Reminders

Reminders Notificări

1. The goods we ordered on.… have not yet been received.
2. Our order No… of … which should have been delivered (shipped) on… is now considerably overdue
3. Wo telexed you today: ORDER NO… NOT YET RECEIVED. SEND IMMEDIATELY.
4. As the… are urgently needed we should be glad if you would dispatch them, without further delay/speed up delivery.
5. We should be glad if you would send us something to be going on with….
6. Unless the goods can be

dispatched immediately
shipped without further delay
delivered within… days

we shall be obliged to cancel the order.
7. Please let us know by return/by fax when we can expect delivery.
8. Would you kindly look into the reasons for this delay. The completion of (construction of)… has been held up as a result of it.

1. Mărfurile pe care le-am comandat la… nu au fost primite încă.
2. Comanda noastră, No…. din.. . care ar fi trebuit livrată (expediată) la… are o întârziere considerabilă.
3.V-am trimis astăzi următorul telex : COMANDA. No… NU A SOSIT ÎNCĂ. TRIMlTEŢI IMEDIAT.
4. Întrucât… sunt necesare imediat (urgent) am fi bucuroşi dacă le-aţi expedia fără întârziere/dacă aţi grăbi expedierea.
5. Am fi bucuroşi dacă ne-aţi trimite ceva pentru a putea face faţă momentului.
6. Dacă mărfurile nu pot fi

expediate imediat
expediate fără întârziere
livrate în … zile.

vom fi obligaţi să anulăm comanda.
7. Vă rugăm să ne informaţi prin curierul următor/ prin fax când putem aştepta livrarea.
8. Vreţi să fiţi amabil şi să cercetaţi cauzele întârzierii. Încheierea (construcţia)… a fost întârziată din această cauză.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *