Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Letters » Packing and transport

Packing and transport

posted in: Letters 0
Packing and transport Ambalare şi transport

30 January 1991

Dear Sirs,

We have received your letter of 5th January. All the containers are clearly marked with the accepted interna-tional sign-fragile-top-bottom. We thank you for your order.

Yours faithfully,
Cordon Barries
Director of Overseas Sales

15 August 1991

Dear Sirs,

Following your letter of 8th August, please find enclosed the details concerning the shipment of our order No A/175.
Each article must be packed in special cases to avoid all risk of damage during transport.
Please deliver the goods to our shipper’s warehouse and send the invoice in duplicate.

Yours faithfully,
Jill Evans

30 Ianuarie 1991

Stimaţi Domni,

Am primit scrisoarea dumneavoastră din 5 ianuarie. Toate containerele sunt marcate distinct cu etichete (semnul) recunoscut pe plan internaţional – fragil – partea de sus – partea de jos. Vă mulţumim pentru comanda dumneavoastră.

Al dumneavoastră cu fidelitate,
Gordon Barnes
Director Exporturi

15 August 1991

Stimaţi Domni,

Urmare scrisorii dumneavoastră din 8 august vă rog  să primiţi alăturat detalii referitor la expedierea comenzii noastre No.A/175.
Fiecare articol trebuie ambalat în lăzi speciale pentru a evita riscul de deteriorare în timpul transportului.
Vă rugăm să livraţi marfa la depozitul expeditorului nostru şi să ne trimiteţi factura în duplicat.

A dumneavoastră cu fidelitate,
Jill Evans

Need an webmaster? Click HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *