Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Business transactions » Inability to fulfil an order

Inability to fulfil an order

Inability to fulfil an order Imposibilitatea de a executa o comandă

1. We regret that No…

is no longer available.
will not be available before the…
cannot be delivered within the time specified.
is not in stock at present. We can offer No… instead.
is not available in this color/shade.

2. We can accept the order only for delivery in…
3. It is impossible for us

to deliver on/by…
to deliver on/by …
to supply on sale or return.
to allow you a reduction of…%. .
to accept an order for such small quantities

4. Please select a suitable substitute from the enclosed patterns/our catalogue.
5. For No…, which is no longer available, we have substituted the very similar No… and trust this will meet with your approval.
6. Very much to our regret we are unable to carry out your orders as this article/material is no loger available. You will find the… a considerable improvement on the…
7. The price you offer is so low that we cannot agree to it. The best we can do is to supply you at…

1. Regretăm că No…

nu mai este disponibil
nu va putea fi obţinut înainte de…
nu poate fi livrat în timpul cerut
nu este în stoc în prezent. Vă putem oferi în schimb No…
nu este disponibil în această culoare/nuanţă

2. Putem accepta comanda numai pentru livrare în…
3. Ne este imposibil

să livrăm la/până la…
să furnizăm în condiţii de vânzare sau restituire
să vă acordăm o reducere de…%
să acceptăm o comandă pentru cantităţi atât de mici.

4. Vă rugăm să alegeţi un model de înlocuire adecvat din modelele alăturate/din catalogul nostru.
5. No… care nu mai este disponibil l-am înlocuit cu No… foarte asemănător şi sperăm că aceasta va întruni aprobarea dumneavoastră.
6. Spre marele nostru regret nu putem executa comenzile dumneavoastră deoarece acest articol/material nu mai este disponibil. Veţi constata că … este mult mai bun decât.
7. Preţul pe care îl oferiţi este atât de scăzut încât nu-l putem accepta. Cea mai mare înlesnire ce v-o putem oferi este să vă furnizăm la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *