Home » Articole » RO » Știință » Pseudoștiință » Credinţe şi practici în scientologia pseudoştiinţifică

Credinţe şi practici în scientologia pseudoştiinţifică

Scientology_Symbol_LogoBiserica Scientologică susține că un om este o ființă nemuritoare, spirituală (tetan, din cuvântul grecesc „theta” care înseamnă forța vieţii), găzduită într-un corp fizic. Tetan are nenumărate vieți trecute și în textele avansate scientologice se spune că vieţile anterioare sosirii tetanului pe Pământ au fost trăite în medii extraterestre. Bazat pe studii de caz la nivel avansat, se prezice că toţi scientologii auditaţi vor trăi în cele din urmă o serie de evenimente comunce.

Potrivit Bisericii, descoperirea teta de către fondatorul L. Ron Hubbard plasează Scientologia în centrul căutărilor sensurilor de către om, și dovedește că „originile sale sunt la fel de vechi ca și gândirea religioasă în sine.” Cu toate acestea, Scientologia consideră că înțelegerea teta o diferențiază de alte tradiții religioase, în special de iudaism și creștinism, în trei moduri importante. În primul rând, în timp ce în multe religii fuzionează conceptul de corp și suflet, tetanul (spiritul) este considerat separat și independent. În al doilea rând, spre deosebire de cele trei religii mari monoteiste ale lumii, scientologii cred în viețile trecute și că tetanul a trecut prin multe, poate chiar mii de vieți. În al treilea rând, spre deosebire de conceptele creștine ale păcatului originar, Scientologia crede în bunătatea intrinsecă a unei ființe și consideră că esența spirituală a pierdut legătura cu natura sa. „Spiritul, astfel, nu este un lucru”, scrie Hubbard. „Acesta este creatorul lucrurilor.”

Scientologia se descrie pe ea însăşi ca studiul și manipularea spiritului în relație cu sine însuşi, cu alții, și cu întreaga viață. Un scop al scientologiei, aţa cum e declarat de Biserica Scientologică, este de a deveni sigură de existența spirituală unei persoane și relația acesteia cu Dumnezeu, sau „Ființa Supremă.” Scientologii, de asemenea, cred că oamenii au puteri şi abilităţi înnăscute dar suprimate, care poate fi recâștigate dacă se resping modelele comportamentale forţate și nedorite. Scientologia este descrisă ca „o religie pentru a ajuta oamenii să folosească abordări ştiinţifice pentru a-şi actualiza întregul lor potențial.” Credincioșii își ating potențialul maxim „când s-au înțeles pe ei înşişi în adevărata lor relație cu universul fizic și Ființa Supremă.” Au existat multe studii academice ale Scientologiei și cărțile sunt disponibile în mod gratuit în librării, biserici și majoritatea bibliotecilor.

Biserica Scientologica crede că „Omul este, în principiu bun, el caută să supraviețuiască, (și) supravieţuirea lui depinde de el însuși și de fraternizarea lui cu universul”, după cum se menționează în Crezul Bisericii Scientologice.

Roy Wallis de la Universitatea Columbia descrie Scientologia ca fiind „o mișcare care trece de granițele dintre psihologie și religie, [oferind] o ierarhie gradată de „audit” și formare, care va elibera în cele din urmă pe deplin întregul potențial interior al individului.”

Scientologia nu solicită membrilor săi să creadă exclusiv în Scientologie, deosebind-o de religiile biblice. Scientologii pot profesa credința în alte religii, cum ar fi protestantism și catolicism, și pot participa la activitățile lor și ritualurile sacre. Jacob Neusner subliniază acest lucru în secțiunea despre Scientologie în cartea sa Religiile Mondiale din America.

Wilson scrie că Scientologia „constituie un sistem religios prezentat în termenii discursului științific.” Hubbard afirmă de asemenea că „împreună cu știința, Scientologia poate obține rezultate pozitive invariabile. Având în vedere aceleași condiții, oricine poate obține întotdeauna aceleași rezultate… Ce s-a întâmplat este că superstiția a fost extrasă din studiile spirituale.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *