Lastaviţa
| |

 Scoarţă, Ogradena

Pătura populară
| |

 Scoarţă, Nadanova Pătura este o ţesătură destinată acoperirii patului, care apare sub această denumire în partea nordică a judeţului.

Scoarţe
| |

 Scoarţă, Bâlvăneşti

Războiul de ţesut
| |

 Scoarţă Bala Cea mai importantă unealtă pentru această fază de lucru este războiul de ţesut.

Casa ţărănească veche în Mehedinţi
| |

 Faţă de masă Tâmna În subzona centrală şi sudică planul caselor vechi se caracterizează printr-o prispă care cuprinde toată latura longitudinală din faţa casei şi prin existenţa a trei încăperi:

Ţesături pentru interioarele ţărăneşti
| |

Interior ţărănesc – Scoarţă, Vânju Mare