Statements

Statements

Situaţia contului

1. We should like to know how our account stands.
2. We are sending you with this letter a statement of your account up to… showing a balance in our/your favour of….
3. Our monthly/quarterly statement is enclosed.
4. Thank you for your statement of our account up to… showing a balance in our/your favour of.… We have examined it and found it correct. It has been passed to our cashier for settlement/bank for remittance.

1. Am vrea să ştim care este situaţia contului nostru.
2. Vă trimitem împreună cu această scrisoare situaţia contului dumneavoastră până la data de… care indică un sold de… în favoarea noastră/dumneavoastră.
3. Vă trimitem alăturat situaţia lunară/trimestrială (a contului).
4. Vă mulţumesc pentru prezentarea situaţiei contului nostru până la ….indicând un sold de…în favoarea noastră/dumneavoastră. Am examinat-o şi am constatat căeste corectă. Ea a fost înaintată caseierului nostru în vederea reglementării/băncii pentru efectuarea plăţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *