Dialogul civic: o oportunitate pentru ONG-uri să îşi facă auzită vocea în UE
| |

Rolul şi contribuţia ONG-urilor este din ce în ce mai apreciată de către instituţiile europene pe parcursul anilor 1990, ceea ce a produs o schimbare de perspectivă de la conceptul de „guvernământ” la cel de „guvernare”, care include o varietate … Citeşte mai mult

Fonduri de la Uniunea Europeană pentru ONG-uri
| |

UE oferă finanțare pentru ONG-uri într-o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum: dezvoltarea regională și urbană ocuparea forței de muncă și incluziunea socială agricultura și dezvoltarea rurală politicile în domeniul maritim și al pescuitului cercetarea și … Citeşte mai mult

Judecarea cererii de dobândire a personalităţii juridice pentru o asociație sau fundație
| |

Pesonalitatea juridică a unui ONG este acordată de judecătoria în circumscripţia căreia se află sediul, adică judecătoria orăşenească – pentru oraşe şi comunele apropiate acestora sau de sector – pentru Bucureşti. Ajutor: Judecătoria de circumscripţie poate fi identificată şi pe … Citeşte mai mult

Fundaţii comunitare
| |

Fundaţiile comunitare sunt instrumente ale societății civile destinate să pună în comun donații într-o investiție coordonată și să acorde  facilităţi dedicată în primul rând îmbunătățirii socială a un anumit loc. Fundaţiile comunitare sunt un fenomen global, existând cca. 1700 astfel … Citeşte mai mult

Sponsorizarea organizaţiilor neguvernamentale – FAQ
| |

Reprezint o societate comercială şi am vrea să facem o sponsorizare. Cum se înregistrează aceasta în evidenţele contabile şi cum este afectat calculul impozitului pe profit? Înregistrarea în contabilitate a valorii sponsorizării, aşa cum este trecută aceasta în contractul de … Citeşte mai mult

Constituirea patrimoniului iniţial al unei asociaţii sau fundaţii
| |

Patrimoniul iniţial este un fel de “zestre” cu care asociaţia voastră porneşte la drum. Patrimoniul minim necesar înfiinţării unei asociaţii este, la data acestui ghid, 600 de lei (un salariu minim pe economie). Dacă doriţi, puteţi constitui patrimoniul iniţial din … Citeşte mai mult

Aţi obţinut o sponsorizare ca ONG. Mai departe, cum procedaţi?
| |

Respectaţi-vă obligaţiile În nici un caz nu utilizaţi banii sau bunurile pentru alte scopuri decât cele menţionate în contract. Nici un sponsor nu va fi fericit să afle că, în loc să organizaţi o serbare pentru copii defavorizati, aţi mobilat … Citeşte mai mult

Constituirea oficială a unei asociaţii. Întocmirea şi autentificarea sau atestarea actelor constitutive
| |

Membrii fondatori, în persoană sau prin reprezentant – în baza unei procuri speciale notariale – se vor reuni în „adunarea generală de constituire”. În această adunare se declară constituită asociaţia, se adoptă statutul, se stabilesc patrimoniul initial, prima conducere şi … Citeşte mai mult

Cazierul fiscal al fondatorilor la înfiinţarea unei organizaţii neguvernamentale
| |

Membrii fondatori trebuie să pună la dispoziţie şi cazierul fiscal, conform art. 8 alin. 1 din OG 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările ulterioare. Cazierul fiscal este oarecum asemănător cu cel judiciar şi se referă la fapte … Citeşte mai mult

Obţinerea unei sponsorizări pentru asociaţii
| |

Pentru început să lămurim clar motivaţiile celor două părţi implicate într-o sponsorizare – el, sponsorul şi voi, beneficiarii. De ce aveţi nevoie de o sponsorizare? 1. Vă trebuie resurse practic pentru derularea oricărui proiect pe care vi-l propuneţi. 2. Numele … Citeşte mai mult

Sediile asociaţiilor neguvernamentale
| |

La fel ca şi societăţile comerciale, şi ONG-urile trebuie să aibă un sediu (fie el şi unul “social”). Ştim cu toţii cât este de greu să obţii un sediu cu o chirie rezonabilă pentru o persoană juridică, mai ales în … Citeşte mai mult

Contractul de sponsorizare sau de mecenat
| |

Sponsorizarea se face în baza unei înţelegeri, denumite “contract”, între cele două părţi, denumite “sponsor” şi “beneficiar”. În contract se vor menţiona, obligatoriu, conform Legii nr. 32/1994, obiectul, valoarea şi durata contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor. Spre deosebire de contractul … Citeşte mai mult

1 2 3