Filosofia mecanicii cuantice
| |

(Funcțiile de undă ale electronului într-un atom de hidrogen la diferite niveluri de energie. Mecanica cuantică nu poate prezice locația exactă a unei particule în spațiu, ci doar probabilitatea de a fi găsită în locații diferite. Zonele mai luminoase reprezintă … Citeşte mai mult

Cvasiparticule
| |

(Orice sistem, indiferent de cât de complicat este, are o stare de bază, împreună cu o serie infinită de stări excitate de energie mai mare.) În fizică, cvasiparticulele și excitațiile colective (care sunt strâns legate) sunt fenomene emergente care apar … Citeşte mai mult

Nucleul atomic
| |

(Ciclul reacţiilor nucleare din stelele mai grele decât Soarele) Centrul unui atom se numește nucleu. Acesta este compus din unul sau mai mulți protoni și de obicei câţiva neutroni.Numărul de protoni din nucleul unui atom determină numărul atomic, și ce … Citeşte mai mult

Fononi
| |

Un fonon este un mod de vibrație cuantizat care apar într-o rețea cristalină rigidă, cum ar fi rețeaua atomică a unui solid. Studiul fononilor este o parte importantă din fizica corpului solid, deoarece contribuie la explicarea multora dintre proprietățile fizice … Citeşte mai mult

Neutrino
| |

Neutrino este o particulă elementară. Ea are de spinul 1/2 și deci este un fermion. Masa sa este foarte mică, deși experimente recente (vezi super-Kamiokande) au demonstrat că aceasta este diferită de zero. Acesta interacționează numai prin interacțiunea slabă și … Citeşte mai mult

Gravitoni
| |

În fizică, gravitonul este o particulă elementară ipotetică, care transmite forța de gravitație în cele mai multe sisteme cuantice de gravitație. Pentru aceasta gravitonii trebuie să fie întotdeauna de atracţie (gravitația nu împinge), să funcționeze pe orice distanţă (gravitaţia este … Citeşte mai mult

Bosoni W şi Z
| |

Bosonul W este o particulă elementară având o sarcină electrică de doar ± 1, o masă de 80,4110 GeV (aproximativ de 80 de ori masa protonului), și isospin slab. Există trei tipuri de bosoni W: încărcate pozitiv, negativ, (antiparticule unul … Citeşte mai mult

Gluoni
| |

În fizică, gluonii sunt particule elementare, responsabile pentru forța nucleară tare. Ei leagă cuarcii împreună pentru a forma protoni și neutroni. Sarcina lor electrică este zero, spinul este 1, și se presupune, în general, că au masa nulă. Gluonii sunt … Citeşte mai mult

Fotoni
| |

În fizică, fotonul este un cuantum de excitație a câmpului electromagnetic cuantizat. Acesta este considerat drept una dintre particulele elementare ale Modelului Standard. Fotonul are, de obicei, simbolul γ (gamma), deși în fizica energiilor înalte, acest simbol se referă la … Citeşte mai mult

Cuarci
| |

În fizica particulelor, cuarcii (quarcii) sunt una dintre cele două familii de particule subatomice care ar putea fi elementare și indivizibile (cealaltă fiind leptonii). Obiectele alcătuite din cuarci sunt cunoscute sub numele de hadroni; exemple bine cunoscute sunt protonii și … Citeşte mai mult

Electronul
| |

Electronul este o particulă subatomică. Ea are o sarcină electrică negativă de -1.6 × 10-19 culombi, și o masă de aproximativ 9.10 × 10-31 kg (0.51 MeV/c2). Electronul este de obicei reprezentat ca e–. Antiparticula electronului este pozitronul, care este … Citeşte mai mult

Neutroni
| |

În fizică, neutronul este o particulă subatomică, fără sarcină electrică și cu masa de 940 MeV (foarte puțin mai mult decât a protonului). Nucleul celor mai mulți atomi (toate cu excepția celui mai cunoscut izotop al hidrogenului, care constă dintr-un … Citeşte mai mult

1 2