» » » » » » Bucle cauzale

Bucle cauzale

postat în: Timpul 0
Bucle cauzale în călătoria în timp
Sursa https://en.wikipedia.org/wiki/File:Causal_loop_billiard_ball.svg

 (Sus: traiectoria originală a bilei de biliard. Mijloc: bila de biliard ies din viitor într-un unghi diferit de cel original, și lovește pe sinele ei din trecut schimbându-i traiectoria. Jos: bila de biliard și-a schimbat traiectoria într-o manieră corectă, astfel încât să se deplaseze înapoi în timp cu unghiul necesar pentru lovi pe sinele ei schimbându-i traiectoria. )

O buclă cauzală, în contextul călătoriei în timp sau a structurii cauzale a spațiutimpului, este o secvență de evenimente (acțiuni, informații, obiecte, oameni) în care un eveniment se găsește printre cauzele unui alt eveniment, care la rândul său se găsește printre cauzele primului eveniment menționat. Astfel de evenimente în buclă de cauzalitate există atunci în spațiutimp, iar originea lor nu poate fi determinată. Un exemplu ipotetic al unei bucle de cauzalitate este dat de o minge de biliard lovind sinele trecut: bila de biliard se deplasează pe o cale spre o mașină de timp și viitorul sine al bilei de biliard iese din mașina timpului înainte ca sinele ei trecut să intre, dând sinelui trecut o lovitură laterală, modificând traiectoria mingii trecutului și făcând-o să intre în mașina timpului într-un unghi care să determine pe viitorul său sine să-și lovească propriul sine trecut, o lovitură care îi alterează calea.

Terminologie în fizică, filosofie și ficțiune

Călătoria înapoi în timp ar permite buclelor cauzale să implice evenimente, informații, persoane sau obiecte ale căror istorii formează o buclă închisă și, astfel, par să „vină de nicăieri”. Noțiunea de obiecte sau informații care sunt ”self-existente” în acest mod este adesea privită ca paradoxală, câțiva autori referindu-se la o buclă de cauzalitate care implică informații sau obiecte fără origine ca un paradox de bootstrap, un paradox informativ, sau un paradox ontologic. Termenul „buclă temporală” este uneori folosit pentru a se referi la o buclă cauzală, dar, deși apar asemănătoare, buclele de cauzalitate sunt neschimbate și auto-originare, în timp ce buclele de timp se resetează în mod constant.

Un exemplu al unui paradox al buclei cauzale care implică informații este dat de Everett: să presupunem că un călător de timp copiază o demonstrație matematică dintr-un manual, apoi călătorește înapoi în timp pentru a se întâlni cu matematicianul care a publicat prima demonstrație, la o dată înainte de publicare, matematicianul să copieze pur și simplu demonstrația. În acest caz, informațiile din demonstrație nu au nicio origine. Un exemplu similar este dat în seria de televiziune Doctor Who, a unui călător în timp care copiază muzica lui Beethoven din viitor și o publică în timpul lui Beethoven sub numele lui Beethoven. Everett dă ca exemplu filmul Somewhere in Time ca un exemplu care implică un obiect fără origine: o bătrână dă un ceas unui dramaturg care mai târziu călătorește înapoi în timp și întâlnește aceeași femeie când era tânără și îi oferă același ceas pe care ea ulterior i-l va da.

Krasnikov scrie că aceste paradoxuri de bootstrap – informații sau un obiect care se buclează în timp – sunt aceleași; paradoxul primar aparent este un sistem fizic care evoluează într-o etapă într-un mod care nu este guvernat de legile sale. El nu găsește acest lucru paradoxal și atribuie problemele privind validitatea călătoriei în timp către altor factori în interpretarea relativității generale

O lucrare din 1992 a fizicienilor Andrei Lossev și Igor Novikov a numit astfel de obiecte fără origine drept Jinn, cu termenul singular Jinnee. Această terminologie a fost inspirată de Jinn din Coran, care este descris că nu lasă nicio urmă când dispar. Lossev și Novikov au permis termenului „Jinn” să acopere atât obiectele, cât și informațiile cu origine reflexivă; ei au numit pe primul „Jinn de primul tip”, iar pe cel din urmă „Jinn de al doilea tip”. Ei subliniază că un obiect care face trecerea circulară prin timp trebuie să fie identic ori de câte ori este readus în trecut, altfel ar crea o inconsecvență; a doua lege a termodinamicii pare să impună ca obiectul să devină mai dezordonat pe parcursul istoriei sale și obiectele care sunt identice în reperele punctelor din istoria lor par să contrazică acest lucru, dar Lossev și Novikov au susținut că, de vreme ce a doua lege impune creșterea dezordinii doar pentru sistemele închise, un Jinnee ar putea interacționa cu mediul său în așa fel încât să recâștige ordinea pierdută. Ei subliniază faptul că nu există nici o „diferență strictă” între Jinn din primul și al doilea tip. Krasnikov pune semnul echivocității între „Jinn”, „buclele auto-suficiente” și „obiectele auto-existente”, numindu-le „lei” sau „obiecte intruse sau în buclă”, și afirmă că nu sunt mai puțin fizice decât obiectele obișnuite, „care, la urma urmei, ar putea să apară numai din infinit sau o singularitate.”

Termenul paradox de predestinare este folosit în franciza Star Trek pentru a desemna „o buclă de timp în care un călător în timp în trecut provoacă un eveniment care în cele din urmă provoacă viitoarea versiune originală a persoanei să se întoarcă în trecut” 16] Această utilizare a expresiei a fost creată pentru o secvență într-un episod din 1996 al Star Trek: Deep Space Nine intitulat „Trials and Tribble-ations”, deși fraza a fost folosită anterior pentru a se referi la sisteme de credință, cum ar fi cCalvinismul și unele forme de marxism care au încurajat pe adepți să se străduiască să producă anumite rezultate, în timp ce în același timp au învățat că rezultatele au fost predeterminate. Smeenk și Morgenstern folosesc termenul „paradox de predestinare” pentru a se referi în mod specific la situațiile în care un călător în timp se întoarce în timp pentru a încerca să împiedice un eveniment în trecut, dar sfârșește prin a ajuta la provocarea aceluiași eveniment.

Profeția auto-împlinită

O profeție de auto-împlinire poate fi o formă de buclă de cauzalitate, numai atunci când se poate spune că profeția este cu adevărat cunoscut că se întâmplă, deoarece numai atunci evenimentele din viitor vor produce efecte în trecut. În caz contrar, ar fi un caz simplu al evenimentelor din trecut care ar provoca evenimente în viitor. Predestinarea nu implică neapărat o putere supranaturală și ar putea fi rezultatul altor mecanisme de „precunoaștere infailibilă”. Problemele care decurg din infailibilitate și influențând viitorul sunt analizate în paradoxul lui Newcomb. Un exemplu fictiv notabil al unei profeții de auto-împlinire are loc în piesa clasică Oedipus Rex, în care Oedip devine rege al Tebei, în timp ce în acest proces îndeplinește necontenit o profeție că el va omorî pe tatăl său și se va căsători cu mama sa. Profeția în sine servește drept impuls pentru acțiunile sale și, prin urmare, se auto-împlinește. Filmul 12 Monkeys se ocupă mult de temele de predestinare și de complexul Cassandra, unde protagonistul care călătorește înapoi în timp explică faptul că nu poate schimba trecutul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *