Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Business relations » On the state of the market

On the state of the market

On the state of the market Studierea pieţei
1. We should appreciate your candid opinion on fhe state of the market in your country.
2. As you know the local conditions so well, we should very much like to take up your kind offer to supply us with information about the state of the market in your country.
3. The official circulars give too general a picture.
We should like more precise information on current prices of the following goods/the probable result of the harvest.
4. Please give us full information, name the kind of goods most suitable for our trade and send us patterns and prices.
5. What, in your opinion, are the best potential markets for…
1. Am aprecia părerea dumneavoastră sinceră despre starea (situaţia) pieţei în ţara dumneavoastră.
2. Deoarece dumneavoastră cunoaşteţi condiţiile locale foarte bine am dori foarte mult să primim amabila dumneavoastră ofertă de a ne furniza informaţii despre situaţia pieţei în ţara dumneavoastră.
3. Circularele oficiale oferă o imagine prea generală am dori informaţii mai precise despre preţurile următoarelor mărfuri/rezultatul probabil al recoltei.
4. Vă rog să ne furnizaţi informaţii complete, să men-ţionaţi tipurile de mărfuri cele mai adecvate (potrivite) pentru comerţul nostru şi să ne trimiteţi modele şi preţuri.
5. Care sunt, după părerea dumneavoastă, cele mai bune pieţe potenţiale pentru…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *