. They sell at…
4. Prices have risen/fallen/remained unchanged.
5. They are higher/lower than last week.
6. .. .have risen/fallen in price by… %.
7. The high prices have brought business almost to a standstill.
1. În prezent piaţa este liniştită/ instabilă/ fermă/ lentă/ activă/ foarte favorabilă pentru cumpărarea/ vânzarea…
2. Este o cerere nulă/mică/mare/considerabilă pentru…
3. …. sunt foarte solicitate/mai puţin solicitate. Ei (ele) se vând la….
4. Preţurile s-au ridicat /au scăzut/au rămas neschimbate.
5. Ele sunt mai mari/mai scăzute decât săptămâna trecută.
6. Preţurile …s-au ridicat /au scăzut cu…%.
7. Preţurile ridicate au făcut ca afacerile aproape să înceteze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *