Home » Articole » RO » Societate » Societatea Informaţională » Informaţii » Servicii secrete » Codul de conduită FBI – Principii etice

Codul de conduită FBI – Principii etice

Academia FBIPrincipiile conduitei etice ale Biroului Federal de Investigații al SUA (FBI):

(a) Serviciul public impune angajaților să considere loialitatea față de Constituție, legi și principii etice deasupra câștigului privat.

(b) Angajații nu trebuie să aibă interese financiare care contravin executării conștiincioase a datoriei.

(c) Angajații nu trebuie să se angajeze în tranzacții financiare care utilizează informații guvernamentale ne-publice, sau să permită utilizarea necorespunzătoare a acestor informații pentru a susține orice interes privat.

(d) Un angajat nu poate solicita sau accepta niciun cadou sau alt element de valoare monetară de la nicio persoană sau entitate aflată în relații directe cu instituția, sau care desfășoară activități reglementate de instituție, sau ale cărei interese pot fi afectate în mod substanțial de executarea sau de neîndeplinirea sarcinilor angajatului.

(e) Angajații trebuie să depun eforturi sincere în îndeplinirea îndatoririlor lor.

(f) Angajații nu vor face niciun fel de angajamente sau promisiuni neautorizate de orice natură care să angajeze guvernul.

(g) Angajații nu vor folosi serviciu public pentru câștiguri private.

(h) Angajații trebuie să acționeze imparțial și să nu acorde un tratament preferențial niciunei organizații sau persoane particulare.

(i) Angajații trebuie să protejeze și să conserve proprietatea de stat și să nu o folosească pentru alte activități decât cele autorizate.

(j) Angajații nu se vor angaja în locuri de muncă sau activități externe instituției, inclusiv în căutarea sau negocierea unui loc de muncă, care contravin atribuțiilor și responsabilităților oficiale.

(k) Angajații trebuie să dezvăluie autorităților competente risipa, fraudele, abuzurile și corupția.

(l) Angajații trebuie să-și îndeplinească cu bună-credință obligațiile de cetățeni, inclusiv toate obligațiile financiare legale, în special cele precum impozitele federale, de stat sau locale – care sunt impuse prin lege.

(m) Angajații trebuie să respecte toate legile și reglementările care oferă egalitatea de șanse pentru toți cetățenii, indiferent de rasă, culoare, religie, sex, origine națională, vârstă sau handicap.

(n) Angajații se vor strădui să evite orice acțiuni care ar crea aparența că acestea încalcă legea sau standardele etice promulgate în conformitate cu acest cod.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *