Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » The layout » The signature block

The signature block

posted in: The layout 0
The signature block Semnătura

The signature block consists of the actual signature, the typewritten name of the signatory (since many signatures are almost illegible) and the official position of the signatory through the latter may be omitted if it is known to the addressee.

Semnătura constă din semnătură, numele dactilografiat al semnatarului (deoarece multe semnături sunt ilizibile) şi funcţia oficială a acestuia – deşi aceasta din urmă poate fi omisă, dacă este cunoscută destinatarului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *