Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Business relations » Request for assistance

Request for assistance

Request for assistance Cerere de asistenţă

1. I should be grateful if you would kindly assist him/her by introducing him/her to some friends of yours.
2. Could you give him/her an introduction to any one who might be interested/afford him/her any assistance he/she may require?
3. I shall regard any service that you are able to render… as a personal favour to me.
4. We shall be happy at any time to reciprocate your kindness.
5. By doing so you would do us a great favour which needless to say, we should at any time be pleased to reciprocate.

1. V-aş fi recunoscător dacă aţi fi amabil să-l/s-o ajutaţi prezentându-l/prezentând-o unor prieteni ai dumnea- voastră.
2. Aţi putea să-i daţi o scrisoare de recomandaro către cineva care ar putea fi interesat/care ar putea să-i acorde ajutorul de care poate avea nevoie ?
3. Voi considera orice serviciu ce-l veţi putea face lui…. ca o favoare personală.
4. Vom fi fericiţi să ne revanşăm (răspundem amabilităţii dumneavoastră) oricând veţi avea nevoie.
5. Astfel, ne veţi face o mare favoare pentru care este de prisos să adăugăm, vom fi bucuroşi să ne revan-şăm oricând.

Need an webmaster? Click HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *