Home » Articole » RO » Afaceri » Locuri de muncă » Clasificarea Ocupaţiilor din România

Clasificarea Ocupaţiilor din România

111001: adjunct al procurorului general
111002: ambasador
111003: chestor Parlament
111004: comandant unic aviaţie
111005: comisar general
111006: comisar general adjunct
111007: consilier diplomatic
111008: consilier guvernamental
111009: consilier şi consultant juridic
111010: consilier instituţii publice
111011: consilier al ministrului
111012: consul general
111013: consultant prezidenţial şi guvernamental
111014: senator
111015: director instituţie publică şi asimilaţi
111016: director adjunct instituţie publică şi asimilaţi
111017: director de cabinet
111018: director general instituţie publică şi asimilaţi
111019: consilier economic
111020: grefier şef (judecătorie, parchet)
111021: grefier şef de secţie (Curte de Apel, tribunal, parchete)
111022: guvernator
111023: inspector de stat şef
111024: inspector şef în administraţia publică
111025: magistrat asistent şef
111026: ministru şi asimilaţi
111027: ministru consilier
111028: ministru de stat
111029: ministru plenipotenţiar
111030: notar şef
111031: notar şef adjunct
111032: prefect
111033: preşedinte Academie
111034: preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
111035: preşedinte Curte de Apel
111036: preşedinte Curte de conturi
111037: preşedinte de judecătorie
111038: preşedinte Camera Deputaţilor
111039: preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii)
111040: preşedinte tribunal
111041: preşedintele României
111042: prim grefier
111043: prim procuror
111044: prim procuror adjunct
111045: prim adjunct al procurorului general
111046: prim ministru
111047: primar
111048: procuror general
111049: procuror şef de secţie
111050: procuror şef de secţie adjunct
111051: secretar general
111052: secretar general al guvernului
111053: secretar Parlament
111054: secretar de stat şi asimilaţi
111055: secretar general Academie
111056: secretar şef notariat
111057: secretar primărie, prefectură, procuratură
111058: şef laborator criminalistică
111059: şef birou instituţie publică
111060: şef cabinet
111061: şef birou senatorial
111062: şef departament
111063: şef protocol de stat
111064: şef serviciu instituţie publică
111065: subprefect
111066: viceguvernator
111067: viceprimar
111068: deputat
111069: vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii)
111070: consilier prezidenţial
111071: consilier parlamentar
111072: preşedinte Senat
111073: preşedinte instituţie publică
111074: subsecretar de stat
111075: inspector şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
111076: membru al Consiliului Superior al Magistraturii
111077: secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
111078: inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul CSM
111079: vicepreşedinte instituţie publică
111080: inspector general judecătoresc şef
114101: consilier organizaţie politică
114102: preşedinte organizaţie politică
114103: vicepreşedinte organizaţie politică
114104: secretar organizaţie politică
114201: conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti
114202: locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale organizaţii obşteşti
114203: secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti
114204: preşedinte organizaţie sindicală
114205: vicepreşedinte organizaţie sindicală
114206: secretar organizaţie sindicală
114207: delegat sindical
114208: preşedinte asociaţie naţională cooperatistă
114209: vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă
114210: secretar general asociaţie naţională cooperatistă
114211: preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
114212: vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
114213: secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
114214: şef departament organizaţie sindicală
114215: preşedinte organizaţie cooperatistă
114216: vicepreşedinte organizaţie cooperatistă
114217: preşedinte asociaţie patronală
114218: vicepreşedinte asociaţie patronală
114219: preşedinte organizaţie profesională naţională
114220: vicepreşedinte organizaţie profesională naţională
114221: secretar naţional organizaţie profesională naţională
114222: preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu
114223: vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu
114224: secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu
114225: consilier preşedinte organizaţie profesională naţională
114226: consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
114227: şef departament/ compartiment/ preşedinte comisie organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
114228: delegat sindical local
114301: conducător de organizaţii umanitare şi asimilaţi
114302: secretar al organizaţiilor umanitare şi asimilaţi
121001: comandant / comandant adjunct aviaţie
121002: comandant port, flotă
121003: decan, rector, prorector, prodecan
121004: director societate comercială
121005: director adjunct societate comercială
121006: inspector general şcolar
121007: director ştiinţific cercetare-dezvoltare şi asimilaţi
121008: inspector sanitar şef
121009: medic (farmacist) director şi asimilaţi
121010: medic (farmacist) director adjunct
121011: director general societate comercială
121012: director general adjunct societate comercială
121013: director de program
121014: director general regie autonomă
121015: director general adjunct regie autonomă
121016: director control risc
121017: director comercial
121018: director vânzări
121019: director/director adjunct, inspector şef şi asimilaţi
121020: director economic
121021: director magazin
121022: şef corp executori bancari
121023: director sucursală şi asimilaţi
121024: director tehnic
121025: director general institut naţional cercetare – dezvoltare şi asimilaţi
121026: director incubator tehnologic de afaceri
121027: director departament cercetare – dezvoltare
121028: manager general
121029: manager
121030: şef cancelarie
121031: director de societate comercială agricolă
121032: antreprenor în economia socială
121033: director resurse umane
121101: preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim vicepreşedinte
121102: economist şef
121103: director general/director general adjunct bancă/societate leasing
121104: director executiv bancă/director/director adjunct
121105: şef departament bancă/şef adjunct departament
121106: şef proiect bancă
121107: şef serviciu/şef birou/bancă/societate leasing
121108: coordonator compartiment/colectiv bancă
121109: dealer şef (arbitragist bancă)
121110: director unitate bancară operaţională/ director adjunct unitate bancară operaţională
121111: şef agenţie bancară
121112: contabil şef/director financiar/bancă/societate leasing
121113: director de arhivă bancă
121114: director/director adjunct divizie/direcţie leasing
121116: director/Director executiv de conformitate
121117: coordonator conformitate
121118: manager securitatea informaţiei (Chief Informaţion Security Officer- CISO)
122101: hidrometeorolog şef
122102: inginer şef agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit
122103: inspector general vânătoare
122104: medic veterinar şef
122105: şef centru protecţia plantelor şi mediului
122106: şef centru reproducţia şi selecţia animalelor
122107: şef district, centru, ocol silvic
122108: şef circumscripţie sanitar-veterinară şi control al alimentelor
122109: şef complex zootehnic
122110: şef fazanerie
122111: şef fermă agricolă (agrozootehnică)
122112: şef laborator analize pedologice şi asimilaţi
122113: şef oficiu cadastru
122114: şef parchet
122115: şef păstrăvărie
122116: şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă
122117: şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie
122118: şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură
122119: şef staţie vinificaţie
122120: şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului
122121: inspector veterinar şef
122122: şef secţie mecanizare
122201: inginer şef exploatare nucleară
122202: inginer şef industria extractivă şi prelucrătoare
122203: inginer şef radioprotecţie
122204: inspector şef conservarea energiei
122205: şef atelier industria extractivă şi prelucrătoare
122206: şef sector industria extractivă şi prelucrătoare
122207: şef centru prelucrare
122208: şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
122209: şef unităţi miniere şi asimilate
122210: şef brigadă exploatare minieră
122211: şef serviciu tehnic şi componente nucleare
122212: şef serviciu termo-chimic
122213: şef uzină, centrală electrică, gaze, apă şi asimilaţi
122214: şef laborator în industria prelucrătoare
122215: şef modul în industria extractivă şi prelucrătoare
122216: şef centrală electrică, gaze şi apă
122217: şef secţie industrie extractivă şi prelucrătoare
122218: şef serviciu industrie extractivă şi prelucrătoare
122219: şef birou industrie extractivă şi prelucrătoare
122220: şef atelier reparaţii capitale
122221: inspector general industria petrolieră
122222: şef formaţie industria petrolieră/petrochimică
122223: şef instalaţie petrolieră
122224: şef laborator industria petrolieră
122225: şef staţie epurare ape reziduale
122226: supervizor geolog şi foraj
122227: şef formaţie în industria de maşini şi echipamente
122228: şef/şef adjunct staţie electrică
122229: şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice
122230: şef dispecer energetic central (DEC)
122231: manager securitate instalaţii industria extractivă şi prelucrătoare
122232: şef dispecer energetic teritorial (DET)
122233: şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei
122235: şef schimb
122236: şef formaţie
122301: ajutor şef brigadă în construcţii
122302: inginer şef în construcţii
122303: conducător antrepriză construcţii montaj
122304: şef atelier în construcţii
122305: şef brigadă complexă sau specializată
122306: şef laborator în construcţii
122307: şef lot
122308: şef şantier
122309: şef sector (secţie) drumuri-poduri
122310: şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări publice
122311: şef serviciu în construcţii
122312: şef birou în construcţii
122313: şef sector exploatare, îmbunătăţiri funciare
122314: şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare
122401: preşedinte cooperativă de consum
122402: şef bază recepţie
122403: şef serviciu comerţ cu ridicata şi amănuntul
122404: şef birou comerţ cu ridicata şi amănuntul
122405: vicepreşedinte cooperativă de consum
122406: şef staţie PECO
122407: şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare
122408: manager zonă
122501: manager în activitatea de turism
122601: căpitan şef port
122602: comandant pentru nave maritime
122603: comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
122604: conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ)
122605: director zbor
122606: inginer şef transporturi
122607: picher şef district
122608: revizor general siguranţa circulaţiei
122609: şef agenţie navală
122610: şef atelier aeroport
122611: şef atelier telecomunicaţii
122612: şef atelier transporturi
122613: şef autobază
122614: şef birou aeroport
122615: şef birou exploatare poştală
122616: şef birou radiotelecomunicaţii
122617: şef birou/ serviciu relaţii internaţionale
122618: şef birou/ serviciu transport maritim şi fluvial
122619: şef centrală telefonică
122620: şef centru control calitate emisie radiofonică
122621: şef centru control calitate emisie televiziune
122622: şef centru control local comunicaţii
122623: şef centru dirijare zbor
122624: şef centru poştal şi asimilaţi
122625: şef centru (secţie, sector) radiodifuziune şi asimilaţi
122626: şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii şi asimilaţi
122627: şef centru zonal intervenţii radiorelee
122628: şef centru zonal de intervenţii translatare TV
122629: şef coloană auto
122630: şef depou/adjunct
122631: şef district căi ferate, poduri, drumuri
122632: şef divizie căi ferate
122633: şef formaţie comunicaţii
122634: şef formaţie operaţională telecomunicaţii
122635: şef laborator aeroport
122636: şef laborator măsurători telecomunicaţii
122637: şef laborator radio-televiziune
122638: şef laborator telecomunicaţii
122639: şef lot telecomunicaţii
122640: şef port
122641: şef regulator circulaţie căi ferate
122642: şef reţea telecomunicaţii
122643: şef revizie locomotive, automotoare
122644: şef revizie vagoane
122645: şef secţie/adjunct (sector) transporturi şi asimilaţi
122646: şef serviciu, centru, staţie, aeroport şi asimilaţi
122647: şef serviciu control zonal comunicaţii
122648: şef serviciu exploatare poştală
122649: şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos
122650: şef serviciu informare zbor
122651: şef serviciu staţie, tură meteo
122652: şef serviciu navigaţie
122653: şef serviciu radiotelecomunicaţii şi asimilaţi
122654: şef staţie căi ferate
122655: şef staţie comunicaţii prin satelit
122656: şef staţie radiorelee
122657: şef staţie teleferic
122658: şef staţie televiziune
122659: şef studio
122660: şef agenţie pilotaj
122661: şef cart
122662: telefonist şef
122663: telegrafist şef
122664: şef oficiu zonal poştă
122665: şef oficiu special poştă
122666: diriginte oficiu transporturi şi telecomunicaţii
122667: şef turn telecomunicaţii
122668: şef garaj
122669: comandant instructor
122670: şef mecanic instructor
122671: şef mecanic maritim/fluvial
122672: şef electrician maritim
122673: şef staţie radiotelegrafie (RTG)
122674: şef atelier reparaţii
122675: conducător activitate de transport rutier
122676: şef trafic auto intern
122677: şef trafic curierat intern
122678: şef departament logistică
122679: şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţie Civilă
122680: şef centru meteo aeronautic
122681: şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom
122682: şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene
122683: şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian
122701: inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale
122702: şef agenţie comercială
122703: şef expoziţii şi târguri
122704: şef vamă şi asimilaţi
122705: şef serviciu/şef birou asigurări
122706: şef serviciu/şef birou daune
122801: inginer şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie
122802: şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie
122803: şef centru reparaţii
122804: şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie
122901: antrenor federaţie sportivă
122902: asistent medical şef
122903: biochimist şef secţie, laborator
122904: biolog şef secţie, laborator
122905: chimist şef secţie, laborator
122906: comandant aeroclub
122907: conducător tabără şcolară
122908: consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură
122909: coordonator presă
122910: director în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri
122911: farmacist şef secţie, laborator
122912: farmacist diriginte
122913: laborant medical şef
122914: medic şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge)
122915: medic şef secţie, laborator
122916: moaşă şefă
122917: oficiant medical şef
122918: preşedinte federaţie sportivă şi asimilaţi
122919: preşedinte complex, club sportiv şi asimilaţi
122920: psiholog şef secţie, laborator
122921: redactor şef presă, editură
122922: secretar general agenţie presă, editură
122923: secretar general redacţie
122924: secretar general federaţie sport
122925: secretar ştiinţific învăţământ, cercetare
122926: şef unitate elementară de lucru
122927: şef atelier presă
122928: şef birou exploatare, coordonare presă
122929: şef birou redacţie
122930: şef birou relaţii unităţi presă şi asimilaţi
122931: şef laborator conservare-restaurare opere de artă
122932: şef lectorat
122933: şef oficiu juridic
122934: şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie şi asimilaţi
122935: şef serviciu control tehnic presă
122937: soră medicală şefă
122938: tehnician sanitar şef
122939: şef catedră
122940: şef agenţie concursuri hipice
122941: şef producţie film
122942: şef secţie producţie film
122943: şef atelier producţie film
122944: şef oficiu interjudeţean difuzare film
122945: librar şef
122946: şef atelier decorator
122947: şef serviciu şi asimilaţi
122948: şef atelier şi asimilaţi
122949: şef secţie şi asimilaţi
122950: şef birou şi asimilaţi
122951: şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere
122952: şef executiv audit intern
122953: director aşezământ cultural
122954: manager al organizaţiei culturale
123101: comisar şef divizie garda financiară
123102: contabil şef
123103: controlor financiar
123104: controlor revizor financiar
123105: procuror şef birou/şef serviciu/secţie
123106: şef agenţie CEC
123107: şef birou/serviciu administrativ
123108: şef birou/serviciu/secţie circumscripţie financiară
123109: şef birou/serviciu financiar-contabilitate
123110: manager financiar
123111: manager relaţii financiare externe
123112: registrator coordonator
123113: registrator şef
123201: şef birou calificare şi recalificare
123202: şef birou pensii
123203: şef birou şomaj
123204: şef oficiu şomaj
123205: şef serviciu resurse umane
123206: şef serviciu evaluarea resurselor de muncă
123207: manager resurse umane
123208: şef centru perfecţionare
123301: şef serviciu marketing
123302: şef birou marketing
123303: şef licitaţie
123304: director operaţii tranzacţii
123305: şef casă compensaţie
123306: şef agenţie bursieră
123307: manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)
123401: şef agenţie reclamă publicitară
123402: şef birou reclamă publicitară
123403: şef serviciu reclamă publicitară
123501: şef birou aprovizionare-desfacere
123502: şef depozit
123503: şef serviciu aprovizionare-desfacere
123504: şef siloz
123505: şef staţie uscare-condiţionare cereale
123506: manager achiziţii
123507: manager farmacii
123508: manager aprovizionare
123509: manager relaţii furnizori
123601: director centru de calcul
123602: şef oficiu de calcul
123603: şef atelier informatică
123604: şef laborator informatică
123605: director divizie informatică
123606: director departament informatică
123607: manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii
123608: director departament securitate
123701: arhitect şef
123702: geolog şef
123703: secretar ştiinţific şi asimilaţi
123704: şef formaţie lucrări geologice
123705: şef formaţie cercetare-dezvoltare
123706: meteorolog şef
123707: director filială cercetare-proiectare
123708: şef atelier ediţie, multiplicare, expediţie
123709: şef proiect cercetare-proiectare
123710: şef secţie cercetare-proiectare
123711: şef atelier cercetare-proiectare
123712: responsabil CTE (control tehnic-economic ) în cercetare- proiectare
123713: director proiect
123714: şef proiect/program şi asimilaţi
123715: inspector şef inspecţia meteorologică naţională
123901: şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară
123902: şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară
123903: inspector protecţie civilă
123905: şef obiectiv
123906: manager de securitate
123907: manager energetic
131101: conducător întreprindere mică – patron (girant)agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit
131102: fermier în producţia vegetală
131103: fermier în horticultură
131104: fermier în producţia animală
131105: conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/montană
131201: conducător întreprindere mică – patron (girant) industrie extractivă şi prelucrătoare
131301: conducător întreprindere mică – patron (girant) în construcţii
131401: conducător întreprindere mică – patron (girant) în comerţ
131501: conducător întreprindere mică – patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante
131502: şef complex hotelier
131503: şef agenţie/ oficiu turism
131504: şef unitate balneoclimaterică
131505: administrator hotel
131506: şef restaurant
131507: director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanţă/popas turistic
131508: director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/ berărie/grădină de vară/bar de noapte/bar de zi/café bar-cafenea/disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unităţi tip fast-food/ cofetărie/ patiserie
131509: director de agenţie de turism, touroperatoare /detailistă/filială/sucursală
131510: director de club (hotelier)
131511: director de cazare
131512: cabanier
131513: director centru informare turistică
131514: director de departament organizare evenimente/banqueting
131515: director de departament alimentaţie
131516: director de departament catering
131517: director de departament ticketing
131601: conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi şi comunicaţii
131701: conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale
131801: conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii
131901: conducător de întreprindere mică – patron (girant)învăţământ, sănătate, sport, turism, informatică
211101: fizician
211201: meteorolog
211202: meteorolog previzionist
211203: climatolog
211204: meteorolog aeronautic
211205: consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe
211206: asistent meteorolog
211207: meteorolog aeronautic prognozist
211208: coordonator intervenţii active în atmosferă
211301: chimist
211302: consilier chimist
211303: expert chimist
211304: inspector de specialitate chimist
211305: referent de specialitate chimist
211401: consilier geolog
211402: expert geolog
211403: inspector de specialitate geolog
211404: referent de specialitate geolog
211405: consilier geofizician
211406: expert geofizician
211407: inspector de specialitate geofizician
211408: referent de specialitate geofizician
211409: consilier hidrogeolog
211410: expert hidrogeolog
211411: inspector de specialitate hidrogeolog
211412: referent de specialitate hidrogeolog
211413: consilier hidrolog
211414: expert hidrolog
211415: inspector de specialitate hidrolog
211416: referent de specialitate hidrolog
211417: consilier pedolog
211418: expert pedolog
211419: inspector de specialitate pedolog
211420: referent de specialitate pedolog
211421: inginer geolog
211422: geolog
211423: geofizician
211424: hidrolog
211425: pedolog
212101: consilier matematician
212102: expert matematician
212103: inspector de specialitate matematician
212104: referent de specialitate matematician
212105: consilier actuar
212106: expert actuar
212107: inspector de specialitate actuar
212108: referent de specialitate actuar
212109: matematician
212110: actuar (studii sup.)
212201: consilier statistician
212202: expert statistician
212203: inspector de specialitate statistician
212204: referent de specialitate statistician
213101: analist
213102: programator
213103: proiectant sisteme informatice
213104: consultant în informatică
213901: inginer de sistem în informatică
213902: administrator de reţea de calculatoare
213903: administrator baze de date
213904: programator de sistem informatic
213905: inginer de sistem software
213906: manager proiect informatic
213907: specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
213908: specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice
213909: administrator de reţea de telefonie VOIP
214101: arhitect clădiri
214102: conductor arhitect
214103: arhitect urbanism, peisagistică şi amenajarea teritoriului
214104: arhitect restaurări
214105: consilier arhitect
214106: expert arhitect
214107: inspector de specialitate arhitect
214108: referent de specialitate arhitect
214109: proiectant arhitect
214110: urbanist
214201: inginer construcţii civile, industriale şi agricole
214202: subinginer construcţii civile, industriale şi agricole
214203: inginer instalaţii pentru construcţii
214204: inginer căi ferate, drumuri şi poduri
214205: inginer construcţii hidrotehnice
214206: inginer constructor instalaţii
214207: proiectant inginer instalaţii
214208: proiectant inginer construcţii
214209: consilier inginer construcţii
214210: expert inginer construcţii
214211: inspector de specialitate inginer construcţii
214212: referent de specialitate inginer construcţii
214213: conducător de lucrări civile
214214: diriginte şantier (studii sup.)
214301: dispecer energetic feroviar
214302: dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
214303: dispecer reţea distribuţie
214304: dispecer reţele de înaltă tensiune
214305: inginer electroenergetică
214306: radiochimist
214307: subinginer electroenergetică
214308: inginer energetică industrială
214309: inginer termoenergetică
214310: proiectant inginer electrotehnic
214311: proiectant inginer energetician
214312: inginer reţele electrice
214313: subinginer reţele electrice
214314: inginer hidroenergetică
214315: inginer centrale nuclearo-electrice
214316: subinginer centrale termoelectrice
214317: inginer exploatare instalaţii nucleare
214318: proiectant subinginer electrotehnic
214319: proiectant sisteme de securitate
214320: şef tură dispecer energetic
214401: inginer electromecanic SCB
214402: inginer automatist
214403: inginer emisie
214404: inginer montaj
214405: inginer navigaţie
214406: inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii
214407: inginer electrotehnist
214408: inginer imagine
214409: inginer producţie
214410: inginer sunet
214411: instructor instalaţii
214412: instructor linii
214413: revizor siguranţa circulaţiei feroviare
214414: subinginer automatist
214415: subinginer electronist, transporturi, telecomunicaţii
214416: subinginer reglaje subansamble
214417: inginer de recepţie şi control aeronave
214418: proiectant inginer electronist
214419: proiectant inginer de sisteme şi calculatoare
214420: proiectant inginer electromecanic
214421: inginer electromecanic
214422: subinginer electromecanic
214425: ofiţer electrician maritim
214426: căpitan secund
214427: ofiţer de punte/mecanic/electrician aspirant maritim
214428: căpitan port
214429: specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale
214430: inginer şef car reportaj
214431: subinginer şef car reportaj
214432: inginer şef schimb emisie
214433: subinginer iluminat tehnologic
214434: inspector aeronautic
214435: inginer proiectant comunicaţii
214436: subinginer proiectant comunicaţii
214437: inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian
214438: inginer sisteme de securitate
214439: consilier tehnic
214440: inginer iluminare
214441: şef studio RTV
214501: inginer mecanic
214502: subinginer mecanic
214503: inginer electromecanic minier
214504: inginer material rulant cale ferată
214505: inginer mecanică agricolă
214506: inginer aviaţie
214507: inginer nave
214508: inginer maşini unelte
214509: inginer mecanică fină
214510: inginer maşini termice
214511: inginer maşini hidraulice şi pneumatice
214512: inginer autovehicule rutiere
214513: inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
214514: inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
214515: inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole
214516: inginer mecanic utilaj tehnologic textil
214517: inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii
214518: inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
214519: inginer mecanic maşini instalaţii miniere
214520: subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini
214521: subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii
214522: subinginer mecanic, mecanică fină
214523: subinginer mecanic material rulant de cale ferată
214524: subinginer mecanic mecanică agricolă
214525: subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
214526: subinginer mecanic utilaje pentru construcţii
214527: subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie
214528: subinginer mecanic construcţii corp de navă
214529: subinginer mecanic instalaţii navale de bord
214530: subinginer mecanic automobile
214531: subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
214532: subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie
214533: consilier inginer mecanic
214534: expert inginer mecanic
214535: inspector de specialitate inginer mecanic
214536: referent de specialitate inginer mecanic
214537: proiectant inginer aeronave
214538: proiectant inginer mecanic
214539: subinginer îmbunătăţiri funciare
214540: inginer pilot de încercare
214541: subinginer proiectant mecanic
214542: specialist reglementări/cărţi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice /omologări oficiale
214543: specialist prestaţii vehicule
214544: specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale
214545: inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice
214546: inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei
214547: subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei
214548: inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
214601: inginer petrochimist
214602: subinginer petrochimist
214603: proiectant inginer chimist
214604: consilier inginer chimist
214605: expert inginer chimist
214606: inspector de specialitate inginer chimist
214607: referent de specialitate inginer chimist
214608: consilier inginer petrochimist
214609: expert inginer petrochimist
214610: inspector de specialitate inginer petrochimist
214611: referent de specialitate petrochimist
214612: biochimist
214613: inginer chimist
214701: inginer metalurgie extractivă
214702: inginer minier
214703: subinginer metalurgist
214704: subinginer minier
214705: inginer preparator minier
214706: consilier inginer metalurg
214707: expert inginer metalurg
214708: inspector de specialitate inginer metalurg
214709: referent de specialitate inginer metalurg
214710: consilier inginer minier
214711: expert inginer minier
214712: inspector de specialitate inginer minier
214713: referent de specialitate inginer minier
214714: inginer prelucrări metalurgice
214715: inginer metalurgie neferoasă
214716: inginer petrolist
214717: subinginer petrolist
214718: consilier inginer petrolist
214719: expert inginer petrolist
214720: referent inginer petrolist
214721: proiectant inginer petrolist
214722: inginer tehnolog metalurg
214723: proiectant inginer metalurg
214724: proiectant inginer în minerit
214725: inginer mineralurg
214801: cartograf
214802: inginer geodez
214803: subinginer geodez
214804: inginer topograf
214805: inginer topograf minier
214806: proiectant inginer geodez
214901: alţi arhitecţi, ingineri şi asimilaţi
214902: conceptor /conceptor CAO
214903: specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare
214904: specialist documentaţie studii
214905: instructor sistem de producţie
214906: metodist
214907: responsabil afacere
214908: manager de clădire
214909: auditor energetic pentru clădiri
215101: inginer confecţii piele şi înlocuitori
215102: inginer textile, pielărie
215103: inginer tricotaje, confecţii
215104: subinginer textile, pielărie
215105: proiectant inginer textile, pielărie
215106: consilier inginer textile, pielărie
215107: expert inginer textile, pielărie
215108: inspector specialitate inginer textile, pielărie
215109: referent de specialitate inginer textile, pielărie
215201: inginer în industria alimentară
215202: subinginer în industria alimentară
215203: proiectant inginer produse alimentare
215204: consilier inginer industria alimentară
215205: expert inginer industria alimentară
215206: inspector specialitate inginer industria alimentară
215207: referent de specialitate inginer industria alimentară
216101: inginer industrializarea lemnului
216102: subinginer industrializarea lemnului
216103: consilier inginer industrializarea lemnului
216104: expert inginer industrializarea lemnului
216105: inspector specialitate inginer industrializarea lemnului
216106: referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
216201: inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216202: subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216203: inginer materiale de construcţii
216204: subinginer materiale de construcţii
216205: consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216206: expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216207: inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216208: referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216209: proiectant inginer ceramică sticlă
216210: chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)
216301: subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei
216302: proiectant inginer celuloză şi hârtie
216303: consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
216304: expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
216305: inspector specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
216306: referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
221101: consilier biolog
221102: expert biolog
221103: inspector de specialitate biolog
221104: referent de specialitate biolog
221105: consilier botanist
221106: expert botanist
221107: inspector de specialitate botanist
221108: referent de specialitate botanist
221109: consilier zoolog
221110: expert zoolog
221111: inspector de specialitate zoolog
221112: referent de specialitate zoolog
221113: consilier ecolog
221114: expert ecolog
221115: inspector de specialitate ecolog
221116: referent de specialitate ecolog
221117: inginer ecolog
221118: biolog
221119: zoolog
221120: botanist
221121: ecolog
221201: consilier bacteriolog
221202: expert bacteriolog
221203: inspector de specialitate bacteriolog
221204: referent de specialitate bacteriolog
221205: consilier biochimist
221206: expert biochimist
221207: inspector de specialitate biochimist
221208: referent de specialitate biochimist
221209: consilier farmacolog
221210: expert farmacolog
221211: inspector de specialitate farmacolog
221212: referent de specialitate farmacolog
221213: consilier microbiolog
221214: expert microbiolog
221215: inspector de specialitate microbiolog
221216: referent de specialitate microbiolog
221217: farmacolog
221218: bacteriolog
221219: microbiolog
221301: consilier inginer agronom
221302: expert inginer agronom
221303: inspector de specialitate inginer agronom
221304: referent de specialitate inginer agronom
221305: consilier inginer horticol
221306: expert inginer horticol
221307: inspector de specialitate inginer horticol
221308: referent de specialitate inginer horticol
221309: consilier inginer zootehnist
221310: expert inginer zootehnist
221311: inspector de specialitate inginer zootehnist
221312: referent de specialitate inginer zootehnist
221313: subinginer agronom
221314: subinginer zootehnist
221315: inginer tehnolog în zootehnie
221316: proiectant inginer în agricultură
221317: proiectant inginer în zootehnie
221318: proiectant inginer în silvicultură
221319: consilier inginer silvic
221320: expert inginer silvic
221321: inspector de specialitate inginer silvic
221322: referent de specialitate inginer silvic
221323: inginer îmbunătăţiri funciare
221324: subinginer / inginer silvic
221325: inginer agronom
221326: inginer zootehnist
221327: consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje
221328: subinginer îmbunătăţiri funciare
221401: inginer clinic
222101: medic medicină generală
222102: medic rezident
222103: medic specialist
222104: consilier medic
222105: expert medic
222106: inspector de specialitate medic
222107: referent de specialitate medic
222108: medic primar
222109: medic medicină în familie
222201: medic stomatolog
222202: medic stomatolog rezident
222203: medic stomatolog de specialitate
222301: epizotolog
222302: medic veterinar
222303: medic veterinar-oncologie comparată
222401: farmacist
222402: farmacist rezident
222403: farmacist de specialitate
222901: medic igienist
222902: medic expertiză a capacităţii de muncă
222903: medic legist
222904: profesor de cultură fizică medicală
222905: kinetoterapeut
222906: fiziokinetoterapeut
222907: bioinginer medical
222908: asistent medical (studii superioare)
222909: fizioterapeut
222910: fizician medical
222911: optometrist (studii sup.)
222912: medic specialist psihiatru
222913: medic de familie cu competenţe în sănătate mintală
231001: asistent universitar
231002: conferenţiar universitar
231003: expert centre de perfecţionare
231004: lector universitar
231005: preparator învăţământul universitar
231006: profesor universitar
232101: profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri
232201: profesor în învăţământul gimnazial
233101: profesor în învăţământul primar
233201: profesor în învăţământul preşcolar
234001: defectolog
234002: logoped
234003: audiolog
234004: interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)
235101: cercetător în pedagogie
235102: asistent de cercetare în pedagogie
235201: consilier învăţământ
235202: expert învăţământ
235203: inspector învăţământ
235204: referent de specialitate învăţământ
235901: secretar institut, facultate
235902: mentor
235903: consilier şcolar
235904: designer instrucţional
235905: dezvoltator de e-learning
241101: cenzor
241102: comisar garda financiară
241103: consilier financiar-bancar
241104: controlor tezaur
241105: expert contabil-verificator
241106: expert financiar-bancar
241107: inspector financiar-bancar
241108: inspector asigurări
241109: revizor contabil
241110: referent de specialitate financiar-contabilitate
241111: comisar principal
241112: consultant bugetar
241113: dealer
241114: evaluator
241115: analist investiţii
241116: manager de fond acţiuni/obligaţiuni
241117: consultant plasamente valori mobiliare
241118: agent capital de risc
241119: administrator credite
241120: specialist control risc
241121: specialist evaluare daune
241122: lichidator
241123: administrator judiciar
241124: executor bancar
241125: auditor intern
241126: analist preţ de revenire/costuri
241127: controlor de gestiune
241128: expert fiscal
241129: consultant fiscal
241130: auditor financiar
241201: consilier forţă de muncă şi şomaj
241202: expert forţă de muncă şi şomaj
241203: inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj
241204: inspector de specialitate protecţia muncii
241205: formator
241206: referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj
241207: formator de formatori
241208: consilier orientare privind cariera
241209: consultant în domeniul forţei de muncă
241210: analist piaţa muncii
241211: analist recrutare/integrare salariaţi
241212: analist sisteme salarizare
241213: consultant reconversie – mobilitate personal
241214: consultant condiţii muncă
241215: specialist sisteme de calificare
241216: specialist resurse umane
241217: organizator/conceptor/consultant formare
241218: inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională
241219: evaluator de competenţe profesionale
241220: specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
241221: coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)
241222: consilier vocaţional
241223: consultant în resurse umane
241224: specialist în formare
241225: specialist în recrutare
241226: specialist în compensaţii şi beneficii
241227: specialist în dezvoltare organizaţională
241228: consultant intern în resurse umane
241229: specialist în relaţii de muncă
241301: logistician gestiune flux
241302: programator fabricaţie/lansator fabricaţie
241303: documentarist ordonanţare logistică
241401: analist cumpărări/consultant furnizori
241501: inspector general de bancă
241502: economist bancă
241503: manager bancă
241504: manager de operaţiuni/produs
241505: manager relaţii cu clienţii băncii/societate leasing
241506: trezorier
241507: analist bancar/societate leasing
241508: ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)
241509: administrator bancar/produs leasing
241510: operator cifru (mesaje cifrate)
241511: proiectant produse bancare
241512: consultant bancar
241513: agent compensare (interbancară)
241514: referent bancar/societate leasing
241516: ofiţer conformitate
241517: expert conformitate
241518: ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer – SO)
241519: administrator de risc
241520: analist credite
241601: inspector de specialitate asigurări
241602: inspector de specialitate subscriere
241603: referent de specialitate asigurări
241604: consilier vânzări asigurări
241605: inspector coordonator asigurări
241606: inspector de risc
241607: inspector de specialitate daune
241608: inspector coordonator daune
241609: specialist sistem asigurări
241701: expert evaluator de întreprinderi
241702: expert evaluator de proprietăţi imobiliare
241703: expert evaluator de bunuri mobile
241704: expert evaluator de active financiare
241801: expert tehnic extrajudiciar
241901: administrator editură
241902: administrator publicaţii
241903: agent consular
241904: organizator activitate turism
241905: ataşat diplomatic
241906: consul
241907: expert/inspector vamal
241908: curier diplomatic
241909: organizator protocol
241910: organizator relaţii
241911: organizator târguri şi expoziţii
241912: prezentator expoziţii
241913: referent relaţii externe
241914: secretar diplomatic
241915: viceconsul
241916: corespondent comercial
241917: secretar economic
241918: consilier proprietate industrială autorizat
241919: manager proiect
241920: controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)
241921: specialist marketing
241922: analist servicii client
241923: asistent comercial
241924: asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.)
241925: specialist relaţii sociale
241926: corespondent securitate – confidenţialitate produs
241927: planificator/specialist plan sinteze
241928: specialist îmbunătăţire procese
241929: specialist strategie industrială
241930: specialist garanţii auto
241931: responsabil proces
241932: expert relaţii externe
241933: referent de specialitate TIR şi tranzite (studii sup.)
241934: coordonator secretariat studiouri teritoriale
241935: expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului
241936: consultant afaceri în agricultură
241937: specialist proprietate intelectuală
241938: manager de produs
241939: administrator societate comercială
241940: expert achiziţii publice
241941: manager de inovare
241942: expert prevenire şi combatere a corupţiei
241943: analist financiar
241944: expert în ingineria costurilor investiţionale
241945: expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă
241946: manager îmbunătăţire procese
241947: asistent analist
241948: expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene
241949: consilier afaceri europene
241950: expert contractare activităţi investiţionale
241951: expert recepţie investiţii industriale
241952: expert elaborare documentaţii tehnice de montaj
241953: expert eficientizare investiţii
241954: expert evaluare-actualizare devize generale investiţii
241955: expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale
241956: expert monitorizare şi control lucrări de montaj
241957: expert prevenire – reducere riscuri tehnologice
241958: expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj
241959: expert în management activităţi investiţionale
241960: evaluator proiecte
241961: auditor intern în sectorul public
241962: specialist plan progres
242101: avocat
242102: jurisconsult
242103: consilier juridic
242201: procuror
242202: judecător şi asimilaţi
242203: magistrat asistent
242204: judecător inspector
242205: magistrat consultant
242206: consilier de probaţiune
242207: inspector probaţiune
242301: specialist în domeniul calităţii
242302: manager al sistemelor de management al calităţii
242303: auditor în domeniul calităţii
242304: manager al sistemelor de management de mediu
242305: auditor de mediu
242306: expert/specialist standardizare
242307: analist calitate
242308: analist măsurători metrologice
242309: analist studiul materialelor
242310: consultant sistem de calitate
242311: monitor mediu înconjurător
242312: inspector pentru conformare ecologică
242313: asistent standardizare
242314: manager al sistemului de management al riscului
242315: manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă
242316: responsabil de mediu
242317: auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională
242318: inspector protecţia mediului
242319: specialist în managementul deşeurilor
242320: auditor în domeniul siguranţei alimentare
242321: manager în domeniul siguranţei alimentare
242322: auditor responsabilitate socială
242323: responsabil al managementului responsabilităţii sociale
242324: manager de responsabilitate socială
242325: consultant în standardizare
242902: executor judecătoresc
242903: inspector justiţie
242904: expert jurist
242905: consilier de justiţie
242906: referent de specialitate în justiţie
242907: notar
242908: inspector general judecătoresc
242909: inspector general notarial
242910: inspector general penitenciare
242911: consilier armonizare legislativă
242912: expert armonizare legislativă
242913: analist armonizare legislativă
242914: registrator de carte funciară
242915: revizor jurist
243101: arhivist
243102: conservator opere de artă şi monumente istorice (studii sup.)
243103: muzeograf
243104: restaurator opere de artă şi monumente istorice
243105: conservator arhivă
243106: restaurator arhivă
243107: restaurator bunuri culturale (studii sup.)
243201: bibliograf
243202: bibliotecar (studii sup.)
243203: documentarist
243204: referent difuzare carte
243205: lector carte
243206: bibliotecar arhivist
243207: referent de specialitate aşezământ cultural
244101: consilier/expert/inspector/referent/economist în management
244102: consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
244103: consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului
244104: consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing
244105: consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale
244106: consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică
244107: consultant în management
244108: tehnician economist
244109: inginer economist
244110: inspector de concurenţă
244111: administrator financiar (patrimoniu) studii sup.
244201: sociolog
244202: geograf
244203: analist de mediu
244204: analist în turism
244205: analist teritorial
244206: arheolog
244207: cercetător de dezvoltare comunitară
244301: filozof
244302: istoric
244303: istoriograf
244304: politolog
244401: filolog
244402: interpret
244403: interpret relaţii diplomatice
244404: referent literar
244405: secretar literar
244406: traducător
244407: translator
244408: grafolog
244409: revizor lingvist
244410: terminolog
244501: psiholog în specialitatea psihologie clinică
244502: psiholog în specialitatea consiliere psihologică
244503: psiholog în specialitatea psihoterapie
244504: psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională
244505: psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
244506: psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
244507: psiholog în specialitatea psihologie educaţională,consiliere şcolară şi vocaţională
244508: psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
244509: psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
244510: psiholog în specialitatea psihologie judiciară-evaluarea comportamentului simulat prin tehnică poligraf
244511: psiholog
244512: psihopedagog
244513: expert poligraf
244514: psiholog şcolar
244601: asistent social nivel superior
244604: consilier în domeniul adicţiilor
244605: ofiţer control doping
244606: art-terapeut
244607: asistent social cu competenţă în sănătate mintală
244608: specialist în evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi
244609: specialist în angajare asistată
244701: specialist în relaţii publice
244702: mediator
244703: referent de specialitate marketing
244704: specialist în protocol şi ceremonial
244705: consultant cameral
244706: purtător de cuvânt
244707: brand manager
244801: consilier pentru tineret
245101: caricaturist
245102: comentator publicist
245103: corector
245104: corespondent special (ţară şi străinătate)
245105: corespondent radio
245106: corespondent presă
245107: critic de artă
245108: editorialist
245109: fotoreporter
245110: lector presă / editură
245111: poet
245112: publicist comentator
245113: redactor
245114: reporter
245115: reporter operator
245116: scriitor
245117: secretar de emisie
245118: secretar de redacţie
245119: secretar responsabil de agenţie
245120: şef agenţie publicitate
245121: tehnoredactor
245122: translator emisie
245123: ziarist
245124: critic literar
245125: critic muzical
245126: comentator radio TV
245127: desenator artistic
245128: redactor rubrică
245201: artist plastic
245202: desenator film animaţie
245203: grafician
245204: machetist
245205: pictor
245206: pictor scenograf
245207: sculptor
245208: sculptor păpuşi
245209: restaurator tablouri
245210: art director
245211: designer pagini web (studii sup.)
245212: designer grafică (studii sup.)
245301: acompaniator
245302: artist liric
245303: concert maestru
245304: corepetitor
245305: corist
245306: dirijor
245307: ilustrator muzical
245308: maestru studii canto
245309: instrumentist
245310: maestru cor
245311: referent muzical
245312: secretar muzical
245313: şef orchestră
245314: solist instrumentist
245315: solist vocal
245316: sufleur operă
245317: copiator note muzicale
245318: specialist instrumente de suflat
245319: artist instrumentist
245320: solist concertist
245321: dirijor cor
245322: maestru corepetitor
245323: artist liric operă
245324: corist operă
245325: maestru acordor pian clavecin
245326: maestru lutier
245327: specialist orgă
245328: regizor muzical
245401: balerin
245402: coregraf
245403: maestru studii de balet
245404: maestru de balet
245405: solist balet
245406: maestru dans
245501: actor
245502: actor mânuitor de păpuşi
245503: artist circ
245504: consultant artistic
245505: corector transmisie
245506: instructor film
245507: instructor reţea cinematografică
245508: lector scenarii
245509: intermediarist film de desene animate (studii sup.)
245510: stilizator film de desene animate (studii sup.)
245511: producător delegat film
245512: realizator emisiuni RTV
245513: regizor artistic
245514: regizor emisie
245515: regizor studio
245516: regizor sunet
245517: regizor tehnic
245518: secretar şef producţie film
245519: sufleur teatru
245520: maestru artist circ
245521: producător RTV (ştiri)
245522: editor RTV (ştiri)
245523: director imagine
245524: referent de specialitate selecţie programe TV
245525: copywriter publicitate (studii superioare)
245526: mediaplanner
245527: producător delegat evenimente de marketing
245528: redactor prezentator de televiziune
245529: animator film de animaţie (studii superioare)
245530: director producţie film
245531: coordonator producţie film
245532: asistent producţie film
245533: producător audio video
245534: editor coordonator programe TV
245535: director de creaţie
245536: organizator producţie (studii superioare)
245537: scenograf
245538: asistent scenograf
245539: videojurnalist
245540: producător delegat pentru teatru
246001: arhiepiscop
246002: arhiereu vicar
246003: arhondar
246004: cantor
246005: capelan
246006: cardinal
246007: chevrasameş
246008: cântăreţ bisericesc
246009: consilier culte
246010: conducător arhiepiscopal
246011: diacon
246012: episcop
246013: exarh
246014: haham
246015: harmonist
246016: hatip
246017: imam
246018: inspector culte
246019: majghian
246020: melamed
246021: mitropolit
246022: muezin
246023: muftiu
246024: organist
246025: pastor
246026: patriarh
246027: preot
246028: preşedinte culte
246029: protopop
246030: provicar
246031: rabin
246032: secretar culte
246033: stareţ – stareţă
246034: treibar
246035: vestitor
246036: vicar
247001: consilier administraţia publică
247002: expert administraţia publică
247003: inspector de specialitate administraţia publică
247004: referent de specialitate administraţia publică
247005: consultant administraţie publică
247006: reglementator
247007: agent de dezvoltare
247008: administrator public
247010: inspector de integritate
247011: examinator de stat de specialitate
247012: inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)
248101: cercetător în fizică
248102: asistent de cercetare în fizică
248103: cercetător în fizică-chimie
248104: asistent de cercetare în fizică-chimie
248105: cercetător în fizică tehnologică
248106: asistent de cercetare în fizică tehnologică
248107: cercetător în astronomie
248108: asistent de cercetare în astronomie
248201: cercetător în meteorologie
248202: asistent de cercetare în meteorologie
248301: cercetător în chimie
248302: asistent de cercetare în chimie
248303: cercetător în biochimie tehnologică
248304: asistent de cercetare în biochimie tehnologică
248305: cercetător în chimie fizică
248306: asistent de cercetare în chimie fizică
248401: cercetător în geologie
248402: asistent de cercetare în geologie
248403: cercetător în geologie tehnică
248404: asistent de cercetare în geologie tehnică
248405: cercetător în geofizică
248406: asistent de cercetare în geofizică
248407: cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală
248408: asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală
248409: cercetător în geochimie
248410: asistent de cercetare în geochimie
248411: cercetător în geologie petrolieră
248412: asistent de cercetare în geologie petrolieră
249101: cercetător în matematică
249102: asistent de cercetare în matematică
249103: cercetător în matematică mecanică
249104: asistent de cercetare în matematică-mecanică
249105: cercetător în matematică aplicată
249106: asistent de cercetare în matematică aplicată
249107: cercetător în matematică-fizică
249108: asistent de cercetare în matematică-fizică
249109: cercetător în matematică informatică
249110: asistent de cercetare în matematică informatică
249201: cercetător în statistică
249202: asistent de cercetare în statistică
249203: cercetător în demografie
249204: asistent de cercetare în demografie
250101: cercetător în informatică
250102: asistent de cercetare în informatică
251101: cercetător în arhitectură
251102: asistent de cercetare în arhitectură
251103: cercetător în arte plastice-design industrial
251104: asistent de cercetare în arte plastice-design industrial
251105: cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)
251106: asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)
251107: cercetător în arte plastice-sticlă, ceramică, metal
251108: asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramică, metal)
251201: cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole
251202: inginer de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole
251203: asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole
251204: cercetător în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
251205: inginer de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
251206: asistent de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
251207: cercetător în construcţii hidrotehnice
251208: inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice
251209: asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice
251210: inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului
251211: cercetător în construcţii miniere
251212: inginer de cercetare în construcţii miniere
251213: asistent de cercetare în construcţii miniere
251214: cercetător în instalaţii
251215: inginer de cercetare în instalaţii
251216: asistent de cercetare în instalaţii
251301: cercetător în electrotehnică
251302: inginer de cercetare în electrotehnică
251303: asistent de cercetare în electrotehnică
251304: cercetător în electrofizică
251305: inginer de cercetare în electrofizică
251306: asistent de cercetare în electrofizică
251307: cercetător în metrologie
251308: inginer de cercetare în metrologie
251309: asistent de cercetare în metrologie
251310: cercetător în electromecanică
251311: inginer de cercetare în electromecanică
251312: asistent de cercetare în electromecanică
251313: cercetător roboţi industriali
251314: inginer de cercetare roboţi industriali
251315: asistent de cercetare roboţi industriali
251316: cercetător în centrale termoelectrice
251317: inginer de cercetare în centrale termoelectrice
251318: asistent de cercetare în centrale termoelectrice
251319: cercetător în centrale nuclearo-electrice
251320: inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice
251321: asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice
251322: cercetător în electroenergetică
251323: inginer de cercetare în electroenergetică
251324: asistent de cercetare în electroenergetică
251325: cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251326: inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251327: asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251328: cercetător în energetica industrială
251329: inginer de cercetare în energetica industrială
251330: asistent de cercetare în energetica industrială
251401: cercetător în electronica aplicată
251402: inginer de cercetare în electronica aplicată
251403: asistent de cercetare în electronica aplicată
251404: cercetător în comunicaţii
251405: inginer de cercetare în comunicaţii
251406: asistent de cercetare în comunicaţii
251407: cercetător în microelectronică
251408: inginer de cercetare în microelectronică
251409: asistent de cercetare în microelectronică
251410: cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi
251411: inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi
251412: asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi
251413: cercetător în calculatoare
251414: inginer de cercetare în calculatoare
251415: asistent de cercetare în calculatoare
251416: cercetător în automatică
251417: inginer de cercetare în automatică
251418: asistent de cercetare în automatică
251501: cercetător de aeronave
251502: inginer de cercetare de aeronave
251503: asistent de cercetare de aeronave
251504: cercetător în construcţii aerospatiale
251505: inginer de cercetare în construcţii aerospatiale
251506: asistent de cercetare în construcţii aerospatiale
251507: cercetător în sisteme de propulsie
251508: inginer de cercetare în sisteme de propulsie
251509: asistent de cercetare în sisteme de propulsie
251510: cercetător în echipamente şi instalaţii bord
251511: inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii bord
251512: asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii bord
251513: cercetător în maşini şi echipamente termice
251514: inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice
251515: asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice
251516: cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice
251517: inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice
251518: asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice
251519: cercetător în echipamente de proces
251520: inginer de cercetare în echipamente de proces
251521: asistent de cercetare în echipamente de proces
251522: cercetător în mecanică fină
251523: inginer de cercetare în mecanică fină
251524: asistent de cercetare în mecanică fină
251525: cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini
251526: inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini
251527: asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini
251528: cercetător în construcţii de maşini agricole
251529: inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole
251530: asistent de cercetare în construcţii de maşiniagricole
251531: cercetător în autovehicule rutiere
251532: inginer de cercetare în autovehicule rutiere
251533: asistent de cercetare în autovehicule rutiere
251534: cercetător în utilaje şi instalaţii portuare
251535: inginer de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare
251536: asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare
251537: cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării
251538: inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării
251539: asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării
251540: cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini
251541: inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini
251542: asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini
251543: cercetător în maşini şi instalaţii mecanice
251544: inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice
251545: asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice
251546: cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere
251547: inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere
251548: asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere
251549: cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale
251550: inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale
251551: asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale
251601: cercetător în tehnologia substanţelor anorganice
251602: inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice
251603: asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice
251604: cercetător în tehnologia substanţelor organice
251605: inginer de cercetare în tehnologia substanţelor organice
251606: asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice
251607: cercetător în petrochimie şi carbochimie
251608: inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie
251609: asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie
251610: cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari
251611: inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari
251612: asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari
251613: cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
251614: inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
251615: asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
251701: cercetător în exploatări miniere
251702: inginer de cercetare în exploatări miniere
251703: asistent de cercetare în exploatări miniere
251704: cercetător în prepararea substanţelor minerale utile
251705: inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile
251706: asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile
251707: cercetător în petrol (extracţie -prospecţiune)
251708: inginer de cercetare în petrol (extracţie -prospecţiune)
251709: asistent de cercetare în petrol (extracţie -prospecţiune)
251710: cercetător în topografie minieră
251711: inginer de cercetare în topografie minieră
251712: asistent de cercetare în topografie minieră
251713: cercetător în ingineria proceselor siderurgice
251714: inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
251715: asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
251716: cercetător în metalurgia neferoasă
251717: inginer de cercetare în metalurgia neferoasă
251718: asistent de cercetare în metalurgia neferoasă
251719: cercetător în turnarea metalelor
251720: inginer de cercetare în turnarea metalelor
251721: asistent de cercetare în turnarea metalelor
251722: cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice
251723: inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice
251724: asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice
251725: cercetător în ştiinţa materialelor
251726: inginer de cercetare în ştiinţa materialelor
251727: asistent de cercetare în ştiinţa materialelor
251728: cercetător în tehnologii carbochimice
251729: inginer de cercetare în tehnologii carbochimice
251730: asistent de cercetare în tehnologii carbochimice
251801: cercetător în geodezie
251802: inginer de cercetare în geodezie
251803: asistent de cercetare în geodezie
251804: cercetător în cadastru
251805: inginer de cercetare în cadastru
251806: asistent de cercetare în cadastru
252101: cercetător în filatură-ţesătorie
252102: inginer de cercetare în filatură-ţesătorie
252103: asistent de cercetare în filatură-ţesătorie
252104: cercetător în tricotaje-confecţii textile
252105: inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile
252106: asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile
252107: cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor
252108: inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor
252109: asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor
252110: cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori
252111: inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori
252112: asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori
252201: cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
252202: inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
252203: asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
252204: cercetător în controlul calităţii produselor alimentare
252205: inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare
252206: asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare
252207: cercetător în pescuit şi acvacultură
252208: inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură
252209: asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură
253101: cercetător în exploatări forestiere
253102: inginer de cercetare în exploatări forestiere
253103: asistent de cercetare în exploatări forestiere
253104: inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn
253105: cercetător în prelucrarea lemnului
253106: inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
253107: asistent de cercetare în prelucrarea lemnului
253201: cercetător în ştiinţa si ingineria materialelor oxidice
253202: inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice
253203: asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice
254101: cercetător în biologie
254102: asistent de cercetare în biologie
254103: cercetător în microbiologie-bacteriologie
254104: asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie
254105: cercetător în biologie chimie
254106: asistent de cercetare în biologie chimie
254107: cercetător în botanică
254108: asistent de cercetare în botanică
254109: cercetător în domeniul zoologic
254110: asistent de cercetare în domeniul zoologic
254111: cercetător în ecologie şi protecţia mediului
254112: asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului
254201: cercetător ştiinţific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
254202: asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
254301: cercetător în agricultură
254302: inginer de cercetare în agricultură
254303: asistent de cercetare în agricultură
254304: cercetător în pedologie-agrochimie
254305: inginer de cercetare în pedologie-agrochimie
254306: asistent de cercetare în pedologie-agrochimie
254307: cercetător în horticultură
254308: inginer de cercetare în horticultură
254309: asistent de cercetare în horticultură
254310: cercetător în agromontanologie
254311: inginer de cercetare în agromontanologie
254312: asistent de cercetare în agromontanologie
254313: cercetător în ingineria genetică
254314: asistent de cercetare în ingineria genetică
254315: cercetător în silvicultură
254316: inginer de cercetare în silvicultură
254317: asistent de cercetare în silvicultură
254318: cercetător în zootehnie
254319: asistent de cercetare în zootehnie
254320: cercetător în biotehnologie pentru agricultură
254321: asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură
255101: cercetător în medicina generală
255102: asistent de cercetare în medicina generală
255103: cercetător în medicină tradiţională
255104: asistent de cercetare în medicină tradiţională
255105: cercetător în fiziokinetoterapie
255106: asistent de cercetare în fiziokinetoterapie
255201: cercetător în medicina stomatologică
255202: asistent de cercetare în medicina stomatologică
255301: cercetător în medicina veterinară
255302: asistent de cercetare în medicina veterinară
255901: cercetător în educaţie fizică şi sport
255902: asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport
256001: cercetător în finanţe-bănci
256002: asistent de cercetare în finanţe-bănci
256003: cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar
256004: asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar
257001: cercetător în domeniul ştiinţelor juridice
257002: asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice
258101: cercetător economist în management
258102: asistent de cercetare economist în management
258103: cercetător economist în economia mediului
258104: asistent de cercetare economist în economia mediului
258105: cercetător economist în economia generală
258106: asistent de cercetare economist în economia generală
258107: cercetător economist în economie agro-alimentară
258108: asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară
258109: cercetător economist în marketing
258110: asistent de cercetare economist în marketing
258111: cercetător economist în relaţii economice internaţionale
258112: asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale
258113: cercetător economist în gestiunea economică
258114: asistent de cercetare economist în gestiunea economică
258201: cercetător în sociologie
258202: asistent de cercetare în sociologie
258203: cercetător în antropologie
258204: asistent de cercetare în antropologie
258205: cercetător în geografie
258206: asistent de cercetare în geografie
258207: cercetător în asistenţa socială
258208: asistent de cercetare în asistenţa socială
258209: cercetător în arheologie
258210: asistent de cercetare în arheologie
258211: cercetător în etnologie
258212: asistent de cercetare în etnologie
258301: cercetător în filozofie
258302: asistent de cercetare în filozofie
258303: cercetător în istorie
258304: asistent de cercetare în istorie
258305: cercetător în ştiinţele politice
258306: asistent de cercetare în ştiinţele politice
258401: cercetător în lingvistică
258402: asistent de cercetare în lingvistică
258403: cercetător în filologie
258404: asistent de cercetare în filologie
258501: cercetător în psihologie
258502: asistent de cercetare în psihologie
258503: cercetător în psihopedagogie specială
258504: asistent de cercetare în psihopedagogie specială
258505: terapeut ocupaţional
311101: laborant chimist
311102: tehnician chimist
311103: laborant determinări fizico-mecanice
311104: tehnician determinări fizico-mecanice
311105: laborant determinări geologice şi geotehnice
311106: laborant tehnică nucleară
311107: tehnician meteorolog
311108: tehnician geolog
311109: tehnician hidrometru
311110: prospector – prospecţii geologice, geofizice
311111: tehnician hidrolog
311112: tehnician hidrogeolog
311113: laborant operator centrale termice
311114: metrolog
311115: tehnician metrolog
311116: asistent fizică şi chimie
311117: operator meteorolog
311118: meteorolog aeronautic tehnician
311119: operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci
311201: maistru construcţii civile, industriale şi agricole
311202: maistru normator
311203: tehnician constructor
311204: tehnician hidroamelioraţii
311205: tehnician hidrotehnic
311206: tehnician topometrist
311207: tehnician proiectant în construcţii
311208: maistru instalator în construcţii
311209: tehnician instalaţii în construcţii
311210: diriginte şantier
311211: tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri
311301: dispecer gestiune uraniu
311302: maistru electromecanic
311303: maistru energetician/electrician
311304: tehnician electro-energetician, termo-energetician
311305: tehnician electromecanic
311306: tehnician energetician/electrician
311307: tehnician proiectant energetician/electrician
311308: maistru electrician în construcţii
311309: tehnician mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale
311310: şef/şef adjunct tură staţie electrică (studii medii)
311401: maistru aviaţie
311402: maistru electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaţii
311403: şef formaţie sisteme radiante (antene)
311404: tehnician aviaţie
311405: tehnician construcţii telefonice
311406: tehnician electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaţii
311407: tehnician radiolocaţii
311408: tehnician turn paraşutism
311409: tehnician proiectant electronică/transporturi/ comunicaţii
311410: inspector exploatare poştală
311411: tehnician staţii de emisie radio-tv
311412: tehnician staţii radiorelee şi satelit
311413: tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
311414: maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
311415: şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
311416: tehnician în serviciile de trafic aerian
311501: maistru cazangerie
311502: maistru instalaţii navale
311503: maistru întreţinere şi reparaţii maşini unelte, utilităţi, service, prototipuri
311504: maistru lăcătuş, construcţii metalice
311505: maistru lăcătuş mecanic
311506: tehnician proiectant mecanic
311507: mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor
311508: maistru mecanic
311509: maistru mecanic auto
311510: maistru mecanică agricolă
311511: maistru mecanică fină
311512: maistru montaj
311513: maistru prelucrări mecanice
311514: maistru sculer matriţer
311515: maistru sudură
311516: tehnician construcţii navale
311517: tehnician instalaţii bord (avion)
311518: tehnician maşini şi utilaje
311519: tehnician mecanic
311520: tehnician prelucrări mecanice
311521: tehnician sudură
311522: tehnician tehnolog mecanic
311523: maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii
311524: tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale
311525: tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare
311526: tehnician documentaţie studii
311527: tehnician prestaţii vehicule
311528: tehnician reglementări/omologări oficiale
311529: tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode implantare
311530: tehnician/ tehnician responsabil afacere , metode gestiune, mijloace si utilaje
311531: tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare
311532: tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode logistică
311533: tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode organizarea şi măsurarea muncii
311534: maistru fabricarea armamentului
311535: inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
311601: decontaminator
311602: laborant apă şi apă grea
311603: laborant control dozimetrie
311604: laborant petrolist/industrie chimică
311605: maistru petrolist/industrie chimică
311606: laborant apă potabilă
311607: tehnician petrolist chimie industrială
311608: laborant petrochimist
311609: maistru la fabricarea muniţiei
311701: laborant structură macroscopică şi microscopică
311702: maistru metalurgie
311703: maistru minier
311704: maistru presator metale
311705: maistru termotehnist
311706: tehnician metalurgie
311707: tehnician minier
311708: tehnician proiectant minier
311709: tehnician proiectant metalurg
311710: tehnician mineralurg
311711: maistru mineralurg
311712: maistru termist tratamentist
311801: desenator tehnic
311802: trasator
311803: desenator
311804: topograf
311805: trasator naval-desenator
311806: trasator optic
311807: tehnician proiectant
311901: maistru tipograf
311902: paginator tipograf
311903: tehnician normare, salarizare, organizare
311904: tehnician preţ de cost
311905: tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei
311906: tehnician preţ de revenire/costuri
311907: tehnician gestiune salarială
311908: tehnician gestiunea producţiei
311909: tehnician gestiune stoc
312101: programator ajutor
312102: analist ajutor
312201: operator calculator electronic şi reţele
312202: şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul
312203: tehnician echipamente de calcul şi reţele
312204: operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
312205: administrator sistem documentar
312206: operator prompter
312207: operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian
312208: operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice
312301: maistru-operator la roboţi industriali
312302: tehnician-operator la roboţi industriali
313101: fotograf şi tehnician la echipamente de înregistare imagine şi sunet
313102: acustician cinematografic
313103: controlor şi recondiţioner filme
313104: electrician iluminare filmare
313105: etaloner
313106: fotograf
313107: laborant foto
313108: maistru aparate video şi sunet
313109: maşinist mecanic traweling
313110: mecanic cameră filmare
313111: montor imagine
313112: montor negative şi de pregătire a peliculei
313113: montor pozitive
313114: operator cameră diafilm, diapozitive
313115: operator emisie-recepţie
313116: operator producţie RTV
313117: preparator filmare
313118: proiecţionist
313119: retuşor foto
313120: senzitometrist
313121: ştanţator de filme
313122: operator prelucrare peliculă
313123: operator truka
313124: editor imagine
313125: tehnician iluminat tehnologic
313126: ilustrator muzical
313127: electrician iluminare scenă
313201: controlor emisii RTV
313202: maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii
313203: montor emisie
313204: operator imagine
313205: operator radio-radioficare
313206: operator sunet
313207: tehnician radioelectronist
313208: tehnician CATV
313209: operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de control
313210: tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces
313211: pilonist antenist
313212: cameraman
313213: tehnician de echipamente TV
313214: tehnician reţele de telecomunicaţii
313215: operator reţele de telecomunicaţii
313216: radioelectronist staţii de emisie radio-TV
313217: radioelectronist staţii radiorelee şi satelit
313301: maistru aparate electro-medicale
313302: tehnician aparate electro-medicale
314101: ofiţer ajutor fluvial/portuar
314102: ofiţer RTG
314103: ofiţer electrician fluvial/portuar
314104: ajutor ofiţer mecanic fluvial
314201: căpitan fluvial
314202: căpitan port
314203: ofiţer intendent
314204: ofiţer port
314205: ofiţer de punte fluvial/portuar
314206: pilot de Dunăre maritimă
314207: şef echipaj maritim/fluvial
314208: pilot de mare largă, pilot de port maritim
314209: dragor maritim/fluvial
314210: pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant
314211: ofiţer de punte maritim
314212: ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant
314301: comandant detaşament zbor
314302: comandant însoţitor de bord
314303: copilot
314304: inspector pilotaj
314305: mecanic navigant aviaţie
314306: pilot aeronave
314307: pilot comandant avion
314308: pilot încercare
314309: pilot recepţie şi control aeronave
314310: paraşutist recepţie şi control
314311: paraşutist încercător
314312: pilot paraşutism încercător
314401: controlor dirijare nonradar
314402: controlor sol
314403: controlor trafic aviaţia civilă
314404: dispecer sol
314405: navigator dirijare radar
314406: navigator aviaţia civilă
314407: navigator dirijare nonradar
314408: navigator dirijare zbor
314409: navigator instructor dirijare radar şi nonradar
314410: navigator sol
314411: operator radar
314412: operator radiotelecomunicaţii aeronautice
314413: controlor trafic aerian dirijare non-radar
314414: controlor trafic aerian dirijare radar
314415: controlor trafic aerian informare
314416: navigator informare
314417: operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă
314418: şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă
314419: controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)
314420: navigator instructor informare
314501: agent salvare aero-portuară şi instalaţii de stins incendii
314502: maşinist agregate aerodrom
314503: operator instalaţii control antiterorist/antideturnare
314504: operator radio-navigant aviaţie
314505: operator radio-navigant instructor aviaţie
314506: tehnician securitate aeriană
314507: operator de handling
314508: inspector siguranţă operaţională
314509: agent de securitate aeroportuară
314510: dispecer operaţiuni de zbor
315101: şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă
315103: paramedic
315104: cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
315201: controlor calitate
315202: inspector ISCIR
315203: inspector protecţie socială
315204: operator control nedistructiv
315205: probator hidraulic piese turnate
315206: tehnician protecţia muncii
315207: tehnician condiţii de muncă şi securitate
315208: tehnician asigurarea calităţii
315209: tehnician analist calitate
315210: tehnician cotator calitate
315212: operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante
315213: operator control nedistructiv cu ultrasunete
315214: operator control nedistructiv cu lichide penetrante
315215: operator control nedistructiv cu particule magnetice
315216: operator control nedistructiv cu curenţi turbionari
315217: operator control nedistructiv pentru verificarea etanşietăţii
315218: operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor
315219: inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
315220: coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)
315221: operator control nedistructiv pentru examinare vizuală
316101: maistru în industriile textilă, pielărie
316102: tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori
316103: tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor
316104: tehnician în industria încălţămintei
316105: tehnician în industria pielăriei
316106: tehnician în industria textilă
316107: tehnician proiectant textile, pielărie
316108: laborant în industriile textilă, pielărie
316109: şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte
316201: maistru frigotehnist
316202: tehnician frigotehnist
316203: tehnician în industria alimentară
316204: tehnician laborant analize produse alimentare
316205: tehnician în industria alimentară extractivă
316206: tehnician în industria alimentară fermentativă
316207: tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor
316208: tehnician în morărit şi panificaţie
316209: tehnician proiectant în industria alimentară
316210: maistru industria alimentară
317101: tehnician în industrializarea lemnului
317102: tehnician proiectant în industrializarea lemnului
317103: maistru în industrializarea lemnului
317201: tehnician in industria sticlei şi ceramicii
317202: maistru în industria sticlei şi ceramicii
317203: tehnician în industria materialelor de construcţii
317204: maistru în industria materialelor de construcţii
317205: tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii
317301: tehnician în industria celulozei şi hârtiei
317302: maistru în industria celulozei şi hârtiei
321101: tehnician în bacteriologie
321102: tehnician în biochimie
321103: tehnician în hematologie
321104: tehnician în serologie
321105: tehnician în biologie
321106: tehnician protecţia mediului (tehnician ecolog)
321107: evaluator şi auditor de mediu
321201: tehnician agronom-cercetare
321202: tehnician zootehnist-cercetare
321203: tehnician silvic-cercetare
321204: tehnician pedolog
321301: agent agricol
321302: brigadier silvic
321303: pădurar
321304: tehnician agronom-exploatare
321305: tehnician zootehnist-exploatare
321306: tehnician silvic-exploatare
321307: clasificator carcase
321308: operator de însămânţări artificiale la animale
321309: administrator bunuri agricole
321310: tehnician în reconstrucţie ecologică
321311: tehnician cadastru forestier
321312: tehnician amenajist
321313: tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică
322101: asistent medical generalist
322102: autopsier
322103: oficiant medical
322104: tehnician sanitar
322105: asistent medical consiliere HIV/SIDA
322107: asistent medical comunitar
322201: igienist
322202: inspector sanitar
322301: asistent de nutriţie
322302: dietetician
322303: nutriţionist şi dietetician
322401: optician medical
322402: optometrist
322501: tehnician dentar
322601: instructor educaţie – fizică
322602: maseur
322603: asistent medical fizioterapie
322604: ergoterapeut
322605: reflexoterapeut
322701: agent veterinar
322702: asistent veterinar
322703: autopsier la ecarisaj
322704: tehnician veterinar
322801: asistent farmacist
322802: laborant farmacie
322901: instructor ergoterapie
322902: instructor logoped
322903: tehnician homeopat
322904: instructor de educaţie sanitară
322905: bioenergetician
322906: infoenergetician radiestezist
322907: terapeut în terapii complementare
322908: asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice
322909: interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)
323001: tehnician protezist-ortezist
323002: tehnician acustician-audioprotezist
323101: laborant în ocrotirea sănătăţii
323102: soră medicală
323201: moaşă
323202: asistentă puericultoare
331001: învăţător
331002: institutor
332001: educatoare
332002: educator-puericultor
333001: educator în unităţi de handicapaţi
333002: instructor – educator în unităţi de handicapaţi
333003: pedagog de recuperare
333101: instructor educator pentru activităţi de resocializare
334001: instructor şcolar-auto
334002: laborant în învăţământ
334003: maistru instructor
334004: pedagog şcolar
334005: secretar şcoală
334006: şef atelier şcoală
334007: pilot instructor aeronave
334008: instructor paraşutism
334009: mecanic navigant instructor
334010: mediator şcolar
334011: instructor auto
341101: cambist (broker valori)
341102: agent de schimb
341201: agent de asigurare
341202: broker în asigurări
341301: agent imobiliar (broker imobiliar)
341401: agent de voiaj
341402: agent de turism
341403: agent de turism touroperator
341404: agent de transport turistic intern/internaţional/de ticketing/de rezervări/de cazare/de publicitate/marketing/de asistenţă turistică/plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/ turism de afaceri
341501: reprezentant tehnic şi comercial
341502: reprezentant comercial
341503: reprezentant medical
341601: agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri)
341602: recepţioner contractări-achiziţii
341603: administrator cumpărări
341604: agent cumpărări
341701: estimator licitaţii
341702: evaluator asigurări
341703: evaluator tehnic daune auto
341901: intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker)
341902: referent comerţ exterior
341903: operator vânzări prin telefon
341904: agent vânzări
341905: broker bursa de mărfuri
341906: analist tehnic pieţe financiare
341907: agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)
341908: teleoperator financiar-bancar
342101: agent comercial
342102: mercantizor
342103: agent vânzări standarde şi produse conexe
342201: declarant vamal
342202: agent tranzit
342203: agent maritim
342301: agent repartizare a forţei de muncă
342302: agent orientare profesională a şomerilor/ agent informare privind cariera
342303: agent evidenţă şi plată a ajutorului de şomaj
342304: inspector/referent resurse umane
342305: agent ocupare
342306: analist resurse umane
342307: tehnician mobilitate personal
342308: tehnician reconversie personal
342309: instructor/preparator formare
342310: tehnician calificare gestiune competenţe
342311: tehnician resurse umane
342901: agent reclamă publicitară
342902: agent literar
342903: impresar muzical
342904: impresar teatru
342905: manager sportiv
342906: asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii)
342907: agent servicii client
342908: impresar artistic
342909: organizator spectacole
342910: operator de interviu
342911: agent de navă
342912: referent/inspector în serviciile de trafic aerian
343101: secretar administrativ
343102: secretar asistent director
343103: asistent manager
343104: asistent de cabinet
343201: agent procedural
343202: conducător carte funciară
343203: grefier
343204: secretar notariat
343205: tehnician criminalist
343206: funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri
343207: executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)
343208: arhivar notariat
343210: grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
343211: grefier statistician
343212: grefier documentarist
343213: secretar dactilograf laborator expertize criminalistice
343214: asistent registrator
343215: grefier arhivar
343216: grefier registrator
343217: ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii)
343301: calculator devize
343302: contabil
343303: tehnician merceolog
343304: planificator
343305: revizor gestiune
343306: contabil bugetar
343307: secretar economic
343308: merceolog
343309: referent
343401: referent statistician
343402: statistician
343403: statistician medical
343404: registrator medical
343405: actuarist
343406: tehnician planificare/ urmărire sinteze
344101: controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)
344102: revizor vamal
344103: referent TIR şi tranzite (studii medii)
344104: referent vamal (studii medii)
344105: inspector de trafic A.R.R. (studii medii)
344201: inspector taxe şi impozite
344202: operator rol
344203: perceptor
344301: inspector pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială
344302: referent pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială
344401: inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii
344901: inspector metrolog
344902: inspector preţuri
344903: inspector salarii
344904: comisar
345001: inspector de poliţie
345002: detectiv
345003: anchetator poliţie
345004: detectiv particular
346001: asistent social nivel mediu
346002: pedagog social
346003: lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă
346004: facilitator de dezvoltare comunitară
347101: butafor
347102: decorator interioare
347103: desenator artistic
347104: designer industrial
347105: grafician industrial
347106: lucrător în ateliere de modele
347107: costumier
347108: mânuitor, montator decor
347109: tehnician machetist
347110: tehnician reclame (decorator)
347111: pictor creator costume
347112: modelier confecţii
347113: maestru lumini
347114: maestru sunet
347115: decorator vitrine
347116: designer vestimentar
347117: documentarist
347118: traducător
347119: caricaturist
347120: corector
347121: tehnoredactor
347122: secretar redacţie
347123: organizator de producţie
347124: asistent regizor artistic
347125: pictor decor
347126: reporter
347127: designer grafică (studii medii)
347128: machior spectacole
347129: peruchier
347130: secretar emisie
347131: animator film de animaţie (studii medii)
347132: intermediarist film de desene animate (studii medii)
347133: stilizator film de desene animate (studii medii)
347134: asistent regizor studio
347135: asistent regizor emisie
347136: designer floral
347137: videojurnalist
347201: prezentator (crainic) radio
347202: prezentator (crainic) televiziune
347301: cântăreţ
347302: dansator
347303: instrumentist muzicant
347304: diskjokey
347305: videojokey
347306: maestru de ceremonii
347307: instrumentist (studii medii)
347308: instructor de dans
347401: acrobat
347402: clovn
347403: magician
347404: hipnotizator
347405: trapezist
347406: cascador
347407: figurant
347408: dresor
347501: antrenor
347502: instructor sportiv
347503: secretar federaţie
347504: fotbalist profesionist
347505: sportiv profesionist alte discipline sportive
347506: antrenor de fotbal profesionist
347507: instructor arte marţiale
347508: instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme
347509: jucător de rugby
347510: animator sportiv
347511: antrenor coordonator
347512: arbitru judecător sportiv
347513: preparator sportiv
347514: impresar sportiv
347515: oficial sportiv acreditat
347516: instructor în poligonul de tir
347517: supraveghetor în poligonul de tir
347518: instructor de fitness
347519: antrenor de fitness
347520: monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă
347521: instructor de aerobic-fitness
347601: art director publicitate (studii medii)
347602: copywriter publicitate (studii medii)
348001: călugăr
348002: călugăriţă
348003: predicator
349101: ghid de turism
349102: ghid de turism intern (local)
349103: ghid naţional de turism (touroperator)
349104: ghid de turism montan, drumeţie montană/galerii de artă/interpret/habitat natural floră, faună,zonă montană/habitat natural zonă umedă/supraveghetor/ turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru
349105: ghid de turism sportiv/alpinism şi căţărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra uşoare (deltaplan, parapantă)
349106: ghid montan
349107: ghid obiectiv cultural
349201: recepţioner de hotel
349202: lucrător concierge
349203: şef de recepţie hotel
349204: guvernantă de hotel/etaj
349205: tehnician compartiment securitate hotel
349301: şef de sală restaurant (maitre d’hotel)
349302: tehnolog alimentaţie publică
349303: barman şef
349304: bucătar şef
349305: cofetar şef
349306: inspector calitate producţie culinară
349401: ghid de animaţie
349402: animator de hotel
411101: dactilografă
411102: stenodactilografă
411201: referent transmitere
411202: telefaxist
411203: teletipist
411204: telexist
411205: telebanker
411301: operator introducere, validare şi prelucrare date
411302: grafician calculator
411303: designer pagini WEB
411304: operator tehnică poligraf
411305: operator procesare text şi imagine
411306: registrator de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare
411401: operator maşină contabilizat
411402: operator maşină de calculat
411501: secretară
411502: secretară dactilografă
411503: secretară prelucrare texte
412101: pontator
412201: calculator preţ cost
412202: funcţionar economic
412203: operator devize
412204: şef secţie inventar
412205: agent bursă
412206: contabil financiar bancar
412207: administrator financiar (patrimoniu) studii medii
413101: gestionar depozit
413102: magaziner
413103: operator siloz (silozar)
413104: primitor-distribuitor materiale şi scule
413105: recuziter
413106: sortator produse
413107: trezorier
413108: gestionar custode sală
413109: pivnicer
413110: primitor – distribuitor benzină şi motorină
413111: lucrător gestionar
413112: şef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare
413113: lenjereasă de hotel
413201: dispecer
413202: facturist
413203: lansator produse
413204: programator producţie
413205: dispecer operaţiuni salubrizare
413301: agent transporturi
413302: funcţionar informaţii
413303: controlor trafic
413304: impiegat auto
413305: impiegat informaţii aviaţie
413306: impiegat registru mişcare
413307: însoţitor vagoane
413308: inspector RNR (Registrul Naval Român)
413309: inspector exploatare trafic
413310: instructor depou
413311: instructor revizie vagoane
413312: instructor staţie
413313: operator circulaţie mişcare
413314: operator comercial
413315: operator dană
413316: operator programare
413317: picher
413318: rediţionar
413319: revizor tehnic vagoane
413320: scriitor vagoane
413321: şef agenţie colectare şi expediţie mărfuri
413322: şef autogară
413323: avizier căi ferate
413324: şef haltă
413325: şef staţie taxare
413326: şef tură la comanda personalului de tren
413327: şef tură pregătirea personalului la vagon restaurant şi de dormit
413328: şef tură revizie vagoane
413329: veghetor încărcare-descărcare
413330: verificator documente expediţie
413331: expeditor internaţional
413333: operator recepţie
413334: agent curier
413335: agent staţie metrou
413336: impiegat de mişcare metrou
413337: operator mişcare metrou
413338: operator portuar stivator
413339: operator portuar expeditor
413340: operator portuar dispecer/planificator
413341: grafician mers de tren
414101: arhivar
414103: bibliotecar studii medii
414104: discotecar
414105: filmotecar
414106: fonotecar
414107: fototecar
414108: funcţionar documentare
414109: mânuitor carte
414110: restaurator arhivă
414111: conservator arhivă
414112: restaurator opere de artă şi monumente istorice
414113: conservator opere de artă şi monumente istorice
414114: regizor culise
414115: regizor scenă
414116: secretar platou
414117: restaurator bunuri culturale (studii medii)
414118: videotecar
414119: conservator bunuri culturale
414201: agent poştal
414202: cartator poştal
414203: cartator presă
414204: cartator telegrame
414205: diriginte poştă
414206: factor poştal
414207: inspector telegrame
414208: oficiant poştă telegrame
414209: oficiant presă
414210: prelucrător presă scrisă
414211: responsabil tură expediţie
414212: şef vagon poştal
414301: codificator
414302: corector editură presă
414303: corector-revizor poligrafie
419001: funcţionar administrativ
419003: inspector documente secrete
421101: casier
421102: casier tezaur
421103: casier valută
421104: mânuitor valori (presă, poştă)
421105: numărător bani
421106: taxator
421107: verificator bani
421108: verificator valori
421109: vânzător bilete
421110: casier trezorier
421111: şef casierie centrală
421112: şef supraveghere case
421113: casier metrou
421201: operator ghişeu bancă
421202: operator ghişeu birouri de schimb
421203: administrator cont
421204: referent operaţii între sedii
421205: ofiţer operaţiuni financiar-bancare
421301: crupier
421302: schimbător fise – changeur (cazino)
421303: supraveghetor jocuri (cazino)
421304: şef de masă (cazino)
421305: cap de masă (cazino)
421401: amanetar
421501: agent fiscal
421502: colector (recuperator) creanţe/debite
422101: agent transporturi externe
422102: agent transporturi interne
422104: funcţionar agenţie voiaj
422201: impiegat informaţii
422204: responsabil cazare
422206: funcţionar informaţii clienţi
422207: recepţionist
422301: oficiant telefoane
422302: oficiant telegraf
422303: radiotelegrafist
422304: telefonist
422305: telefonist instructor
422306: telegrafist (teleimprimatorist)
423101: funcţionar ghişeu servicii publice
423102: referent evidenţa persoanelor
423103: expert local pe problemele romilor
511101: însoţitor de bord
511102: stewardesă
511201: conductor tren
511202: revizor bilete
511203: controlor bilete
511204: conductor vagon de dormit şi cuşetă
511205: controlor acces metrou
511206: şef tură comandă vagon de dormit-cuşetă
511301: însoţitor grup turistic
511302: organizator activitate turism (studii medii)
511303: animator socio-educativ
511304: animator centre de vacanţă
511305: ranger
511306: custode arii protejate
511313: ghid de turism ecvestru
512101: administrator
512102: administrator pieţe şi târguri
512104: gospodar
512105: intendent
512106: şef cantină
512107: îngrijitor vilă
512111: dispecer pentru servire în cameră (hotel)
512112: administrator imobile
512113: administrator pensiune turistică
512114: lucrător în gospodăria agroturistică
512201: bucătar
512202: pizzar
512203: bucătar specialist/vegetarian/dietetician
512204: maestru în arta culinară
512301: barman
512302: ospătar (chelner)
512303: ajutor ospătar
512304: somelier
512305: lucrător room service hotel
512306: barman preparator
513101: îngrijitor de copii
513102: guvernantă
513103: asistent maternal
513104: părinte social
513105: educator specializat
513201: băieş
513202: brancardier
513203: gipsar
513204: infirmier/infirmieră
513205: îngrijitor la unităţi de ocrotire socială şi sanitară
513206: lăcar
513207: nămolar
513208: supraveghetor de noapte servicii sociale
513301: îngrijitor bătrâni la domiciliu
513302: baby sitter
513303: îngrijitor bolnavi la domiciliu
513304: asistent personal al persoanei cu handicap grav
513305: asistent personal profesionist
513306: asistent personal de îngrijire
513307: îngrijitor la domiciliu
513901: îngrijitor farmacii, cabinete veterinare
513902: mediator sanitar
513903: mediator social
513905: lucrător prin arte combinate
513906: lucrător social
513907: operator prestaţii sociale
514101: coafor
514102: cosmetician
514103: frizer
514104: manichiurist
514105: pedichiurist
514106: maseur de întreţinere şi relaxare
514107: machior
514108: tatuator
514109: montator bijuterii pe corp
514110: stilist protezist de unghii
514201: cameristă hotel
514202: însoţitor
514204: valet
514301: antreprenor servicii funerare
514302: decorator servicii funerare
514303: îmbălsămător
514901: agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie
514902: astrolog
514903: gazdă club
514904: organizator prestări servicii
514905: salvator la ştrand
514906: salvator montan
514907: agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport
514908: agent ecolog
514909: raportor ecolog
514910: întreţinător de textile-piele
514911: lucrător pensiune turistică
514912: salvamar
516101: şef compartiment pentru prevenire
516102: şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor
516103: specialişti pentru prevenire
516104: servant pompier
516105: şef grupă intervenţie
516106: şef echipă specializată
516301: gardian de închisoare
516302: educator în penitenciare
516901: agent de securitate
516902: agent control acces
516903: agent de securitate incinte (magazin, hotel, întreprindere etc.)
516904: agent gardă de corp
516905: gardian feroviar
516906: şef formaţie pază şi ordine
516907: agent de intervenţie pază şi ordine
516908: agent transport valori
516909: agent conducători câini de serviciu
516910: dispecer centru de alarmă
516911: şef tură
516912: inspector de securitate
516913: evaluator de risc efracţie
516914: consultant de securitate
516915: agent poliţie comunitară
516916: agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive
521001: manechin
521002: model-atelier artistic şi publicitate
521003: prezentator modă
522001: anticar
522002: bufetier
522003: librar
522004: vânzător
522005: lucrător controlor final
522006: lucrător comercial
522007: vânzător de produse naturiste
611101: agricultor
611102: grădinar
611103: legumicultor
611104: lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură
611105: agricultor pentru culturi de câmp ecologice
611201: arboricultor
611202: ciupercar
611203: florar-decorator
611204: floricultor
611205: peisagist floricultor
611206: lucrător calificat în floricultură şi arboricultură
611501: pomicultor
611502: viticultor
612101: cioban (oier)
612102: crescător – îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne
612103: tocător de furaje (paie)
612104: lucrător calificat în creşterea animalelor
612105: crescător bovine
612106: crescător porcine
612107: mamoş porcine
612108: oier montan
612109: crescător montan
612110: baci montan
612111: cioban montan
612201: crescător de păsări
612202: fazanier
612301: apicultor
612302: sericicultor
612401: antrenor cabaline
612402: crescător – îngrijitor de cabaline
612403: herghelegiu
612501: crescător de animale mici
612601: crescător îngrijitor animale sălbatice captive
612602: crescător îngrijitor animale de laborator
612901: crescător de melci
613001: agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale
614101: cioplitor în lemn
614102: carbonitor
614103: fasonator mecanic (cherestea)
614104: muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde
614106: pepinierist
614107: presator stuf
614108: protecţionist silvic
614109: recoltator stuf
614110: rezinator
614111: şef coloană exploatare stuf
614112: stivuitor şi recepţioner silvic
614113: tăietor silvic
614201: preparator mangal
614202: mangalizator
615101: lucrător în culturi acvatice
615102: piscicultor
615201: pescar în ape interioare şi de coastă
615301: pescar mări şi oceane
615401: paznic de vânătoare
711101: miner în subteran
711102: miner la suprafaţă
711103: măsurător de gaze, temperatură şi radiaţii
711104: controlor de producţie la minele de aur nativ
711105: salvator minier
711106: miner în subteran pentru construcţii
711201: artificier de mină
711202: artificier la lucrări de suprafaţă
711203: pirotehnician cinematografie şi teatru
711301: cioplitor în piatră şi marmură
711302: cioplitor montator piatră, marmură
711303: gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură
711304: tăietor, şlefuitor, lustruitor piatră, marmură
711305: restaurator piatră
712101: muncitor constructor bârne, chirpici, piatră
712102: confecţioner plăci din diverse materiale
712103: confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf
712201: sobar
712202: zidar coşuri fabrică
712203: zidar pietrar
712204: zidar şamotor
712205: zidar roşar-tencuitor
712206: zidar restaurator
712301: betonist
712302: fierar betonist
712303: montator elemente prefabricate din beton armat
712304: constructor structuri monolite
712305: operator injectorist
712306: injectorist în construcţii
712401: dulgher (exclusiv restaurator)
712402: dulgher restaurator
712901: muncitor hidrometru
712902: pavator
712903: săpător fântâni
712904: asfaltator
712905: cantonier
712906: chesonier
712907: constructor căi ferate
712908: constructor linii tramvai
712909: drenor canalist
712910: fascinar
712911: finisor terasamente
712912: muncitor hidrogeolog
712913: muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare
712914: şef echipă întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
712915: agent hidrotehnic
712916: revizor cale sau puncte periculoase
712917: meseriaş întreţinere cale
712918: şef echipă întreţinere cale
712919: meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
712920: alpinist utilitar
712921: laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri
712922: şef echipă întreţinere cale metrou
712923: şef echipă lucrări artă metrou
712924: lucrător pentru drumuri şi căi ferate
712925: muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate
713101: acoperitor-învelitor ţiglă, azbociment, tablă
713102: constructor de acoperişuri
713201: faianţar
713202: montator placaje interioare şi exterioare
713203: mozaicar (exclusiv restaurator)
713204: parchetar
713205: mozaicar restaurator
713206: linolist
713301: ipsosar (exclusiv restaurator)
713302: turnător ornamentalist
713303: ipsosar restaurator ornamente din ipsos
713401: izolator fonic
713402: izolator frigorific
713403: izolator hidrofug
713404: izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie)
713405: izolator termic
713406: montator pereţi şi plafoane din ghips carton
713407: asamblator montator profile aluminiu şi geam termopan
713408: confecţioner geam termoizolator
713409: confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
713410: montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
713411: confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator
713501: geamgiu
713601: detector pierderi apă şi gaze
713602: instalator apă, canal
713603: instalator frigotehnist
713604: instalator încălzire centrală şi gaze
713605: instalator reţele de distribuţie/transport fluide
713606: instalator ventilare şi condiţionare apă
713607: verificator canale subterane
713608: instalator centrale termice
713609: instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze
713610: instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport şi înmagazinare stocare
713611: instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuţie
713612: instalator reţele termice şi sanitare
713613: operator instalaţii apă şi canalizare
713614: instalator pentru sisteme termice solare
713615: montator instalaţii solare
713701: electrician în construcţii
713702: instalator pentru sisteme fotovoltaice solare
713703: electrician de întreţinere în construcţii
714101: tapetar
714102: zugrav, vopsitor
714103: lăcuitor lemn
714104: vopsitor industrial
714105: finisor-lăcuitor lemn
714106: stucaturist
714107: ignifugator
714108: vopsitor auto
714109: operator termoprotecţie
714301: coşar
714302: curăţitor de faţade
721102: modelier lemn
721103: modelier metal
721104: modelator miezuitor
721105: modelier naval
721106: operator la maşini de brichetat şpan
721107: pregătitor metale vechi pentru retopire
721108: recuperator metale vechi
721109: topitor aliaje tipografie
721110: topitor fontă şi neferoase
721111: topitor, turnător metale şi aliaje neferoase
721112: turnător fontă pe bandă
721113: turnător formator
721114: turnător pregătitor oţelărie
721115: turnător modelier
721116: turnător metale şi neferoase
721117: modelor prototipuri auto
721201: brazor
721202: sudor manual cu flacără de gaze
721203: sudor manual cu arc electric
721204: sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
721205: operator tăiere
721206: sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector
721207: sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector
721208: sudor
721301: cazangiu recipiente
721302: probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente
721303: tinichigiu carosier
721304: tinichigiu industrial
721305: tinichigiu de şantier
721306: tinichigiu structurist de aviaţie
721307: cazangiu ţevar
721308: cazangiu formator
721309: tinichigiu restaurator
721401: finisor cocleţi
721402: finisor ace şi accesorii
721403: confecţioner capace de carde
721404: confecţioner cocleţi
721405: confecţioner plase din sârmă
721406: formator ţevi prin sudare
721407: lăcătuş construcţii metalice şi navale
721408: lăcătuş de mină
721409: lăcătuş revizie vagoane
721410: lăcătuş mecanic
721411: lăcătuş montator
721412: presator metale la rece
721413: recondiţioner scule şi utilaje petroliere
721414: şanfrenator
721415: pregătitor, montator, reparator iţe, cocleţi, lamele, spete
721416: repasator garnituri carde
721417: tubulator naval
721418: maşinist la litografiat şi vernisat tablă
721419: maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice
721420: maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu
721421: constructor – montator de structuri metalice
721422: maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor
721423: nituitor
721424: lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
721425: maşinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor
721426: montator ajustor spete
721427: lipitor şi protejator spete
721428: tăietor garnituri de carde
721429: maşinist mecanic la confecţionare garnituri carde
721430: lăcătuş – depanator utilaje calcul
721431: operator la montarea şi conservarea produselor după probe
721432: schelar
721501: mecanic montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere
721601: scafandru
721602: scafandru lucrător subacvatic
721603: scafandru şef grup
721604: scafandru şef utilaj
721605: scafandru greu
721606: scafandru salvator
721607: şef de scufundare
721608: operator barocameră
721609: tehnician de scufundare
722101: forjor matriţer
722102: prelucrător mecanic metale preţioase
722103: presator piese din pulberi metalice
722104: ştanţator
722105: presator, ambutisor la cald
722106: forjor manual
722107: forjor arcurar
722108: forjor mecanic
722109: confecţioner ferodouri
722110: preparator pulberi
722111: cuptorar termist pentru ferite
722112: fierar/potcovar
722113: formator – presator ferite
722114: finisor ferite
722115: controlor de calitate la forjare
722116: controlor de calitate la turnare
722201: lăcătuş SDV
722202: sculer matriţer
722203: lăcătuş AMC
722204: lăcătuş mecanic fină
722205: prelucrător prin electroeroziune
722206: lăcătuş la prelucrarea şi îndreptarea ţevilor ghintuite
722301: reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi materialelor electrice
722302: reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice
722303: reglor benzi montaj
722304: maşinist la linii automate aşchietoare
722305: reglor maşini de bobinat şi platinat
722306: reglor la maşini de prelucrare mase plastice
722307: reglor maşini – unelte
722308: reglor montator
722309: reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice
722310: reglor şi reglor-conductor la maşini – unelte
722311: conductor de instalaţii
722401: ascuţitor laminate la cald
722402: ascuţitor laminate la rece
722403: ascuţitor călitor garnituri de carde
722404: ascuţitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic
722405: debitator – şlefuitor perii de maşini electrice
722406: polizator
722407: şlefuitor metale
722408: frezor universal
722409: găuritor filetator
722410: honuitor, rodator-lepuitor
722411: rabotor mortezor universal
722412: rectificator universal
722413: strungar universal
722414: broşator
722415: frezor la maşini roţi dinţate
722416: gravor mecanic
722417: rabotor, mortezor roţi dinţate
722418: rectificator dantură caneluri
722419: strungar la strung paralel şi de detalonat
722420: strungar la strung revolver
722421: strungar la strung carusel
722422: strungar la maşini orizontale
722423: strungar la maşini de alezat
722424: strungar la maşini de prelucrat în coordonate
722425: strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate
722426: rectificator piese producătoare de ochiuri
722427: şefuitor metale cu plumb industria de armament
722428: debitator semifabricate
722429: curăţitor – sablator
723101: electrician auto
723102: electromecanic auto
723103: mecanic auto
723104: lăcătuş montator agregate energetice şi de transport
723105: operator standuri încercări
723106: operator pregătire încercări vehicule
723107: mecanic utilaj
723201: mecanic aviaţie
723301: frigoriferist (frigotehnist)
723302: mecanic agricol
723303: motorist
723304: ungător – gresor
723305: operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu
723306: mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale
723307: operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor
723308: mecanic maşini agricole
724101: electrician echipamente electrice şi energetice
724102: bobinator aparataj electric
724103: electromecanic reparator obiecte de uz casnic
724104: bobinator maşini electrice rotative
724105: electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice
724106: electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare
724107: bobinator condensatori pentru instalaţii electrice
724108: electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice
724109: bobinator transformatoare
724110: montator/reglor/depanator de aparataj electric
724111: montator reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee
724112: montator reglor şi depanator de ascensoare
724113: electrician nave
724114: confecţioner cablaje auto
724115: electromecanic maşini şi echipamente electrice
724116: electromecanic staţii pompare apă – canal
724201: electrician depanator utilaje calcul
724202: electronist depanator utilaje calcul
724203: plantator elemente electronice
724204: operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor
724205: tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
724206: tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor
724401: automatist
724402: electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
724403: electromecanic radio-radioficare
724404: electromecanic reţele cabluri
724405: electromecanic reţele linii
724406: electromecanic telegrafie, telefonie
724407: electronist telecomunicaţii
724408: jonctor
724409: linior
724410: montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare
724411: electromecanic electroalimentare
724412: muncitor radioelectronist
724413: electromecanic automatizari şi telecomunicaţii
724414: electromecanic
724501: electrician exploatare centrale şi staţii electrice
724502: electrician exploatare reţele electrice
724503: electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane
724504: electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene
724505: electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi de transformare electrice
724506: electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice
724507: electrician de întreţinere şi reparaţii
724508: electrician montator de instalaţii automatizate
724509: electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport
724510: electrician pentru protecţia catodică
724511: electrician rural
724512: electrician de mină
724513: electrician pentru utilizarea energiei electrice
731101: AMC-ist
731102: armurier
731103: blocator, chituitor, deblocator
731104: ceasornicar
731105: centrator, debordator piese optice
731106: centrator, finisor aparate optice
731107: degresator, curăţător piese şi aparate optice
731108: lipitor lentile şi prisme
731109: montator aparatură optică
731110: optician
731111: optician armament
731112: confecţioner seringi
731113: presator piese optice
731114: reparator aparate foto
731115: reparator stilouri, brichete
731116: reparator umbrele
731117: gravor piese optice
731118: debitator – eboşator
731119: dusisator – polizator
731120: tratamentist piese optice
731121: metrolog şi depanator mecanică fină, tehnică digitală şi analogică (MFTDA)
731122: metrolog verificator
731123: controlor de conformitate în industria de maşini
731201: acordor acordeoane, armonici
731202: acordor piane, pianine, orgă, ţambal
731203: caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
731204: ceruitor de piastrine pentru acordeoane
731205: constructor claviatură
731206: constructor – reparator de acordeoane şi armonici
731207: constructor – reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuţie)
731208: filator corzi pentru piane
731209: montator corp sonor la piane
731210: montator reglor piane
731211: montator ajustor de acordeoane
731212: lutier
731213: constructor – restaurator de orgi
731301: argintar
731302: bijutier metale preţioase
731303: cizelator
731304: cizelator clişee galvanice
731305: confecţioner ştampile de cauciuc, metal, facsimile
731306: gravor manual
731307: ţintuitor
731308: bijutier metale comune
731309: giuvaergiu
731310: şlefuitor diamante naturale
732101: aplicator de detalii la produse din ceramică
732102: debavurator – retuşor la produse din ceramică fină
732103: turnător produse ceramice
732104: fasonator produse ceramice
732105: glazurator produse din ceramică fină
732106: modelator ceramică
732107: olar ceramică (artizanat)
732108: preparator mase ceramice
732109: presator produse ceramice
732110: râşnitor smalţ
732111: şlefuitor produse din ceramică fină
732201: brigadier la fabricarea sticlei
732202: modelator tuburi spectrale
732203: trăgător, şlefuitor, gradator nivele
732204: prelucrător topitură sticlă la presă
732205: prelucrător topitură sticlă la ţeavă
732206: formator tuburi spectrale
732301: gradator vase şi aparate de laborator
732302: gravor produse de sticlă
732303: inscripţioner pe produse de sticlă şi ceramică
732401: pictor pe sticlă şi ceramică
732402: oglindar
733101: confecţioner piese, linguri, spiţe, albii, doniţe, cozi de unelte, şindrilă, ciubere
733102: confecţioner jucării
733103: confecţioner obiecte artizanale din lemn
733104: confectioner plute
733105: confecţioner garnituri pentru etanşare
733106: pirogravor
733107: rămar poleitor
733108: sculptor în lemn
733109: confecţioner cretă şcolară
733110: traforator manual lemn
733111: dogar manual
733112: rotar caretaş
733113: lumânărar
733114: confecţioner cuţite, brice, brăţări, andrele, agrafe, inele
733115: confecţioner nasturi, piepteni
733116: confecţioner obiecte casnice din deşeuri aluminiu şi alte metale
733117: confecţioner obiecte din ipsos
733118: confecţioner obiecte din os, scoică, mică etc.
733119: confectioner manual în metaloplastie
733120: confecţioner corzi din intestine
733121: încadrator tablouri
733122: confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii
733123: confecţioner proteze dentare
733124: confecţioner proteze ortopedice
733125: confecţioner jaluzele
733201: confecţioner plase pescăreşti
733202: confecţioner articole hârtie
733203: confecţioner bibelouri din Jenille
733204: decorator în piele
733205: velator – matisor
733206: confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii
733207: ghemuitor
733208: polierator frânghii
733209: cablator frânghii
733210: saluzitor frânghii
733211: confecţioner unelte pescuit din plase
733212: confecţioner îmbrăcare volane în piele
734101: culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist)
734102: culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor)
734103: culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)
734104: culegător manual (zeţar)
734105: tipograf turnător la maşinile de turnat text
734201: frezor – montator clişee
734202: stereotipar
734203: galvanotipist
734204: corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco)
734205: zincograf
734301: copist formare tipar plan
734302: desenator cromo-litograf
734303: şlefuitor granulator
734304: gravor plăci metalice
734305: gravor plăci litografice
734306: fotogravor
734307: turnător valuri
734308: manipulant cutter-plotter
734401: fotoceramist
734402: fotocopist
734403: fotopoligraf
734404: fotoreproducător
734405: montator filme
734406: retuşor clişee
734501: legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)
734502: confecţioner flori artificiale
734503: confecţioner, prelucrător ţevi pentru industria textilă
734504: colator publicitar
734601: imprimeur textil
734602: imprimator serigraf
734603: tăietor matriţe serigrafie
734604: serigraf
734605: operator presă de transfer termic
741101: carmangier
741102: ciontolitor tranşator carne
741103: măcelar
741104: sterilizator
741105: tăietor păsări
741106: lucrător la prelucrarea peştelui
741107: afumător carne
741201: brutar
741202: cofetar
741203: patiser
741204: preparator de semifabricate şi preparate culinare
741205: operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie
741301: pasteurizator produse lactate
741302: preparator produse lactate
741303: smântânitor
741401: preparator conserve, legume şi fructe
741402: uscător – deshidrator legume, fructe
741403: preparator castane, dovleac, porumb
741404: lucrător în procesare de fructe de pădure şi ciuperci de pădure
741501: degustător
741601: condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor
742101: vopsitor lemn
742102: pregătitor paste chimice
742103: pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme
742104: uscător, aburitor material lemnos
742201: tâmplar universal
742202: tâmplar carosier
742203: tâmplar manual/artizanal
742204: marangoz călăfătuitor
742205: asamblator lăzi
742206: confecţioner montator produse lemn
742207: curbător – montator butoaie lemn
742208: tâmplar manual la presare şi încleiere
742209: corhănitor
742210: tâmplar manual ajustor montator
742211: tâmplar manual la îmbinarea furnirelor
742212: marangoz cală – tachelagiu
742213: şlefuitor, lustruitor
742214: pregătitor suprafeţe pentru lăcuit
742215: gardinator
742216: confecţioner-montator cercuri la butoaie
742217: decupator lamele din lemn pentru lăzi
742218: preparator-dozator adezive, răşini, lacuri şi emailuri în industria lemnului
742219: tâmplar restaurator
742220: restaurator şarpante şi structuri din lemn
742221: tâmplar binale
742301: strungar în lemn
742302: reglor maşini de prelucrat lemn
742303: tăietor de precizie în lemn
742401: confecţioner bidinele, pensule, perii
742402: confecţioner mături
742403: împletitor de nuiele
742404: împletitor obiecte din foi de porumb
742405: împletitor fibre plastice
742406: împletitor papură
742407: legător de păr
742408: prelucrător de fulgi şi pene
742409: sortator, spălător păr
742410: prelucrător de păr la maşină
742411: prelucrător manual de păr
742412: împletitor din panglică împletită
742413: pieptănător de păr la maşină
742414: fierbător – uscător de păr
743101: filator
743102: ajutor maistru filator
743201: ţesător
743202: tricoter manual
743203: ajutor maistru ţesător, tricoteur
743204: croşetor
743205: împletitor textile
743206: confecţioner preşuri
743207: ţesător restaurator manual covoare
743208: pregătitor şi confecţioner cataloage, mostre
743209: confecţioner tricotaje după comandă
743210: finisor textile (vopsitor, imprimeur)
743211: repasator
743212: aburitor textile
743213: reparator covoare
743214: ţesător manual
743301: croitor
743302: lenjer confecţioner lenjerie după comandă
743303: confecţioner pălării
743304: ajutor maistru croitor
743305: plior confecţii
743306: modistă
743307: ceaprazar – şepcar
743308: curăţitor – reparator pălării
743309: retuşier confecţii
743401: blănar – confecţioner îmbrăcăminte din blană, după comandă
743402: confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, după comandă
743403: cojocar
743501: croitor – confecţioner îmbrăcăminte, după comandă
743502: multiplicator şabloane croitorie
743503: confecţioner corsete
743504: confecţioner reparator cravate
743505: planimetror şabloane
743506: croitor confecţioner costume teatru
743601: broder manual
743602: stopeur
743603: remaieur ciorapi
743604: broder manual-mecanic
743605: broder la gherghef
743701: tapiţer
743702: saltelar
743703: plăpumar
744101: meşteşugar argăsitor
744102: meşteşugar cenuşeritor
744103: meşteşugar finisor mineral
744104: meşteşugar finisor vegetal
744105: meşteşugar sortator în industria pielăriei
744201: cizmar – confecţioner încălţăminte, după comandă
744202: confecţioner articole din piele şi înlocuitori
744203: confecţioner încălţăminte ortopedică
744204: curelar, confecţioner harnaşamente
744205: marochiner – confecţioner marochinărie, după comandă
744206: opincar
744207: tălpuitor (confecţioner – reparaţii încălţăminte)
811101: maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor
811102: semnalist – cuplător
811103: excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
811104: trolist
811201: brichetator cărbune
811202: distilator la prepararea cărbunelui
811203: operator la prepararea minereurilor
811204: operator la sfărâmarea minereurilor
811205: prăjitor minereu
811206: prelucrător mică
811207: spălător la prepararea cărbunilor
811208: flotator la prepararea cărbunilor
811209: separator la prepararea cărbunilor
811210: morar la maşini de mărunţit roci
811211: tocător la maşini de mărunţit roci
811212: concasorist
811213: operator mineralurg
811301: operator extracţie ţiţei
811302: sondor la foraj manual
811303: operator – prospector lucrări geologice şi geofizice
811304: operator transport pe conducte singulare gaze
811305: operator extracţie gaze
811306: operator extracţie ţiţei în subteran
811307: operator extracţie sare în salină
811308: operator măsurători speciale sonde
811309: operator lucrări speciale sonde
811310: sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde
811311: sondor la intervenţii de sonde
811312: sondor la punerea în producţie
811313: primitor preparator produse fluide
811314: operator flotare produse fluide
812101: cocsar
812102: furnalist
812103: oţelar
812104: pregătitor materiale de şarje
812105: melanjorist
812106: operator oxizi de plumb
812107: dezbătător lingouri
812108: metalurgist pulberi din oxid de fier
812109: curăţitor lingouri
812110: preparator la concentratele miniere
812111: topitor la concentrate miniere
812112: rafinator metale neferoase
812113: electrometalurgist
812114: condiţioner finisor
812115: turnător fontă
812116: granulator zgură
812117: epurator gaze
812118: maşinist suflante
812119: pregătitor de şarje
812120: dozator la producerea aglomeratului
812121: aglomeratorist
812122: maşinist exhaustor
812123: operator separare magnetică
812201: laminator semifabricate, profiluri tablă şi platbandă
812202: laminator, presator ţevi plumb
812203: topitor, turnător metale preţioase
812204: laminator sârmă
812205: laminator tablă subţire
812206: laminator de bandaje şi discuri
812207: laminator de ţevi
812208: laminator pe laminoare continue
812209: laminator de benzi la rece
812210: presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune
812211: alimentator – încălzitor de materiale
812212: operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor
812213: laminator
812301: termist tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
812302: termist tratamentist de piese semifabricate, finite
812303: călitor prin inducţie sau cu flacără
812304: călitor scule
812305: termist tratamentist
812306: operator la instalaţii de tratament termic cu procesare
812307: operator la pregătirea şarjelor pentru tratament termic
812401: finisor laminate şi trefilate
812402: decapator
812403: regulator ţevi
812404: trefilator, trăgător
813101: topitor sticlă
813102: prelucrător de topituri la semiautomate
813103: prelucrător de topituri la instalaţii de tras ţevi
813104: prelucrător de tuburi şi baghete
813105: cuptorar recoacere sticlă
813106: confecţioner termosuri
813107: tăietor produse din sticlă
813108: şlefuitor produse din sticlă
813109: arzător produse din sticlă
813110: sablator produse din sticlă
813111: argintar produse din sticlă
813112: operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului
813113: operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă
813114: operator la prelucrarea tuburilor din sticlă
813115: operator la maşini de inscripţionat
813116: prelucrător fire şi ţesături din fire de sticlă
813117: operator la instalaţii de tras şi laminat geam
813118: turnător geam
813119: preparator vată de sticlă
813120: tăietor geam
813121: şlefuitor/sablator geam
813122: securizator geam
813123: pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei
813901: strungar produse ceramice
813902: cuptorar ceramică fină şi decor
813903: arzător produse ceramice
813904: operator la fabricarea produselor refractare
813905: operator la fabricarea produselor abrazive
813906: operator la fabricarea produselor din cărbune
813907: operator abrazive pe suporţi
813908: finisor produse abrazive
813909: granulator/sortator abrazive
813910: cuptorar produse abrazive
813911: preparator – presator abrazive
813912: cuptorar produse refractare
813913: formator produse refractare
813914: preparator – presator produse din cărbune
813915: cuptorar produse din cărbune
813916: finisor produse din cărbune
813917: prelucrător produse ceramice prin extrudare
813918: discuitor de produse ceramice la maşini
813919: prelucrător produse ceramice prin injectare
813920: armator de izolatori electrici ( prelucrător produse electrotehnice)
814101: confecţioner rondele din plută
814102: confecţioner bastoane din plută
814103: confecţioner colaci şi centuri de salvare
814104: maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută
814105: maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută
814106: confecţioner plăci izolatoare
814107: aburitor plută
814108: pregătitor lemn aşchietor
814109: pregătitor aşchii
814110: încleietor plăci aglomerate
814111: formator presător plăci brute
814112: formator finisor plăci
814113: tocatorist – defibratorist
814114: filtrator – deshidratorist
814115: presator PFL
814116: tratamentist PFL
814117: formator PFL
814118: impregnator la înnobilare PFL
814119: fasonator sortator filme
814120: presator la înnobilare PFL
814121: formator la înnobilare PFL
814122: finisor la înnobilare PFL
814123: pregătitor PFL şi hârtie pentru filme
814124: gaterist la tăiat buşteni
814125: tăietor la ferăstrău panglică
814126: fasonator cherestea
814127: desenator însemnător cherestea
814128: decupator furnire
814129: derulatorist
814130: fasonator – uscător furnire
814131: frezor îmbinator furnire tehnice
814132: presator produse stratificate
814133: formator şlefuitor produse stratificate
814134: preparator PPF
814135: miezuitor panele şi plăci celulare
814136: operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri
814201: pregătitor lemn, stuf, paie
814202: preparator pastă
814203: fierbător – spălător celuloză, hârtie
814204: albitor pastă hârtie
814301: confecţioner tambur filigranare
814302: maşinist la deshidratare pastă hârtie
814303: finisor hârtie, carton, mucava
814304: confecţioner produse igienico-sanitare
815101: operator la maşini de măcinare fină (produse chimice)
815102: operator la maşini de fragmentare (produse chimice)
815103: operator la maşini de amestecare (produse chimice)
815201: operator la instalaţii de ardere
815202: uscător în industia chimică
815203: preparator în industria chimică
815204: sinterizator
815205: operator la fabricarea sticlei
815206: împâslitor pânză sticlă
815207: filator fibre sticlă
815208: preparator amestec şi topitor sticlă
815209: operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă
815301: extractorist în chimie
815302: fermentator în chimie
815303: concentrator – purificator în chimie
815304: extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină
815401: operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice
815402: distilator în industria chimică
815403: operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
815404: operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor
815405: operator chimist la fabricarea coloranţilor
815406: operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex
815407: operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase
815408: operator lacuri electroizolante
815409: preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric
815501: operator chimist la chimizarea metanului
815502: operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie
815503: rafinor
815504: distilator la prelucrarea ţiţeiului
815505: operator cracare, deformare şi fabricare bitum
815506: operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat
815901: operator chimist la fabricarea altor produse organice
815902: operator chimist la chimizarea gazului de cocs
815903: producător de fire şi fibre sintetice
815904: operator la fabricarea pielii sintetice
815905: preparator ferodouri
815906: finisor universal ferodouri
816101: operator la instalaţiile din centrale electrice
816102: maşinist la instalaţiile din centrale electrice
816103: fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte
816104: ajutor fochist
816105: fochist pentru cazane mici de abur
816106: fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
816107: fochist pentru cazane conduse de calculator
816108: operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice
816109: operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze
816110: operator la camera de comandă termică
816111: maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice
816112: maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice
816113: maşinist la centrale Diesel
816114: operator punct termic
816115: operator centrală termică
816116: automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane
816117: operator curăţare chimică la schimbatoarele de căldură cu plăci
816118: operator surse regenerabile de energie
816201: fochist locomotiva cu abur
816202: fochist la maşini cu abur
816203: maşinist la instalaţii pentru încălzit tren
816301: operator la instalaţii de incinerare
816302: pompagiu
816303: compresorist
816304: operator hidraulic în alimentările cu apă
816305: operator circuite reţea apă
816306: maşinist la condiţionarea aerului
816307: operator la tratarea apei tehnologice
816308: operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig)
817001: operator la roboţi industriali
817002: operator montaj linii automate
818101: operator generatoare terestre sonice şi cu agent activ de însămânţare
818102: operator punct de lansare
821101: operator la maşini unelte semiautomate şi automate
821102: dozator la fabricarea electrozilor de sudură
821103: maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare
821104: degresator – imersioner
821105: uscător electrozi de sudură
821106: maşinist la maşini speciale fără aşchiere
821107: preparator amestec de înveliş
821108: pregătitor sârmă
821109: finisator electrozi de sudură
821110: maşinist la maşini speciale de aşchiere
821111: maşinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie
821112: operator la maşini unelte cu comandă numerică
821113: operator la maşini de electroeroziune automate
821201: cuptorar lianţi
821202: fasonator produse azbociment
821203: finisor produse azbociment
821204: morar lianţi
821205: preparator pastă azbociment
821206: tratamentist produse azbociment
821207: operator la impregnarea produselor hidroizolatoare
821208: maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat
821209: operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală
821210: confecţioner garnituri din azbest
822101: operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi
822102: operator la fabricarea săpunurilor
822103: operator la produse odorante sintetice
822104: operator la fabricarea detergenţilor
822105: operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure
822106: preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre
822107: preparator prafuri de spălat şi curăţat
822108: preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie
822109: preparator ser vaccin
822201: condiţioner finisor produse explozive
822202: confecţioner fitile
822203: confecţioner produse pirotehnice
822204: nitrator
822205: pregătitor la produse explozive
822206: preparator la produse explozive
822207: confecţioner cartuşe vânătoare
822208: operator la tragere şi muniţie
822209: controlor calitate după efectuarea probelor la armament şi muniţie
822210: operator la pregătirea, conservarea şi ambalarea armamentului şi muniţiei
822211: pregătitor, completator echipamente tehnice şi SDV-uri
822212: delaborator muniţie
822213: controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie
822301: galvanizator
822302: metalizator prin pulverizare
822303: metalizator prin cufundare în metal topit
822304: confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive
822305: emailator
822306: operator la confecţionarea materialelor electroizolante
822307: matisor cabluri
822308: metalizator termist
822309: arzător email
822310: emailator insigne şi decoraţii
822311: emailator firme şi decoruri
822312: emailator prin pudrare
822313: emailator prin pulverizare
822314: preparator email
822315: emailator prin imersiune
822316: acoperitor metale
822317: poleitor filiere
822318: protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţă
822319: confecţioner izolaţii la conductori electrici
822320: confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri
822321: confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici
822322: pregătitori seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii
822323: preparator electrolit şi amestec depolarizator
822324: confecţioner şi legător depolarizator
822325: asamblator elemente şi baterii galvanice
822326: confecţioner de elemente galvanice
822327: confecţioner celule de electroliză
822328: controlor de calitate la protejări metalice
822401: pregătitor hârtie fotosensibilă
822402: operator la fabricarea filmelor fotografice
822901: operator la producerea sodei şi produselor clorosodice
822902: operator la fabricarea altor produse chimice
823101: preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc
823102: pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare
823103: confecţioner de produse industriale din cauciuc
823104: vulcanizator de produse industriale din cauciuc
823105: finisor – reparator de produse industriale din cauciuc
823106: operator la prelucrarea cauciucului
823107: confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc
823108: finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc
823109: calandror la finisarea cauciucului
823110: pregătitor regenerare cauciuc
823111: devulcanizator regenerare cauciuc
823112: rafinator regenerare cauciuc
823113: dozator prelucrare cauciuc
823114: impregnator produse cauciuc
823115: profilator produse din cauciuc
823116: ştanţator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc
823117: cusător piese la încălţăminte din cauciuc
823118: vulcanizator piese din cauciuc la prese
823119: vulcanizator la autoclavă
823120: preparator cauciuc electroizolant
823121: vălţar cauciuc electroizolant
823122: maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate
823123: maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mică)
823124: maşinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante
823125: presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare
823126: condiţioner finisor produse din cauciuc
823127: croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc
823128: pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc
823129: preparator plăci de etanşare comprimate
823130: operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
823201: preparator mase plastice
823202: vălţar calandru mase plastice
823203: operator la prelucrarea maselor plastice
823204: presator mase plastice
823205: finisor asamblator obiecte din mase plastice
823206: creator, modelier mase plastice
823207: operator la confecţionarea discurilor fonografice
823208: operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD
823209: operator mase plastice
823210: operator maşini de termo-formatare
824001: confecţioner articole speciale din lemn
824002: confecţioner parchete
824003: confecţioner cutii chibrituri din furnir
824004: impregnator – uscător chibrituri
824005: confecţioner gămălii chibrituri
824006: maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri
824007: pastator cutii chibrituri
824008: fasonator calapoade
824009: montator accesorii pentru calapoade
824010: finisor calapoade
824011: circularist la tăiat lemne de foc
824012: curbător lemn
824013: gradator rechizite şi articole tehnice din lemn
824014: tâmplar mecanic la croit şi dimensionat
824015: tâmplar mecanic la rindeluit
824016: tâmplar mecanic la frezat şi găurit
824017: tâmplar mecanic la strunjit
824018: tâmplar mecanic la şlefuit
824019: confecţioner mine pentru creioane
824020: înnobilator scândurele pentru creioane
824021: fasonator creioane şi tocuri
824022: finisor creioane şi tocuri
824023: preparator paste chimice pentru chibrituri
824024: confecţioner cutii chibrituri din carton
824025: operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului
825101: tipograf – tipăritor
825102: dactilo – rotaprint
825103: operator la maşina electronică de gravat
825104: operator la maşinile de fotoculegere (monofoto)
825105: operator tipărituri Braille
825106: heliografist
825107: operator xerox
825108: operator maşini multiplicat
825109: tipograf print digital şi offset
825110: operator la maşina de gravat şi decupat cu laser
825111: operator la maşina de tampografiat
825112: tipograf flexograf
825201: maşinist în legătorie mecanică
825202: strungar şlefuitor tipografie
825301: cartonagist
825302: operator la maşina de laminat
826101: decapsulator
826102: decuscutor
826103: topitor in şi cânepă
826104: meliţator in şi cânepă
826105: înnobilator in şi cânepă
826106: scuturător in şi cânepă
826107: lucrător în bataje (bătător)
826108: destrămător
826109: carbonizator textile
826110: scuturător
826111: pregătitor amestecuri în filaturi
826112: cardator
826113: laminator benzi din fibre
826114: pieptănător
826115: zdrobitor şi uleiator textile
826116: operator maşini puitoare
826117: formator mănuşi fibre liberiene
826118: montator la lipit ace
826119: curăţitor şlefuitor garnituri carde
826120: cilindror în filaturi
826121: disponent în filaturi
826122: pregătitor gogoşi mătase (fierbător)
826123: prelucrător fire de mătase gogoşi (filator)
826124: înnodător fire mătase naturală
826125: finisor fire de mătase naturală
826126: prelucrător deseuri gogoşi mătase naturală
826201: operator la maşini de tricotat rectiliniu
826202: operator la deservirea războaielor de ţesut
826203: şnuruitor Jaqard
826204: operator la maşini de tricotat circular
826205: operator sculuitor
826206: operator canelator
826207: operator la maşini de urzit
826208: operator încheietor fire
826209: operator năvăditor, lipitor, înnodător fire
826210: operator bobinator dublator
826211: operator batirator fire
826212: operator răsucitor fire
826213: pâslitor
826214: confecţioner polizoare din pâslă
826301: operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice
826302: operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori
826303: operator la confecţionarea industrială a îmbrăcămintei din blană
826304: operator la confecţionarea industrială a mănuşilor din piele
826305: încadrator confecţii
826306: rihtuitor confecţii
826307: pregătitor lansator confecţii
826308: spănuitor confecţii
826309: tăietor confecţii
826401: operator gazator textile
826402: operator descleietor textile
826403: operator degamator textile
826404: operator spălător textile
826405: operator albitor textile
826406: operator fierbător textile
826407: operator mercerizator textile
826408: operator pregătitor chimicale în industria textilă
826409: operator vopsitor textile
826410: operator imprimeur textile
826411: confectioner şabloane şi cilindri de imprimat
826412: operator apretor textile
826413: operator calandor-govrator textile
826414: operator impregnator textile
826415: operator decator
826416: operator presator ţesături (storcător) textile
826417: operator fixator textile
826418: operator piuar
826419: operator scămoşetor
826420: operator tunsător textile
826421: operator curăţitor chimic
826422: operator metrar-volator-dublator textile
826423: operator tăietor textile
826424: operator uscător textile
826425: operator îngreunator mătase naturală
826426: naphtolator la imprimerie
826427: vaporizator la imprimerie
826428: confecţioner şabloane la imprimerie
826429: presator axe la cilindrul de imprimat
826430: operator universal – spălător textile şi curăţitor chimic
826501: operator cenuşeritor
826502: operator tăbăcitor mineral argăsitor
826503: operator tăbăcitor vegetal
826504: operator finisor mineral
826505: operator finisor vegetal
826506: operator argăsitor
826507: operator sortator în industria pielăriei
826508: vopsitor îmbrăcăminte din blană
826601: cusător mănuşi piele
826602: croitor mănuşi piele
826603: operator la prepararea tălpii de încălţăminte din fibre
826604: operator la confecţionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate
826605: croitor ştanţator piese încălţăminte
826606: pregătitor piese încălţăminte
826607: cusător piese din piele şi înlocuitori
826608: trăgător feţe pe calapod
826609: tălpuitor industrial
826610: finisor încălţăminte
826611: finisor mănuşi piele
826612: croitor ştanţator articole marochinărie
826613: cusător articole marochinărie
826614: pregătitor articole marochinărie
826615: asamblator montator articole marochinărie
826901: operator la confecţionarea industrială a pălăriilor
826902: croitor confecţii industriale din blană
826903: operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport si protecţie, din piele şi înlocuitori
826904: cusător confecţii industriale din blană
826905: pregătitor confecţii industriale din blană
826906: finisor confecţii industriale din blană
826907: operator textile neţesute
827101: operator la prepararea conservelor din carne, peşte şi în amestec legume şi peşte
827102: operator la valorificarea subproduselor de abator
827103: tripier
827104: preparator peşte, raci, broaşte în cherhanale şi oficii
827105: preparator făină din peşte
827106: topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial
827107: operator la fabricarea mezelurilor
827108: colector şi sortator păr
827109: preparator ulei de copite
827110: colector şi preparator făină, sânge, carne, oase
827111: curăţitor piei
827112: valorificator glande
827113: preparator pepsină, cheag
827114: măţar
827201: operator la prepararea brânzeturilor
827202: operator la prepararea produselor lactate
827203: operator centru de răcire lapte
827204: operator la fabricarea untului
827205: preparator conserve lapte şi lactoză
827301: morar
827302: operator la fabricarea nutreţurilor combinate
827303: preparator boia de ardei
827304: preparator muştar
827305: preparator extracte, arome şi esenţe
827306: decorticator crupe
827401: operator la prepararea produselor zaharoase
827402: operator la fabricarea produselor făinoase
827403: preparator îngheţată
827404: operator la fabricarea biscuiţilor
827405: preparator napolitane
827501: operator la fabricarea uleiurilor vegetale
827502: operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe
827601: operator la fabricarea zahărului
827602: condiţioner miere
827603: preparator de produse apicole
827701: preparator surogate cafea
827702: operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale
827801: operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare
827802: operator la fabricarea berii
827803: operator la fabricarea malţului
827804: operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie
827805: vinificator pivnicier
827806: fermentator oţet
827807: operator la fabricarea glucozei
827808: preparator băuturi răcoritoare
827809: preparator rachiuri industriale şi lichioruri
827810: distilator rachiuri naturale
827811: operator la fabricarea amidonului şi dextrinei
827812: preparator şampanie
827813: preparator coniac
827814: preparator vermut
827901: operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun
828101: lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii si agricole
828102: pregătitor şi montator utilaje tehnologice
828201: lăcătuş – montator maşini electrice rotative, transformatoare şi aparataj electric
828202: confecţioner protecţie dielectrică pentru acumulatori
828203: morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
828204: confecţioner grătare şi accesorii pentru acumulatori
828205: confecţioner plăci pentru acumulatori
828206: preparator leşie pentru acumulatori
828207: montator acumulatori
828208: confecţioner cabluri şi arbori de cabluri
828301: montator – reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaţii, radio
828302: confecţioner tuburi cinescop
828303: montator – reglor şi depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători
828304: montator – reglor şi depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi amplificatoare
828305: confecţioner piese radio şi semiconductori
828306: confecţioner circuite integrate
828307: confecţioner scală radio
828308: confecţioner circuite imprimate
828309: montator, reglor, testor tehnică de calcul
828310: confecţioner lămpi fluorescente
828311: confecţioner lămpi cu vapori de mercur
828312: confecţioner lămpi cu vapori de sodiu
828313: confecţioner becuri
828401: asamblor biciclete
828402: asamblor jucării
828403: asamblor articole de sport
828404: operator la fabricarea fermoarelor
828501: confectioner de beţe, lansete, mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit
828502: confecţioner – asamblor articole din lemn
828601: confecţioner – asamblor articole din carton
828602: confecţioner – asamblor articole din textile
828603: montor articole din piele
828701: montator subansamble
828702: montator aparate aer condiţionat
828703: operator calitate flux
828704: montator electromecanic
829001: maşinist la maşini de ambalat
829002: operator la maşina de etichetat
829003: operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile
831101: mecanic locomotivă şi automotor
831102: mecanic ajutor locomotivă şi automotor
831103: conducător autodrezină
831104: mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene
831105: mecanic de locomotivă şi ramă electrică metrou
831106: mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou
831201: frânar
831202: manevrant vagoane
831203: şef manevră
831204: acar
831205: şef tren
831206: paznic barieră
831207: revizor ace
832101: conducător de motocicletă
832102: conducător de motoscuter
832201: şofer de autoturisme şi camionete
832202: şofer autosanitară
832203: şofer autoambulanţă
832204: pilot încercare auto
832301: şofer autobuz
832302: conducător troleibuz
832303: conducător tramvai (vatman)
832401: şofer autocamion / maşină de mare tonaj
832402: şofer transport valori bancare
832403: lucrător operativ pentru autocontainere
832404: conducător autospecială
833101: tractorist
833102: combainier agricol
833103: motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură
833104: mecanic de exploatare în cultura mare
833105: mecanic de exploatare în zootehnie
833106: operator la colectatul şi manipulatul lemnului
833201: maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)
833202: maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice
833203: maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea
833204: operator la utilaje de forjat dirijat
833205: operator la utilaje de reabilitări conducte subterane
833206: operator la utilaje pentru subtraversări
833301: macaragiu
833302: maşinist pod rulant
833303: funicularist
833304: macaragiu macarale plutitoare
833305: şofer automacaragiu
833306: supraveghetor staţie şenal navigabil
833307: funicularist, funiculare pasagere
833309: mecanizator (muncitor portuar)
833310: liftier
833311: mecanic trolist
833401: maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare
833402: maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală
833403: stivuitorist
834001: marinar, pilot naval, barjist
834002: observator far maritim şi staţie semnal de ceaţă
834003: marinar legător
834004: conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare
834005: pontonier feribot
834006: servator far maritim şi staţie semnal de ceaţă
834007: conducător de şalupă maritimă/fluvială
834008: timonier maritim/fluvial
834009: motopompist
835001: docher
835002: şef echipă docheri
835003: docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu
835004: docher amarator
835005: docher mecanizator
835006: tractorist portuar
835007: conducător autotrailer
835008: conducător autoîncărcător portuar
835009: macaragiu portuar
835010: stivuitorist portuar
911101: vânzător ambulant de produse alimentare
911102: vânzător ambulant de produse nealimentare
911103: vânzător de ziare
911301: vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă
912001: lustragiu
912002: spălător geamuri şi parbrize
913101: menajeră
913201: femeie de serviciu
913202: îngrijitor spaţii hoteliere
913203: lucrător bucătărie (spălător vase mari)
913301: călcătoreasă lenjerie
913302: curăţătoreasă lenjerie
913303: spălătoreasă lenjerie
913304: spălător covoare înnodate
914101: îngrijitor clădiri
914201: spălător vehicule
914202: spălător vitrine şi geamuri
915101: curier
915102: garderobier
915103: hamal
915104: comisioner
915201: aprod
915202: controlor poartă
915204: paznic
915205: plasator
915206: portar
915207: supraveghetor muzeu
915208: supraveghetor noapte (învăţământ)
915209: supraveghetor săli spectacole
915210: supraveghetor hotel
915211: model (învăţământ)
915212: administrator sistem de securitate bancară
915301: cantaragiu
915302: casier încasator
915303: încasator şi cititor contoare de energie electrică, gaze, apă
916101: lucrător operativ pentru autocompactoare
916102: lucrător pentru salubrizare căi publice
916103: lucrător pentru salubrizare spaţii verzi
916104: operator la tratarea şi epurarea apelor uzate
916201: îngrijitor câini în adăposturi
916202: gropar
916203: incinerator
916204: vidanjor – curăţitor canale
916205: prinzător câini
916206: absolvenţi învăţământ preuniversitar fără atestat profesional
916207: operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie
916208: lucrător pentru salubrizare
916209: lucrător utilaje specializate pentru salubrizare
921101: îngrijitor animale
921102: muncitor manipulare şi pregătire furaje
921103: muncitor necalificat în agricultură
921104: văcar
921201: îngrijitor pomi
921202: muncitor necalificat în silvicultură
921203: tăietor manual lemn de foc
921301: gonaci
921302: muncitor necalificat în pescuit şi vănătoare
921303: muncitor piscicol
931101: muncitor necalificat în mine şi cariere
931102: împingător vagoneţi
931201: lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)
931202: îngrijitor spaţii verzi
931203: muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje
931204: săpător manual
931301: muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet
931302: muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii
932001: ambalator manual
932002: îmbuteliator fluide sub presiune
932003: marcator piese
932004: muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule
932005: muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide
932006: muncitor necalificat în industria confecţiilor
932007: muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
932008: lucrător sortator deşeuri reciclabile
932009: îmbuteliator gaz petrol lichefiat
932010: muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului
932011: umplutor sifoane
932012: muncitor necalificat în metalurgie
932013: preparator halva
933001: camionagiu
933002: cărăuş
933003: încărcător – descărcător
933004: legător de sarcină
933005: manipulant mărfuri
933006: distribuitor presă
933007: operator transport şi distribuire butelii de GPL
933008: muncitor spălare şi curăţire cisterne
933009: muncitor în serviciile de trafic aerian
941101: ucenic

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *