Opinion

Opinion Opinii (Puncte de vedere)

1. Perhaps you will be good enough to let me have your views on this point.
2. I am much in favour of increased collaboration with…
3. It is doubtful we can make more progress in these negotiations unless…
4. In my opinion they are trying to get support from… because their position is not as strong as it was
5. As I see it, this matter has three different aspects

1. Poate veţi fi amabil să ne comunicaţi părerile dum-neavoastră despre acest lucru.
2. Sunt întru totul pentru întărirea colaborării cu…
3. Este îndoielnic că vom putea realiza progrese în aceste negocieri dacă nu…
4. După părerea mea ei încearcă să obţină sprijin din partea… deoarece poziţia lor nu este atât de puternică precum era.
5. După opinia mea, această chestiune comportă trei aspecte diferite:

Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-52689

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *