Câmpul gravitațional
| |

În fizică, un câmp gravitațional este un model folosit pentru a explica influența pe care un corp masiv o extinde în spațiul din jurul său, generând o forță asupra unui alt corp masiv. Astfel, un câmp gravitațional este folosit pentru … Citeşte mai mult

Maree și gravitația
| |

 (Tipurile de maree) Mareele sunt creșterea și scăderea nivelelor mării cauzate de efectele combinate ale forțelor gravitaționale exercitate de Lună și Soare și de rotația Pământului. Momentele și amplitudinea mareelor în orice locație dată sunt influențate de alinierea Soarelui și … Citeşte mai mult

Greutatea și imponderabilitatea
| |

În știință și inginerie, greutatea unui obiect este de obicei considerată a fi forța asupra obiectului datorită gravitației. Greutatea este un vector a cărui magnitudine (o cantitate scalară), adesea desemnată printr-o literă italică G, este produsul masei m a obiectului … Citeşte mai mult

Legea inversului pătratului în gravitație
| |

(S reprezintă sursa de lumină, în timp ce r reprezinta punctele măsurate.Liniile reprezintă fluxul care iese din sursă. Numărul total de linii de flux depinde de puterea sursei și este constant cu creșterea distanței, unde o densitate mai mare de … Citeşte mai mult

Constanta gravitațională universală, G
| |

(Diagrama balanței de torsiune folosită în experimentul Cavendish efectuată de Henry Cavendish în 1798, pentru a măsura Marele G, cu ajutorul unei scripete, bile mari atârnate de un cadru fiind rotite alături de bile mici). Constanta gravitațională, cunoscută și sub … Citeşte mai mult

Forțe electrice
| |

Forțele electrice sunt forțe fundamentale, care se manifestă între particule încărcate. Particule încărcate cu sarcini de semn opus se atrag, iar cele de același semn se resping. Culturile vechi din jurul Mediteranei știau că anumite obiecte, cum ar fi baghetele … Citeşte mai mult

Teorii moderne ale gravitației
| |

Teoria lui Newton despre gravitație În 1687, matematicianul englez Sir Isaac Newton a publicat Principia, în care face ipoteza legii pătratelor inverse a gravitației universale. După cum spunea el, „am dedus că forțele care păstrează planetele în orbitele lor trebuie … Citeşte mai mult

Istoria conceptului de gravitație
| |

(Aristotel, de Francesco Hayez) În fizică, teoriile gravitației postulează mecanismele de interacțiune care guvernează mișcările corpurilor cu masă. Au existat numeroase teorii ale gravitației din cele mai vechi timpuri. Antichitate În secolul al IV-lea î.e.n., filosoful grec Aristotel credea că … Citeşte mai mult

Anomalii și discrepanțe în teoriile despre gravitație
| |

Există câteva observații care nu sunt explicate în mod adecvat, ceea ce poate indica necesitatea unor teorii mai bune despre gravitație sau alte moduri de abordare.  (Curba de rotație a unei galaxii spiralate tipice: prezisă (A) și observată (B). Diferența … Citeşte mai mult

Aspecte specifice ale gravitației
| |

Gravitația Pământului (Un obiect inițial staționar, care este lăsat să cadă liber sub gravitație, cade pe o distanță care este proporțională cu pătratul timpului scurs. Această imagine se întinde pe jumătate de secundă și este capturată la 20 de intermitențe … Citeşte mai mult

Gravitația în teoria relativității generale
| |

 (Analogia bidimensională a distorsiunii spațiu-timp generate de masa unui obiect. Materia schimbă geometria timpului spațial, această geometrie (curbată) fiind interpretată ca gravitație.Liniile albe nu reprezintă curbura spațiului, ci sistemul de coordonate impus spațiutimpului curbat, care ar fi rectiliniu într-un spațiutimp … Citeşte mai mult

Istoria clasică a teoriei gravitației
| |

Gravitația este un fenomen natural prin care toate lucrurile cu masă sunt aduse spre (sau gravitează) unul spre altul, inclusiv obiecte variind de la atomi și particule de lumină, planete și stele. Deoarece energia și masa sunt echivalente, toate formele … Citeşte mai mult

1 2