Ghid UE pentru traduceri – Fiţi logici – structuraţi-vă frazele
| |

Uneori trebuie să redactaţi (sau să îmbunătăţiţi) un document care conţine numeroase date și idei. Iată câteva modalităţi de structurare a informaţiilor astfel încât cititorii să înţeleagă fi ecare frază la prima citire. Indicaţi agenţii fi ecărei acţiuni (a se … Citeşte mai mult

Notiţe folosite de traducătorii interpreţi
| |

Notiţele de interpretare sunt folosite de unii interpreți, care traduc comunicările orale (cum ar fi discursurile) în totalitate sau în parte. Aceste notiţe pot fi utilizate în cazul în care interpretul lucrează în „modul consecutiv.” Notiţele de interpretare nu fac … Citeşte mai mult

Ghid UE pentru traduceri – SOS: Scurt, la obiect şi simplu
| |

Scurt, la obiect… În general, un document nu este mai valoros dacă este mai lung. Cititorii dumneavoastră nu vă vor aprecia mai mult fiindcă aţi scris 20 de pagini în loc de 10, îndeosebi atunci când își dau seama că … Citeşte mai mult

Glosa interliniară
| |

În lingvistică și pedagogie, o glosă interliniară este o serie de scurte explicații (cum ar fi definiții sau pronunții) plasate între o linie a textului original și traducerea acesteia într-o altă limbă. Când se glosează, fiecare linie a textului original … Citeşte mai mult

Traducerea colaborativă
| |

Traducerea colaborativă este o tehnică de traducere creată sau activată de tehnologia modernă a traducerilor unde mai mulți participanți colaborează pe același document în același timp, în general partajând o interfață de traducere asistată de calculator care include instrumente pentru … Citeşte mai mult

Subtitrarea
| |

Subtitrările sunt derivate dintr-o transcriere sau un scenariu al unui dialog sau comentariu din filme, programe de televiziune, jocuri video, și altele asemenea, de obicei afișate în partea de jos a ecranului. Ele pot fi sub formă de traducere scrisă … Citeşte mai mult

Tradiţii mai puţin răspândite în traducere
| |

Datorită colonialismului occidental și dominației culturale în ultimele secole, tradițiile de traducere occidentale au înlocuit în mare măsură alte tradiții. Tradițiile occidentale au la bază ambele tradiții antice și medievale, și mai multe inovații europene recente. Deși abordările anterioare în … Citeşte mai mult

Teoria occidentală a traducerilor
| |

(Johann Gottfried Herder) Discuțiile despre teoria și practica traducerii vin din antichitate și expun continuități remarcabile. Grecii antici disting între metafrază (traducere literală) și parafrază. Această distincție a fost adoptată de către poetul și traducătorul de limba engleză John Dryden … Citeşte mai mult

Nedeterminarea traducerii
| |

Nedeterminarea traducerii este o teza propusă în sec. XX de filosoful analitic american W. V. Quine. Declarația clasică a acestei teze poate fi găsită în lucrarea sa din 1960, Word and Object („Cuvânt şi obiect„), care a adunat și rafinat … Citeşte mai mult

Ghid UE pentru traduceri – Organizaţi documentul
| |

La început • Dacă planul dumneavoastră include un rezumat,începeţi cu acesta şi veţi descoperi, poate, că estesuficient! Introduceţi rezumatul la începutul textului,întrucât aceasta este prima parte (şi adesea singura) pe care o va citi publicul. • Acordaţi o atenţie deosebită … Citeşte mai mult

Abordări în traducerea automată
| |

 (Piramida lui Bernard Vauquois arătând valorile comparative ale reprezentării intermediare, traducerea automată interlinguală la vârf, urmată de cea bazată pe transferul, apoi traducere directă.) Traducerea automată poate folosi o metodă bazată pe regulile lingvistice, ceea ce înseamnă că cuvintele vor … Citeşte mai mult

Ghid UE pentru traduceri – Cititorul are întâietate
| |

Stil direct și interesant Gândiţi-vă întotdeauna la cititorii cărora li se adresează textul pe care îl redactaţi – nu numai la superiorul ierarhic sau la revizor, în cazul unei traduceri, ci și la utilizatorii finali. La fel ca dumneavoastră, ei … Citeşte mai mult

1 2 3 4 5 6