» » » » » » Constituienții lumilor posibile

Constituienții lumilor posibile

După Wittgenstein, lumea actuală reprezintă ”totalitatea stărilor de lucruri existente” [actuale], respectiv totalitatea obiectelor sau lucrurilor împreună cu poziționarea lor, proprietățile lor, și relațiile dintre ele. Raymod Bradley și Norman Swartz definesc toate aceste ”obiecte” și ”lucruri” printr-un termen generic considerat mai neutru, ”item” (care joacă același rol în filozofie ca și ”particularități” și ”subiecte logice”), iar proprietățile și relațiile prin termenul ”atribute”. (Termenul ”atribut” a fost introdus și definit în filozofie de Carap, în Introduction to Symbolic Logic and Its Applications: ”În limbajul obișnuit nu există niciun cuvânt prin care să se înțeleagă atât proprietăți cât și relații. Deoarece un astfel de cuvânt ar fi un instrument util, convenim ca termenul atribut să aibă acest sens. Astfel, un atribut al unui singur loc este o proprietate, iat un atribut a două (sau mai multe) locuri este o relație.”

Un item este tot ceea ce există în cel puțin o lume posibilă, fie el material sau abstract. Un atribut este tot ceea ce este exmplificat sau descris de unul sau mai multe itemuri într-o anumită lume.

Atât itemurile cât și atributele pot exista în lumile posibile actuale și ne-actuale. Lumile ne-actuale diferă de cele actuale prin itemuri, prin atributele corespunzătoare, sau ambele situații. Există însă și filozofi care consideră că lumile ne-actuale diferă de cele actuale doar prin atributele corespunzătoare, itemurile fiind aceleași în ambele situații.

Lasă un Răspuns