Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » The layout » The use of references

The use of references

posted in: The layout 0

The use of references Utilizarea referinţelor

The references usually consists of the initials of the executive who dictated the letter followed by the initials of the secretary who typed it. The executive’s  initials are usually in upper case (capital letters).

The secretary’s initials  are sometimes typed in lower case. The two sets of initials  may be divided by a solidus (the oblique sign) or a full stop. They may include a file number, or a departmental code of some sort. When giving the re­ference of a previous letter, to which the present letter is a reply, it is helpful to give the date of the earlier letter. Typical references might therefore be:

Your ref DHW/AW/22 October 19 …
Our ref  PTR/ab

Referinţa constă de obicei din iniţialele directorului care a dictat scrisoarea urmate de  iniţialele secretarei care a dactilografiat-o. Iniţialele directorului sunt de obicei  aşezate deasupra (cu majuscule).

Iniţialele secretarei sunt uneori aşezate în partea de jos (dedesubt). Cele două seturi de iniţiale pot fi separate de o bară (linie oblică) sau de punct. Ele pot de asemenea cuprinde un număr  de dosar sau un număr de cod al secţiei sau departamentului respectiv. Când se menţionează referiea la o scrisoare anterioară, la care se răspunde prin prezenta scrisoare, este util să se amintească şi data scrisorii anterioare.

Referinţa Dvs. : DHW/AW/22 octombrie 19…
Referinţa noastră : PTR /ab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *