Statistica în fizică
| |

Cu cât eşti mai aproape de valoarea așteptată (medie) într-o distribuție normală, cu atât mai mult creşte densitatea de probabilitate. Sunt prezentate statisticile utilizate în evaluarea testării standardizat. Scalele includ deviațiile standard, procente cumulate, echivalenţe centil, scoruri Z, scoruri T, … Citeşte mai mult

Analiza dimensională
| |

Analiza dimensională este un instrument matematic de multe ori folosit în fizică, chimie și inginerie, pentru a simplifica o problemă prin reducerea numărului de variabile la cel mai mic număr de parametri „esențiali”. Sisteme care au în comun acești parametri … Citeşte mai mult

Instrumente de măsurare
| |

În fizică și inginerie, măsurarea este activitatea de a compara cantitățile fizice ale obiectelor și evenimentelor din lumea reală. Se folosesc obiecte şi evenimente standard ca unități, iar rezultatele măsurătorilor este un anumit număr rezultat din comparaţia dintre obiectul măsurat … Citeşte mai mult

Măsurători fizice
| |

Măsurarea este determinarea dimensiunii sau amplitudinii. Măsurarea nu este limitată la cantități fizice, se poate extinde şi la cuantificarea a aproape oricărui lucru imaginabil, cum ar fi gradul de incertitudine, încrederea consumatorilor, sau rata de creștere în scăderea prețului de … Citeşte mai mult

Mărimi fizice
| |

O mărime fizică este rezultatul măsurării și este de obicei exprimată ca produsul dintre o valoare numerică și o unitate fizică (unitățile SI sunt de obicei de preferat). Exemplu: P = 42,3 x 103 W = 42,3 kW cu P … Citeşte mai mult

Aspecte ale metodelor ştiinţifice
| |

Observaţia Metodele științifice încep cu observația. Observația impune de multe ori măsurări atente. Aceasta necesită, de asemenea, stabilirea unor definiții operaționale ale măsurătorilor și alte concepte relevante. Definițiile nu sunt ipoteze științifice, acestea nu pot fi „falsificate”, ele sunt întotdeauna … Citeşte mai mult

Elementele metodelor ştiinţifice idealizate
| |

Elementele esenţiale ale metodei ştiinţifice sunt descrise în mod tradiţional după cum urmează: Observarea: Observari sau citeşti despre un fenomen. Ipoteza: Îşi pui întrebări în legătură cu observaţiile tale, şi inventezi o ipoteză, o „presupunere”, care ar putea explica fenomenul … Citeşte mai mult

Metode ştiinţifice
| |

Metoda ştiinţifică se referă de obicei la o serie sau o colecţie de procese care sunt considerate caracteristice pentru investigarea ştiinţifică şi dobândirea unor cunoştinţe ştiinţifice noi. Filozofii, istoricii şi sociologii au găsit mai multe moduri de a descrie procesul … Citeşte mai mult