Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » The layout » The letterhead

The letterhead

posted in: The layout 0

The letterhead

Antetul

Since letters are often elements in the formation of business contacts it is essential to have the addresses of both parties included in every item of business cor­respondence. By having a printed letterhead a firm en­sures that it includes all the necessary details about its own name, address, postcode, telephone number, telex and fax numbers.

A typical letterhead might read:

STONE AND SIMPSON LTD.
24 Darby Street, Salisbury, Wilts
Telephone:
Telex:
Fax:

Întrucât scrisorile sunt adesea folosite ca elemente în contractele de afaceri este foarte important ca adresele ambelor parţi să figureze în fiecare scrisoare comercială. Utilizând un antet tipărit o companie (firmă) asigură includerea tuturor detaliilor necesare privitoare la denu-mire, adresă, codul poştal, numerele de telefon, telex şi fax.

Exemplu:

STONE AND SIMPSON LTD.
24 Darly Street, Salisbury, Wilts
Telephone:
Telex:
Fax:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *