Instrumente de măsurare
| |

În fizică și inginerie, măsurarea este activitatea de a compara cantitățile fizice ale obiectelor și evenimentelor din lumea reală. Se folosesc obiecte şi evenimente standard ca unități, iar rezultatele măsurătorilor este un anumit număr rezultat din comparaţia dintre obiectul măsurat … Citeşte mai mult

Cosmologia
| |

Cosmologia este studiul structurii pe scară largă și istoriei universului. Ea se ocupă în special cu subiecte referitoare la originea universului. Cosmologia este studiată în cadrul astronomiei, filosofiei, și religiei. Cosmologia fizică este studiată de oamenii de știință din diverse … Citeşte mai mult

Protoni
| |

În fizică, protonul este o particulă subatomică cu o sarcină pozitivă fundamentală electrică de 1,6 x 10-19 coulomb, o masă de 938 MeV ( 1.6726231 x 10-27 kg, sau de aproximativ 1800 ori mai mare decât a unui electron) și … Citeşte mai mult

Electromagnetism
| |

Electromagnetismul este o teorie unificată dezvoltată de James Clerk Maxwell pentru a explica relația dintre electricitate și magnetism. În centrul acestei teorii este noțiunea de un câmp electromagnetic. Un câmp electromagnetic staționar rămâne legat de originea sa. Exemple de câmpuri … Citeşte mai mult

Tranziţii de fază
| |

În fizică, o tranziție de fază este transformarea unui sistem termodinamic de la o fază la alta. Caracteristica distinctivă a unei tranziții de fază este o schimbare bruscă a uneia sau mai multor proprietăți fizice, în special capacitatea termică, cu … Citeşte mai mult

Fuziunea cu bule
| |

Fuziunea la rece este folosită uneori pentru a desemna procesul bine stabilit și reproductibil al fuziunii catalizate cu muoni, în care atomi constând din protoni si muoni (care sunt electroni grei) sunt supuşi fuziunii la temperaturi scăzute. În această metodă … Citeşte mai mult

Teoria marii unificări
| |

Marea unificare, sau teoria marii unificări, se referă la o teorie în fizică pentru unificarea interacțiunii puternice cu interacțiunea electroslabă. Au fost propuse mai multe astfel de teorii, dar niciuna nu este în prezent universal acceptată. Viitorea teorie care va … Citeşte mai mult

Biofizica
| |

Biofizica (denumită şi fizica biologică) este o știință interdisciplinară care aplică teorii și metode ale științelor fizice pentru probleme de biologie. Multe dintre tradițiile de cercetare in biofizică au fost inițiate de către oamenii de știință fizicieni la nivel de … Citeşte mai mult

Fizica în sec. XX
| |

Secolului XX a adus începutul unei revoluții în fizica. Teoriile lui Newton s-au dovedit a nu fi corecte în toate împrejurările. Mecanica cuantică a arătat că legile de mișcare nu sunt corecte la scară mică, şi, mai mult, relativitatea generală … Citeşte mai mult

Unităţi fizice
| |

(Fostul Oficiu pentru Măsuri şi Greutăţi din Seven Sisters, Londra) În fizică și metrologie, unitățile sunt standarde pentru măsurarea cantităților fizice care au nevoie de definiții clare pentru a fi utile. Reproductibilitatea rezultatelor experimentale este esențială pentru metoda științifică. Pentru … Citeşte mai mult

Măsurători fizice
| |

Măsurarea este determinarea dimensiunii sau amplitudinii. Măsurarea nu este limitată la cantități fizice, se poate extinde şi la cuantificarea a aproape oricărui lucru imaginabil, cum ar fi gradul de incertitudine, încrederea consumatorilor, sau rata de creștere în scăderea prețului de … Citeşte mai mult

Fizica materiei condensate
| |

(Diagrama de fază a tranziţiei de fază cuantice de ordinul doi) Fizica materiei condensate este o ramură a fizicii care se ocupa cu proprietățile fizice ale fazelor condensate de materie. Fizicienii materiei condensate încearcă să înțeleagă comportamentul acestor etape, cu … Citeşte mai mult

1 105 106 107 108 109 110 111 121