Account queries

Queries

Nelămuriri (Solicitarea unor precizări)

1. With reference to your invoice/statement of the… we have to point out that
(a) you have made an error in your total. We calculate the correct figure as…
(b) you have shown a discount of only… %, whereas in your letter of the . .. you agreed to … %
(c) you have apparently omitted to credit us with our remittance of the. . / the balance of our account amounting to…
2. On… you informed us that you were arranging settlement of our account. We have not yet received payment and should be glad if you would kindly look into the matter.

1.Referitor la factura dumneavoastră/înştiinţarea din…. trebuie să subliniem că
(a) aţi comis o eroare în calcularea totalului. După calculele noastre cifra corectă este…
(b) aţi indicat un rabat de numai… %, în timp ce în scrisoarea dumneavoastră din… aţi fost de acord cu …%.
(c) aparent aţi uitat să ne creditaţi cu suma din nota noastră de plată din…/soldul contului nostru care se ridică la…
2. La…. ne-aţi informat ca urma să reglementaţi contul nostru. Nu am primit încă banii şi am fi bucuroşi dacă aţi fi amabil să vă ocupaţi de această chestiune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *