Home » Articole » RO » Regional » Romania » Oltenia » Mehedinţi » Etnografie Mehedinți » Arhitectura populară » Decorul şi arhitectura populară mehedinţeană

Decorul şi arhitectura populară mehedinţeană

Arhitectura populara-51-Cula lui Tudor din CernetiCula lui Tudor din Cerneţi

Calităţile estetice fundamentale ale casei mehedinţene, dealtfel ca ale întregii arhitecturi populare româneşti, rezidă în admirabile proporţii ale construcţiei, în armonia liniilor definitorii ale volumelor alcătuind unitatea casei. Pe aceste însuşiri de bază, rezultat al unei milenare experienţe constructive, se grefează ansamblul elementelor arhitectonice, formând ceea ce se numeşte decorul. Simţul măsurii şi echilibrului între părţile compacte ale acestuia şi între aceasta şi întreg, conducând la un anumit ,,clasicism”, caracteristic artei populare româneşti în genere, se manifestă şi în acest domeniu special al decorului arhitectonic, regăsindu-1 şi în cuprinsul construcţiilor ţărăneşti din Mehedinţi.

Ca o caracterizare generală a decorului caselor din Mehedinţi am putea spune că, în raport cu cel mai cunoscut al Gorjului, decorul mehedinţean este mai simplu şi mai robust, impresionând mai mult prin armonia puternică a volumelor decât prin detaliile strălucitoare ale meşterilor gorjeni. Aceasta ne-a fost impresia atunci când pentru prima oară, în 1951, făceam .descoperirea” virtuţilor arhitectonice populare ale Mehedinţiului, văzînd cu uimire splendidul decor al caselor din Prejna. Remarcam atunci, pe lângă frumoasele proporţii ale caselor înalte, chiar ale celor noi, armonia raporturilor între plinuri şi goluri şi, mai ales, stâlpii şi grinzile adânc cioplite, ,,poate mai frumoase decât ale Gorjului” notăm la acea vreme în fişa respectivă. Umblând mai apoi pe îndelete în atâtea din satele mehedinţene, de pe podiş, din văile şi dealurile piemontului Metrului, din cîmpia înaltă a Bălăciţei, impresia iniţială mi-a fost confirmată de marele număr de realizări artistice ale meşterilor constructori ţărani, distingîndu-se prin vigoarea şi sobrietatea sculpturilor diferitelor elemente constructive şi decorative ale casei locale.

Principalul sistem decorativ al casei mehedinţene este plasat în lemnăria „tindei” (prispei), fie la casele joase, fie la cele înalte. Sistemul este compus din : stâlpi verticali care susţin grinda principală a tindei, numit local şi ,,prăgar”, pe care se sprijină grinzile transversale arcuite sau drepte, numite ,,cai”, care susţin la rândul lor cosoroaba pe care se sprijină căpriorii, susţinând lănteţii şi, în fine, şindrila.

Arhitectura populara-50-Arcade si coloane cula din BrosteniArcade şi coloane, cula din Broşteni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *