Suggestions

Suggestions

Sugestii

1. I should like to suggest…
2. The only solution might be for… to…
3. It seems to me there is a simple/the following way of putting this right.
4. If you have any suggestions to make regarding… I should be pleased to hear them.
5. The problems which face us on… are so complicated that I suggest we should meet as soon as possible to discuss them together.
1. Aş vrea să sugerez…
2. Singura soluţie ar fi ca… să…
3. Mi se pare că există o cale simplă/următoarea cale de a îndrepta lucrurile.
4. Dacă aveţi vreo sugestie în legătură cu … m-aş bucura s-o aflu.
5. Problemele cu care suntem confruntaţi în această privinţă sunt atât de complicate încât sugerez să ne întâlnim cât mai curând posibil pentru a discuta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *