Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » The layout » Miscellaneous

Miscellaneous

posted in: The layout 0

Miscellaneous

Diverse

1. As to the question of/As regards… I agree with you that…
2. We understand/have been informed that…
3. In these circumstances…
4. As you are no doubt aware…
5. We are quite willing to/convinced that…
6. In view of these facts…
7. Unless we hear from you to the contrary…
8. Furthermore/On the other hand…
9. On further consideration…
10. For order’s sake…
11. It follows therefore…
12. If we are not mistaken…
13. According to our records/the information we have …
14. We wish to add…
15. As mentioned above…
16. We quite understand that…
17. In our opinion…
18. We enclose…
19. Under separate cover…
20. For your information…
21. According to your request…
33. Certified true…

 l. Cât priveşte chestiunea/Cât despre… Sunt de acord cu Dvs. că…
2. Înţelegem/am fost informaţi că…
3. În aceste împrejurări …
4. După cum fără îndoială vă daţi seama.. .
5. Suntem întru totul dispuşi să/convinşi că…
6. Ţinând seama de aceste fapte …
7. Până la proba contrară…
8. Mai mult/Pe de altă parte…
9. Reconsiderând lucrurile …
10. Pentru a respecta forma….
11. De aici urmează.. .
12. Dacă nu ne înşelăm…
13. Potrivit evidenţei noastre/informaţiei de care dispunem.
14. Dorim să adaugăm …
15. După cum am menţionat mai sus…
16. Întelegem foarte bine că…
17. După opinia noastră…
18. Alăturat vă trimitem…
19. În plic separat…
20. Pentru informarea Dvs…
21. Potrivit cererii Dvs….
22. Copie autentificată

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *