Home » Articole » RO » Știință » Destinul vieții

Destinul vieții

“În sistemul nostru matagalactic există sute de milioane de galaxii, iar fiecare galaxie poate fi formată din miliarde şi sute de miliarde de stele. Chiar şi în Galaxia noastră, care cuprinde aproximativ 150 de miliarde de stele, pot exista sute de mii de planete pe care apariţia şi dezvoltarea vieţii sunt posibile.”

A.I. Oparin, V.G. Fesenkov – “Viaţa în Univers” (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, trad. Adrian Costa, Dan Lăzărescu, pag. 215)

Astrobiologia este în mare măsură o ştiinţă de viitor şi se referă la posibilitatea existenţei vieţii pe alte corpuri cosmice decât pe Pămînt. Dar, mai întâi trebuie definită noţiunea de biosferă. Biosfera (din limba greacă: bios – viaţă + sphaira – glob) este învelişul sau acea parte a globului pământesc (sol şi subsol, atmosferă şi hidrosferă) care conţine organisme vii (plante, animale). În cadru mai larg, biosfera este un sistem, respectiv un ansamblu de elemente interdependente care concură la realizarea unei unităţi sau a unui întreg organizat, a cărui caracteristică esenţială este VIAŢA şi tot ceea ce se leagă de aceasta. Aşa cum se cunoaşte, biosfera terestră a apărut şi s-a dezvoltat datorită existenţei condiţiilor fizice, chimice, geologice, cosmice, favorabile apariţiei şi dezvoltării sale. În general toate biosferele care ar putea să existe în metagalaxie, depind de anumite valori ale unor parametri fizio-chimici, planetari, stelari, cosmici. Dacă valorile acestor parametri sunt prea mari sau dimpotrivă prea mici, dacă modificările acestor parametri sunt prea bruşte, atunci biosferele fie nu pot să apară, fie dacă au apărut, pot dispare. Interacţiunile dintre mediul cosmic şi biosfere implică perturbarea acestor parametri. În altă ordine de idei şi într-un context general, problemele care se pun sunt: de a studia cauzele apariţiei biosferelor precum şi modul de apariţie al acestora în galaxii; evoluţia acestora şi rolul sau funcţia pe care o au în cadrul galaxiilor; ce efecte au în galaxii activitatea biosferelor; care sunt conexiunile dintre biosfere şi care este destinul biosferelor. Este de precizat că termenul de galaxie (galaxii) se referă la toate tipurile de galaxii cunoscute actualmente, susceptibile de a permite apariţia şi conservarea vieţii. Mai este de precizat că biosferele se pot dezvolta şi pot genera civilizaţii şi de asemenea, biosferele, pot fi de mai multe feluri, spre exemplu parapsihosferele, intelectosferele… În prezent, singura biosferă cunoscută concret este biosfera terestră, aşadar o biosferă care a apărut şi s-a dezvoltat pe planeta Pământ, în galaxia Calea Lactee. Alte biosfere nu sunt decât presupuse – datorită unor calcule şi judecând prin analogie cu studiul biosferei terestre. Faptul că până în prezent nu se cunosc concret alte biosfere, că biosfera terestră nu se află în contact sau în interacţiune cu alte biosfere, nu înseamnă că acestea nu există. Totuşi, presupunând că biosfera terestră ar fi singura care există în galaxie şi în Univers, atunci ne putem întreba, de ce a apărut ? Dacă au existat condiţii favorabile pentru apariţia ei, de ce nu ar exista aceste condiţii favorabile şi pe alte planete ori alte sisteme cosmice ? Apar alte şi alte întrebări care nu vor primi un răspuns satisfăcător, astfel încât deşi este posibil ca biosfera să fi apărut numai pe planeta Pământ, este totuşi puţin probabil. Deja sunt câteva indicii privind existenţa altor biosfere: fragmente de materie organică provenite de la meteoriţi, unele observaţii astronomice legate de formarea substanţelor organice în spaţiul interstelar, obiecte zburătoare neidentificate…

 

În altă ordine de idei şi în principal, există două aspecte:

– fie că apariţia şi dezvoltarea biosferei terestre (precum şi a celorlalte) nu are vreo importanţă în cadrul galactic de ansamblu, în sensul că formarea şi evoluţia galaxiei a favorizat, prin condiţiile create, apariţia şi dezvoltarea biosferei şi atât; aşadar, apariţia şi dezvoltarea biosferei este numai posibilă dar nu şi necesară în evoluţia galaxiei;

– fie că, dimpotrivă, apariţia şi dezvoltarea biosferei este nu numai posibilă ci şi necesară în evoluţia galaxiei; acest lucru trebuie înţeles nu numai din perspectiva faptului că, întrucât s-au format condiţiile galactice de apariţie a vieţii, aceasta a apărut cu necesitate, ci trebuie înţeles dintr-o perspectivă de ansamblu care vizează structurile şi procesele galactice în general, respectiv galaxia în totalitate.

 

Aşadar întrebarea este: biosfera (sau în general biosferele) are, (respectiv au) vreun rol, vreo funcţie în galaxie ? Şi în general, biosferele au vreo funcţie, au o anumită influenţă asupra metagalaxiei ? (După cum se ştie, metagalaxia este un sistem ipotetic în care ar fi înglobate galaxiile sau altfel spus, este o parte a universului în care se află galaxiile cunoscute până în prezent de om). În momentul de faţă problema aceasta nu s-a pus, considerându-se că viaţa a apărut, pe plan cosmic, datorită faptului că au existat condiţiile favorabile (planetare, stelare, galactice) de apariţie a sa. Deci, din moment ce a apărut, implicit, ea a fost posibilă şi necesară. Dar, de ce a fost posibilă ? Şi de ce a fost necesară ? Aşadar biosferele au apărut ca o necesitate în dezvoltarea (evoluţia şi stabilitatea) galaxiilor ? Sau, dimpotrivă, apariţia biosferelor (în particular a celei terestre) este numai o urmare a existenţei condiţiilor favorabile pe planete ? Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că, totuşi, biosfera nu putea să apară din întâmplare şi la întâmplare, fără să aibe o legătură cu evoluţia de ansamblu a galaxiei… Ne putem gândi la următorul aspect. Considerând galaxia ca fiind un megasistem cibernetic s-ar pune problema autoreglării megasistemului. Fiind un megasistem cibernetic finit, în galaxie ar trebui să existe anumite entităţi care să asigure stabilitatea. Una dintre aceste “entităţi de stabilizare”, ar putea fi biosfera (biosferele). Modul efectiv cum este realizat acest proces este necunoscut fiind, se pare, destul de complex, ca şi problematica generală a rolului biosferelor în galaxie. Aşadar biosfera nu este un “capriciu” al galaxiei, aceasta ar trebui să îndeplinească anumite funcţii la nivel galactic şi ar trebui să se supună unor legităţi care să îi permită subzistenţa, în caz contrar, însăşi cauza existenţei biosferei în galaxie rămâne un mister absolut. Odată încălcate legităţile, biosfera va dispare, se va dezorganiza, iar materia care o compunea va reveni la un stadiu de organizare anterior apariţiei şi dezvoltării biosferei respective. Ne-am putea imagina deci că una dintre posibilele funcţii ale biosferei în cadrul sistemului galactic, este aceea de a realiza o stabilitate (relativă) a acestuia. De altfel problema se pune într-un context mai general: de ce Universul (format cândva), generează complexitate, respectiv sisteme care pe măsură ce evoluează se complexifică ? Această problemă sugerează ideea că, de fapt, ceea ce cunoaştem despre Univers, este numai o parte din acesta, că de fapt Universul este o componentă dintr-un ansamblu mult mai complicat, că este integrat într-o structură mult mai complexă decât ne putem imagina, că spaţiul, timpul, câmpurile fizice, etc., nu sunt singurele atribute sau forme de existenţă ale Universului înglobat în acest ansamblu (numit şi HIPERUNIVERS sau MARELE UNIVERS). Biosferele reprezintă o expresie sau o formă de stabilitate DINAMICĂ deosebită şi conduc la o formă sau o expresie a stabilităţii deosebită şi în galaxie. Rămâne de văzut de ce şi cum se realizează aceasta.

Extras din Iluzie sau realitate? (Reflecții și fantezii despre misterul vieții și comunicarea temporală), de Constantin M. N. Borcia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *