Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Cunoaşterea » Critici ale raționamentului inductiv

Critici ale raționamentului inductiv

postat în: Cunoaşterea 0

Soarele răsare mereu de la est (Concluzie dedusă de obicei din observații repetate: „Soarele răsare mereu de la est”.)

Raționamentul inductiv a fost criticată de diverși gânditori, precum Sextus Empiricus și Karl Popper.

Tratarea filosofică clasică a problemei inducției aparține filozofului scoțian David Hume.

Deși utilizarea raționamentului inductiv a cunoscut un succes considerabil, aplicabilitatea sa a fost discutabilă. Recunoscând acest lucru, Hume a subliniat faptul că mintea noastră trage concluzii nesigure din experiențe relativ limitate. În deducție, valoarea de adevăr a concluziei se bazează pe adevărul premisei. În inducție, dependența de premisa este întotdeauna incertă. Ca un exemplu, să presupunem că „toți corbii sunt negri”. Faptul că există numeroși corbi negri sprijină ipoteza. Cu toate acestea, ipoteza devine incompatibilă cu faptul că există corbi albi. Prin urmare, regula generală că „toți corbii sunt negri” este în contradicție cu existența corbilor albi. Hume a susținut în continuare că este imposibil să se justifice raționamentul inductiv: în mod specific, că nu poate fi justificat deductiv, astfel încât singura noastră opțiune este o justificare inductivă. Din moment ce acest lucru este circular el a ajuns la concluzia că utilizarea noastră a inducției este nejustificată, cu ajutorul lui Ramificației lui Hume.

Hume a declarat ulterior că, chiar dacă inducția s-a dovedit a fi nefiabilă, trebuie să ne bazăm totuși pe ea. Deci, în loc de o poziție de scepticism severă, Hume a susținut un scepticism practic bazat pe bunul simț, în care se acceptă inevitabilitatea inducției.

Prejudecăţi

Raționamentul inductiv este cunoscut de asemenea sub numele de construcția ipotezei, deoarece orice concluzii trase se bazează pe cunoașterea curentă și predicții. Ca și în cazul argumentării deductive, prejudecățile pot denatura aplicarea corectă a argumentării inductive, împiedicând astfel formarea concluziei celei mai logice bazată pe indicii. Exemple de astfel de prejudecăți includ euristica disponibilității, prejudecățile de confirmare, și prejudecățile din domeniul predicțiilor.

Euristica disponibilității dace ca eaționamentul să depindă în primul rând de informații care sunt disponibile imediat pentru cel care raționează. Oamenii au tendința să se bazeze pe informații care sunt ușor accesibile în lumea din jurul lor. De exemplu, în sondaje, atunci când oamenii sunt rugați să estimeze procentul de oameni care au murit din cauze diverse, cei mai mulți repondenți ar alege cauzele care au fost cele mai răspândite în mass-media, cum ar fi terorismul, crimele și și accidentele de avion, mai degrabă decât bolile și accidentele rutiere, care au fost din punct de vedere tehnic „mai puțin accesibile” individului, deoarece acestea nu sunt evidențiate ca având un impact puternic în lumea din jurul lui.

Prejudecata de confirmare se bazează pe tendința naturală de a confirma mai degrabă decât a nega o ipoteză curentă. Cercetările au demonstrat că oamenii sunt înclinați să caute soluții pentru problemele care sunt mai consistente cu ipoteze cunoscute mai degrabă decât să încerce să respingă aceste ipoteze. De multe ori, în experimente, subiecții vor pune întrebări căutând răspunsuri care se potrivesc cu ipoteze cunoscute, confirmând astfel aceste ipoteze. De exemplu, în cazul în care se presupune că Ștefan este un individ sociabil, subiecții vor căuta în mod natural să confirme premisa punând întrebări care să producă răspunsuri care să confirme că Ștefan este, într-adevăr, un individ sociabil.

Prejudecata din domeniul predicțiilor implică tendința de a percepe o ordine acolo unde aceasta nu s-a dovedit că există, fie deloc, fie la un anumit nivel de abstracție. Jocurile de noroc, de exemplu, sunt una dintre cele mai cunoscute exemple de prejudecată din domeniul predicțiilor. Jucătorii de multe ori încep să creadă că văd tipare simple și evidente în rezultate și, prin urmare, cred că sunt capabili să anticipeze rezultatele bazate pe situațiile la care au fost martori. În realitate, rezultatele acestor jocuri sunt dificil de prezis și extrem de complexe în natură. Cu toate acestea, în general, oamenii tind să caute un anumit tip de ordine simplistă pentru a explica sau justifica convingerile și experiențele lor, și este adesea dificil pentru ei să realizeze că percepțiile lor despre ordine pot fi cu totul diferite față de adevăr.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *