Giving advice

Giving advice Sfaturi

1.This would be the best time to buy/sell… They seem to have reached their highest ceiling/rock bottom.
2. A new issue of… is about to be launched. You may take up… shares. Their nominal value is likely to be…
3. They have shown a steady increase during the past year and their dividens have never fallen below… %.
4. I regard… as rather risky at the present time/a very good investment.
5. As a speculation the issue seems to merit conside-ration.
6. I see every/no reason to sell. Unless you are pre-pared to hold, your sheares for a considerable time, I should advise you to sell them immediately.
7. As dealings are likely to bo brisk we advise you to purchase at once.

1. Acesta ar fi momentul cel mai propice pentru a cumpăra/a vinde… Se pare că au atins plafonul cel mai ridicat/cel mai scăzut.
2. O nouă emisiune de…va fi lansată curând. Puteţi prelua ….acţiuni. Valoarea lor nominală probabilă va fi…
3. Au manifestat o creştere constantă în ultimul an şi dividendele lor nu au scăzut niciodată sub…%.
4. Consider… cam riscant în momentul de faţă/ o investiţie foarte bună.
5. Ca operaţiune de bursă această emisiune pare să merite atenţie.
6. Am toate motivele/nu am nici un motiv să vând. Dacă nu sunteţi dispus să vă păstraţi acţiunile pentru o bună bucată de vreme v-aş sfătui să le vindeţi imediat.
7. Întrucât este probabil că tranzacţiile vor fi rapide vă sfătuiesc să cumpăraţi imediat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *