Bălăciţa

Balacita

Cod poştal: 227040
Telefon: 0252-356444
FAX: 0252-356444

Numele satelor aflate in administratie: Gvardiniţa, Dobra, Bălăciţa

Suprafata: 10109 ha
Intravilan: 436 ha
Extravilan: 9670 ha
Populatie: 3453
Gospodarii: 1357
Nr. locuinte: 2400
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 3

Asezarea geografica: Comuna se află situată în centrul comunei Bălăciţa

Bălăciţa a cunoscut o dezvoltare aparte datorită, în special, numărului mare de ciobani şi de ovine, principala preocupare fiind oieritul. Din cei 3850 de locuitori, 7-8 la sută o reprezintă populaţia de etnie rromă. Ponderea cea mai mare ca număr de locuitori o are Bălăciţa, puţin mai mult decât Gvardiniţa. Atestat de documente datând din 1535 (menţionate seliştile de pe Desnăţui între care şi Bălăciţa, întărite în stăpânirea marelui logofăt Vlaicu şi lui Detco de către Radu Paisie Voievod),1537 (selişte peste care a fost înstăpânit Preda ban),1721/1722 (cartografiat de Fr.Schwantz),1815 (hotărnicia Bălăciţei şi a Poienii, moştenirea şetrăresei Bălaşa Bibescu, împărţite între boierii Argentoieni, Bibeşti şi paharnicul Nicolae Brăiloiu). În primele decenii ale secolului 19 la Bălăciţa au luat fiinţă şi s-au dezvoltat crescătorii de porci pentru export în Imperiul Hasburgic. În preajma lor s-a format aşezarea Porcăreaţa, care, la mijlocul secolului XIX a luat numele de Bălăciţa, vechiul sat cu acest nume fiind numit Gvardeniţa. Catagrafia din 1819 a înscris pe moşia logofătului Dumitrache Brăiloiu satele Vardeniţa şi Bălăciţa Bătrână, cu 72 de familii plătitoare de bir, iar pe moşia logofătului Dumitrache Bibescu, satul Bălăciţa, cu 63 de familii plătitoare de bir. În 1833 Purcăreaţa (Porcăreaţa) era o aşezare pe moşia vornicesei Bibescu situată „din sus de satul Bălăciţa, în drumul ce vine de la satul Slaşoma şi Dobra, cu depărtare de satul Bălăciţa de un sfert de ceas”. În 1835 Bălăciţa avea 129 de familii, în 1864 avea 277 de familii.

Dobra
Dobra

Activitati specifice zonei: Agricultură (cultură mare), Creşterea animalelor (oilor). Ocupaţia de bază este agricultura, axată mai mult pe creşterea animalelor (în jur de 5000 de capete) şi cultivarea plantelor, mai puţin predominant fiind pomicultura.

Activitati economice principale: Morărit şi panificaţie

Facilitati oferite investitorilor: Concesionare teren, Forţă de muncă, Acordare de spaţii şi terenuri pentru activităţi comerciale

Proiecte de investitii: Reţea alimentare cu apă sat Dobra, Reţea de canalizare cu staţie epurare sat Dobra, Modernizare drumuri comunale. În 2009 s-a semnat contractul de finanţare de alimentare cu apă şi canalizare în satul Dobra, şi mai există un alt proiect pentru asfalt 10 km pe uliţe şi drumuri comunale, şi un contract pentru promovarea turismului.

În comună există un monument dedicat eroilor din primul război mondial şi trei biserici („Sf.Împăraţi” în Bălăciţa – 1816, „Sf.Nicolae” în Dobra – 1872 şi „Sf.Nicolae” în Gvardeniţa – 1804). Este localitatea de baştină a poetului Nicolae Dan Fruntelată.

Localitatea Bălăciţa are hramul Sf. Gheorghe, Dobra are Ispasul şi Gvardiniţa hramul Sf. Constantin şi Elena. Din 2009 se serbează Zilele comunei Bălăciţa, care vor fi sărbătorite de 1 şi 2 mai.

Gvardinita
Gvardinita

Calendarul zilelor de piaţă, târguri, oboare şi sărbători religioase:

Piaţă-duminica
Târg – duminica
prima duminică din luna septembrie – Bâlci
23 aprilie, Bălăciţa – Sf. Mare Mucenic Gheorghe (Praznic)
Dobra, 17 mai -Înălţarea Domnului (Ispasul),
Gvardiniţa, 21 mai – Sf. Mari Împăraţi Constantin şi Elena
Bâlci în luna septembrie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *