Cercetări în managementul cunoașterii
| |

Managementul cunoașterii (MC) este procesul de capturare, dezvoltare, partajare și utilizarea eficientă a cunoștințelor organizaționale. Aceasta se referă la o abordare multidisciplinară pentru atingerea obiectivelor organizaționale prin utilizarea optimă a cunoștințelor. Ca disciplină înființată din anul 1991, MC include cursuri … Citeşte mai mult

Raționamentul inductiv vs. raționamentul deductiv
| |

(Gânditorul de la Hamangia) Inducţia, cunoscută şi ca raţionamentul inductiv sau logica inductivă, este un tip de raţionament care implică transferul de la un set de fapte specifice la o concluzie generală. Poate fi văzut şi ca o formă de … Citeşte mai mult

Posibilitatea și conceptibilitatea în epistemologie
| |

O idee ar fi ca limita dintre posibil și imposibil să fie o funcție a psihologiei umane: ca și cum ar coincide cu limita dintre ceea ce considerăm că este de conceput și de neconceput. Cu toate acestea, deși există … Citeşte mai mult

Epistemologie, cunoaștere, credință și adevăr
| |

Epistemologia (din greacă, ἐπιστήμη, epistēmē, care înseamnă „cunoaștere, înțelegere”, și λόγος, logos, care înseamnă „cuvânt”) este un cuvânt folosit prima dată de filozoful scoțian James Frederick Ferrier pentru a descrie ramura filozofiei care se ocupă cu teoria cunoașterii. Acesta analizează … Citeşte mai mult

Modalități de comunicare a cunoașterii
| |

(Los portadores de la antorcha (Purtătorii de ștafetă) – Sculptură de Anna Hyatt Huntington care simbolizează transmiterea cunoștințelor de la o generație la alta (Ciudad Universitaria, Madrid, Spania – Imagine Carlos Delgado, )) Cunoașterea este o familiarizare, conștientizare sau înțelegere … Citeşte mai mult

Credinţe taoiste
| |

Un templu taoist din Taiwan, cu elemente din practica reliioasă Jingxiang şi sculpturi ale paznicilor Dragonul şi Leul Taoismul nu a fost niciodată o religie unificată, constând doar din numeroase învăţături bazate pe diferite revelaţii. Din această cauză, diferitele ramuri … Citeşte mai mult

Definirea cunoaşterii în filozofie
| |

Robert Reid, Cunoaşterea (1896). Thomas Jefferson Building, Washington, D.C. „Putem să ne considerăm că suntem în posesia cunoaşterii ştiinţifice necalificate privitor la un lucru, spre deosebire de cunoaşterea accidentală a acestuia în sens sofistic, când ştim cauza de care depinde … Citeşte mai mult

Taoism
| |

Taoismul (scris uneori şi Daoism) se referă la o varietate de tradiţii filozofice şi reliogioase care au influenţat Asia de Est timp de peste două milenii. Aceste tradiţii au influenţat şi lumea occidentală, mai ales începând cu sec. XIX. Cuvântul  … Citeşte mai mult

Cunoaşterea
| |

Personificarea cunoaşterii  (în limba greacă Επιστημη, Episteme), Biblioteca Celsus din Ephesus, Turcia. Cunoaşterea este definită de Oxford English Dictionary ca (i) expertiza şi abilităţile căpătate de o persoană prin experienţă şi educaţie; înţelegerea teoretică şi practică a unui subiect, (ii) … Citeşte mai mult

1 2 3