Idealism

În filosofie, idealismul este grupul de filosofii metafizice care afirmă că realitatea, sau realitatea pe care o pot cunoaște oamenii, este fundamentală mentală, construită mental sau altfel imaterială. Epistemologic, idealismul se manifestă ca un scepticism în legătură cu posibilitatea de a cunoaște orice lucru independent de minte. Spre deosebire de materialism, idealismul afirmă primatul conștiinței ca origine și precondiție a fenomenelor materiale. Conform acestei concepții, conștiința există înainte și este condiția prealabilă a existenței materiale. Conștiința creează și determină materialul și nu invers. Idealismul consideră că conștiința și mintea sunt originea lumii materiale și are scopul de a explica lumea existentă în conformitate cu aceste principii.

Teoriile idealismului sunt împărțite în principal în două grupuri. Idealismul subiectiv are ca punct de plecare faptul dat de conștiința umană, văzând lumea existentă ca o combinație de senzații. Idealismul obiectiv presupune existența unei conștiințe obiective care există înainte și, într-un anumit sens, independent de cele umane. În sens sociologic, idealismul subliniază modul în care ideile umane – în special credințele și valorile – formează societatea. Ca o doctrină ontologică, idealismul merge mai departe, afirmând că toate entitățile sunt compuse din minte sau spirit. Idealismul respinge astfel teoriile fizice și dualiste care nu atribuie prioritate minții.

Cele mai vechi argumente existente că lumea experienței este bazată pe mental derivă din India și Grecia. Idealiștii hinduși din India și neoplatonicii greci au oferit argumente panenteiste pentru o conștiință totală domnantă ca bază sau adevărată natură a realității. În schimb, școala Yogācāra, care a apărut în budismul Mahayana din India în secolul al IV-lea, și-a bazat idealismul „doar pe bază de minte” într-o mai mare măsură pe analizele fenomenologice ale experienței personale. Această interpretare a anticipat empiriciștii subiectivi, cum ar fi George Berkeley, care a revigorat idealismul în Europa secolului al XVIII-lea, folosind argumente sceptice împotriva materialismului. Începând cu Immanuel Kant, idealistii germani precum Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling și Arthur Schopenhauer au dominat filozofia secolului al XIX-lea. Această tradiție, care a subliniat caracterul mental sau „ideal” al tuturor fenomenelor, a dat naștere la școli idealiste și subiectiviste, variind de la idealismul britanic și fenomenalism până la existențialism.

Idealismul ca filosofie a ajuns să fie atacat din greu în Occident la începutul secolului al XX-lea. Cei mai influenți critici ai idealismului epistemologic și ontologic au fost G. E. Moore și Bertrand Russell, dar criticii lui au inclus și noii realiști. Potrivit Enciclopediei de filosofie Stanford, atacurile lui Moore și Russell au fost „atât de influente încât, peste 100 de ani mai târziu, orice recunoaștere a tendințelor idealiste este văzută în lumea vorbitorilor de limbă engleză cu rezerve …”. Multe aspecte și paradigme ale idealismului au avut, totuși ,o mare influență asupra filosofiei ulterioare.

Definiții

Idealismul este un termen cu mai multe semnificații înrudite. Aceasta vine prin idea de la idein grecesc (ἰδεῖν), adică „a vedea”. În uzul obișnuit, ca și atunci când se vorbește despre idealismul politic al lui Woodrow Wilson, el sugerează în general prioritatea idealurilor, principiilor, valorilor și obiectivelor asupra realităților concrete. Idealiștii sunt înțeleși ca reprezentând lumea așa cum ar putea sau ar trebui să fie, spre deosebire de pragmatici, care se concentrează asupra lumii așa cum este în prezent. În artă, în mod similar, idealismul afirmă imaginația și încercările de a realiza o concepție mentală despre frumusețe, un standard de perfecțiune, juxtapusă naturalismului estetic și realismului.

Orice filosofie care atribuie o importanță crucială domeniului ideal sau spiritual în raportul său despre existența umană poate fi numită „idealistă”. Idealismul metafizic este o doctrină ontologică care susține că realitatea însăși este încorporată sau experiențială în nucleul său. Dincolo de aceasta, idealistii nu sunt de acord cu privire la care aspecte ale mentalului sunt mai elementare. Idealismul platonic afirmă că abstractizările sunt mai elementare față de realitate decât cele pe care le percepem, în timp ce idealiștii subiectivi și fenomenaliștii tind să privilegieze experiența senzorială asupra raționamentului abstract. Idealismul epistemologic este punctul de vedere conform căruia realitatea poate fi cunoscută numai prin idei, că doar experiența psihologică poate fi înțeleasă de minte.

Idealiștii subiectivi precum George Berkeley sunt antirealiști în termenii unei lumi independente de minte, în timp ce idealiștii transcendentali precum Immanuel Kant sunt sceptici puternici ai unei astfel de lumi, afirmând idealismul epistemologic și nu metafizic. Astfel, Kant definește idealismul drept „afirmația că nu putem fi niciodată siguri dacă toată experiența noastră exterioară presupusă nu este doar imaginație”. El a susținut că, potrivit idealismului, „realitatea obiectelor externe nu admite dovezi stricte. Dimpotrivă, realitatea obiectului propriului nostru simț intern (a mea și a stării) este clară imediat prin conștiință”. Cu toate acestea, nu toți idealiștii restrâng realul sau cunoașterea experienței noastre subiective imediate. Idealiștii obiectivi fac pretenții despre o lume transempirică, dar pur și simplu neagă faptul că această lume este, în esență, despărțită de sau ontologică înaintea mentalului. Astfel, Platon și Gottfried Leibniz afirmă o realitate obiectivă și cunoscută care depășește conștiința noastră subiectivă – o respingere a idealismului epistemologic – dar propun ca această realitate să fie fundamentată în entități ideale, o formă de idealism metafizic. Nici toți idealii metafizici nu sunt de acord cu natura idealului; pentru Platon, entitățile fundamentale erau forme abstracte non-mentale, în timp ce pentru Leibniz erau monade proto-mentale și concrete.

Ca o regulă, idealistii transcendentali, precum Kant, afirmă partea epistemică a idealismului, fără să se intereseze dacă realitatea este în cele din urmă mentală; idealiștii obiectivi, cum ar fi Plato, afirmă baza metafizică a realității în mental sau abstract, fără a limita epistemologia lor la experiența obișnuită; iar idealiștii subiectivi precum Berkeley afirmă idealismul metafizic și epistemologic.

Idealismul clasic

Filosofia pre-socratică

Idealismul ca formă de monism metafizic susține că conștiința, nu materia, este temelia întregii ființe. Este monism deoarece consideră că există un singur tip de lucru în univers și, idealist deoarece consideră că singurul lucru trebuie să fie conștiința.

Anaxagoras (480 î.e.n.) a afirmat că „toate lucrurile” au fost create de Nous („Mintea”). El a susținut că mintea ține cosmosul împreună și a dat oamenilor o legătură cu cosmosul sau o cale către divinitate.

Platonismul și neoplatonismul

Plato (Raffael)Teoria formelor sau „ideilor” lui Platon descrie formele ideale (de exemplu solidele platonice din geometrie sau abstracțiunile,, cum ar fi Bunătatea și Justiția), ca universali existenți independent de orice exemplu special. Arne Grøn numește această doctrină „exemplul clasic al unui idealism metafizic ca idealism transcendent”, în timp ce Simone Klein îi numește pe Platon „cel mai timpuriu reprezentant al idealismului obiectiv metafizic”. Cu toate acestea, Platon susține că materia este reală, deși trecătoare și imperfectă, și este percepută de corpul și de simțurile noastre și de existența dată a ideilor veșnice percepute direct de sufletul nostru rațional. Astfel, Platon a fost un dualist metafizic și epistemologic, o idee pe care idealismul modern a încercat să o evite: gândirea lui Platon nu poate fi considerat idealistă în sensul modern.

Cu Plotin neoplatonist, a scris Nathaniel Alfred Boll, „apare, probabil pentru prima dată în filosofia occidentală, idealismul care a fost de mult timp actual în Est chiar și în acele vremuri, pentru că a învățat … că sufletul a făcut lumea trecând de la eternitate la timp … „. În mod similar, în ceea ce privește pasajele lui Enneads, „Singurul spațiu sau loc al lumii este sufletul” și „Timpul nu trebuie să se presupună că există în afara sufletului”. Ludwig Noiré a scris: „Pentru prima dată în filosofia occidentală găsim idealismul propriu-zis în Plotin”. Cu toate acestea, Plotin nu se referă la cunoașterea obiectelor externe, spre deosebire de Schopenhauer și de alți filosofi moderni.

Filosofia creștină

Teologii creștini au susținut opinii idealiste, adesea bazate pe neoplatonism, în ciuda influenței scolasticismului aristotelian din secolul al XII-lea. Mai târziu idealismul occidentalist, cum ar fi cel al lui Hermann Lotze, oferă o teorie a „bazei lumii” în care toate lucrurile își găsesc unitatea: a fost acceptată pe scară largă de teologii protestanți. Câteva mișcări religioase moderne, de exemplu organizațiile din Mișcarea Noua Gândire și Biserica Unității, se poate spune că au o orientare deosebit de idealistă. Teologia științei creștine include o formă de idealism: afirmă că tot ceea ce există cu adevărat este Dumnezeu și ideile lui Dumnezeu; că lumea, așa cum pare a fi simțită, este o distorsionare a realității spirituale subiacente, o denaturare care poate fi corectată (atât conceptual, cât și în ceea ce privește experiența umană) printr-o reorientare (spiritualizare) a gândirii.

Filozofia chineză

Wang Yangming, un filozof neo-confucian chinez Ming, oficial, educator, caligraf și general, a susținut că obiectele nu există complet în afară de minte, deoarece mintea le modelează. Nu este lumea care formează mintea, ci mintea care dă rațiune lumii, astfel încât numai mintea este sursa întregii rațiuni, având o lumină interioară, o bunătate morală înnăscută, și înțelegerea a ceea ce este bun.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *