Tranziţii de fază

|

În fizică, o tranziție de fază este transformarea unui sistem termodinamic de la o fază la alta. Caracteristica distinctivă a unei tranziții de fază este o schimbare bruscă a uneia sau mai multor proprietăți fizice, în special capacitatea termică, cu … Citeşte mai mult

Fuziunea cu bule

|

Fuziunea la rece este folosită uneori pentru a desemna procesul bine stabilit și reproductibil al fuziunii catalizate cu muoni, în care atomi constând din protoni si muoni (care sunt electroni grei) sunt supuşi fuziunii la temperaturi scăzute. În această metodă … Citeşte mai mult

Teoria marii unificări

|

Marea unificare, sau teoria marii unificări, se referă la o teorie în fizică pentru unificarea interacțiunii puternice cu interacțiunea electroslabă. Au fost propuse mai multe astfel de teorii, dar niciuna nu este în prezent universal acceptată. Viitorea teorie care va … Citeşte mai mult

Biofizica

|

Biofizica (denumită şi fizica biologică) este o știință interdisciplinară care aplică teorii și metode ale științelor fizice pentru probleme de biologie. Multe dintre tradițiile de cercetare in biofizică au fost inițiate de către oamenii de știință fizicieni la nivel de … Citeşte mai mult

Fizica în sec. XX

|

Secolului XX a adus începutul unei revoluții în fizica. Teoriile lui Newton s-au dovedit a nu fi corecte în toate împrejurările. Mecanica cuantică a arătat că legile de mișcare nu sunt corecte la scară mică, şi, mai mult, relativitatea generală … Citeşte mai mult

Unităţi fizice

|

(Fostul Oficiu pentru Măsuri şi Greutăţi din Seven Sisters, Londra) În fizică și metrologie, unitățile sunt standarde pentru măsurarea cantităților fizice care au nevoie de definiții clare pentru a fi utile. Reproductibilitatea rezultatelor experimentale este esențială pentru metoda științifică. Pentru … Citeşte mai mult

Măsurători fizice

|

Măsurarea este determinarea dimensiunii sau amplitudinii. Măsurarea nu este limitată la cantități fizice, se poate extinde şi la cuantificarea a aproape oricărui lucru imaginabil, cum ar fi gradul de incertitudine, încrederea consumatorilor, sau rata de creștere în scăderea prețului de … Citeşte mai mult

Fizica materiei condensate

|

(Diagrama de fază a tranziţiei de fază cuantice de ordinul doi) Fizica materiei condensate este o ramură a fizicii care se ocupa cu proprietățile fizice ale fazelor condensate de materie. Fizicienii materiei condensate încearcă să înțeleagă comportamentul acestor etape, cu … Citeşte mai mult

Atomi

|

Atomul este cel mai mic constitutiv ireductibil al unui sistem chimic. Cuvântul este derivat din limba greacă, atomos, indivizibil, format din particula a-, nu, și tomos, divizare. Aceasta reprezintă de obicei atomi chimici, componentele de bază ale moleculelor și materia … Citeşte mai mult

Teoria relativităţii generale a lui Einstein

|

(O gaură neagră simulată cu o greutate de 10 de mase solare, așa cum se vede de la o distanță de 600 kilometri, cu Calea Laptelui în fundal.) Formularea legii gravitației a lui Newton este destul de precisă în scopuri … Citeşte mai mult

Undele în fizică

|

O undă este o perturbaţie care se propagă. În afară de radiațiile electromagnetice, și probabil radiații gravitațională, care se poate deplasa in vid, undele au un mediu (care la deformare este capabil să producă forțe elastice de restabilire) prin care … Citeşte mai mult

Termodinamica. Legile termodinamicii.

|

Termodinamica se ocupă cu studiul energiei, a conversiilor sale între diferite forme, cum ar fi căldura, și capacitatea energiei de a produce lucru mecanic. Ea este strâns legată de mecanica statistică, din care pot fi derivate multe relaţii themodinamice. Se … Citeşte mai mult

1 109 110 111 112 113 114 115 124