Big Bang

|

(Imaginea detaliată a întregului cer al universului nou creat din nouă ani de date WMAP. Imaginea arată fluctuațiile de temperatură vechi de 13,77 miliarde de ani (prezentate ca diferențe de culoare) care corespund germenilor care au crescut devenind galaxii. Semnalele … Citeşte mai mult

Probleme nerezolvate în fizica particulelor și fizica energiilor înalte

|

Problema ierarhică: De ce gravitația este o forță slabă? Ea devine puternică pentru particule numai la scara Planck, în jurul valorii de 1019 GeV, mult peste scala electroslabă (100 GeV, scara energetică dominantă a fizicii la energii joase). De ce … Citeşte mai mult

Particule în fizică neincluse în Modelul standard

|

Particule compuse Hadroni Hadronii sunt definiți ca particule compuse cu interacțiune puternică. Hadronii sunt fie: Fermioni compuși (în special 3 cuarci), caz în care sunt numiți barioni. Bozoni compuși (în special 2 cuarci), caz în care sunt numiți mezoni. Modelele … Citeşte mai mult

Lista particule elementare în fizică

|

(Particulele elementare incluse în Modelul Standard) Aceasta este o listă a diferitelor tipuri de particule atomice și sub-atomice găsite sau presupuse a exista în întregul univers clasificat după tip. Proprietățile diferitelor particule enumerate sunt de asemenea date, precum și legile … Citeşte mai mult

Filosofia mecanicii cuantice

|

(Funcțiile de undă ale electronului într-un atom de hidrogen la diferite niveluri de energie. Mecanica cuantică nu poate prezice locația exactă a unei particule în spațiu, ci doar probabilitatea de a fi găsită în locații diferite. Zonele mai luminoase reprezintă … Citeşte mai mult

Cvasiparticule

|

(Orice sistem, indiferent de cât de complicat este, are o stare de bază, împreună cu o serie infinită de stări excitate de energie mai mare.) În fizică, cvasiparticulele și excitațiile colective (care sunt strâns legate) sunt fenomene emergente care apar … Citeşte mai mult

Nucleul atomic

|

(Ciclul reacţiilor nucleare din stelele mai grele decât Soarele) Centrul unui atom se numește nucleu. Acesta este compus din unul sau mai mulți protoni și de obicei câţiva neutroni.Numărul de protoni din nucleul unui atom determină numărul atomic, și ce … Citeşte mai mult

Fononi

|

Un fonon este un mod de vibrație cuantizat care apar într-o rețea cristalină rigidă, cum ar fi rețeaua atomică a unui solid. Studiul fononilor este o parte importantă din fizica corpului solid, deoarece contribuie la explicarea multora dintre proprietățile fizice … Citeşte mai mult

Neutrino

|

Neutrino este o particulă elementară. Ea are de spinul 1/2 și deci este un fermion. Masa sa este foarte mică, deși experimente recente (vezi super-Kamiokande) au demonstrat că aceasta este diferită de zero. Acesta interacționează numai prin interacțiunea slabă și … Citeşte mai mult

Gravitoni

|

În fizică, gravitonul este o particulă elementară ipotetică, care transmite forța de gravitație în cele mai multe sisteme cuantice de gravitație. Pentru aceasta gravitonii trebuie să fie întotdeauna de atracţie (gravitația nu împinge), să funcționeze pe orice distanţă (gravitaţia este … Citeşte mai mult

Bosoni W şi Z

|

Bosonul W este o particulă elementară având o sarcină electrică de doar ± 1, o masă de 80,4110 GeV (aproximativ de 80 de ori masa protonului), și isospin slab. Există trei tipuri de bosoni W: încărcate pozitiv, negativ, (antiparticule unul … Citeşte mai mult

Gluoni

|

În fizică, gluonii sunt particule elementare, responsabile pentru forța nucleară tare. Ei leagă cuarcii împreună pentru a forma protoni și neutroni. Sarcina lor electrică este zero, spinul este 1, și se presupune, în general, că au masa nulă. Gluonii sunt … Citeşte mai mult

1 2