Home » Articole » RO » Știință » Psihologie » Inteligența

Inteligența

postat în: Psihologie 0

Moarte cerebrală

Structura, natura și caracteristicile inteligenței umane au fost discutate și au fost subiect de dezbatere încă de pe vremea lui Platon și a lui Aristotel, cu cel puțin o mie de ani în urmă. Platon a definit inteligența drept „armonizarea învățarii”. Sub acest concept, Platon și Aristotel au prezentat cele trei componente ale minții și sufletului: intelectul, sentimentul și voința. Cuvântul „inteligență” provine din două cuvinte latine: intellegentia și ingenium. Primul cuvânt, considerat în modul în care Cicero a folosit termenul, înseamnă „înțelegere” și „cunoaștere”. Al doilea cuvânt înseamnă „predispoziție naturală” sau „abilitate”.

În diferite puncte din istoria recentă, cercetătorii au propus definiții diferite pentru a explica natura inteligenței. Următoarele sunt câteva dintre cele mai importante teorii ale inteligenței apărute în ultimii 100 de ani.

Charles Spearman a dezvoltat teoria celor doi factori ai inteligenței folosind analiza factorilor de date (o metodă statistică) pentru a arăta că corelațiile pozitive dintre examinările mentale au rezultat dintr-un agent de bază comun. Spearman a sugerat că teoria cu doi factori avea două componente. Primul a fost inteligența generală, g, care afecteaza performanța în toate sarcinile mentale și susține toate sarcinile intelectuale și abilitățile intelectuale. Spearman a considerat că rezultatele la toate studiile s-au corelat pozitiv, subliniind importanța inteligenței generale. Al doilea agent găsit de Spearman a fost factorul specific, s. Factorul specific a fost asociat cu orice capacități unice pe care le-a cerut un anumit test, deci a diferit de la test la test. În ceea ce privește g, Spearman a văzut că indivizii aveau inteligență mai mult sau mai puțin generală, în timp ce s varia de la o persoană la alta într-un loc de muncă. Spearman și adepții săi au acordat mult mai multă importanță inteligenței generale decât agentului specific.

În 1938, psihologul american Louis L. Thurstone a sugerat că inteligența nu este un factor general, ci un set mic de factori independenți care aveau o importanță egală. Thurstone a formulat un model de inteligență care s-a centrat pe „Abilități mentale primare” (PMAs), care erau grupuri independente de inteligență pe care diferiți indivizi le dețineau în grade diferite. Pentru a detecta aceste abilități, Thurstone și soția sa, Thelma, s-au gândit la un total de 56 de examene. Au trecut pachetul de test la 240 de studenți și au analizat scorurile obținute la teste cu noi metode de analiză a metodei lui Thurstone. Thurstone a recunoscut șapte abilități cognitive primare: (1) înțelegerea verbală, capacitatea de a înțelege noțiunile de cuvinte; (2) flexibilitatea verbală, viteza cu care este manipulat materialul verbal, cum ar fi în producția de rime; (3) numerele, capacitatea aritmetică; (4) memorie, capacitatea de a-și aminti cuvinte, litere, numere și imagini; (5) viteza perceptivă, capacitatea de a discerne și distinge rapid detaliile vizuale și capacitatea de a percepe asemănările și diferențele dintre obiectele afișate; (6) raționamentul inductiv, extragerea ideilor și regulilor generale din informații specifice; și (7) vizualizarea spațială, capacitatea de a vizualiza cu mintea și de a gestiona obiectele în trei dimensiuni.

Joy Paul Guilford a extins activitatea lui Thurstone și și-a dedicat viața pentru a crea modelul pentru structura inteligenței. SI (Structura teoriei Intelectului, 1955) conține trei dimensiuni: funcții ale gândirii, conținutul gândirii și produse ale gândirii. Guilford a descris 120 de tipuri diferite de informații și 150 de combinații posibile. El a descoperit, de asemenea, importanța distincție între gândirea convergentă și cea divergentă. Abilitatea convergentă are ca rezultat cât de bine urmează instrucțiunile, respectă regulile și încearcă. Abilitatea divergentă scade în funcție de faptul dacă cineva respectă sau nu instrucțiunile sau dacă unul are o mulțime de întrebări și, de obicei, înseamnă că cineva face testele standard prost.

Modelele Cattell-Horn Gf-Gc și modelele Carroll Three-Stratum sunt modele psihometrice consensuale care ne ajută să înțelegem construcția inteligenței umane. Acestea aplică noi metode de analiză și, în conformitate cu aceste analize, există două tipuri de bază de inteligență generală: inteligența fluidă (gf) și inteligența cristalizată (gc). Inteligența fluidă reprezintă baza biologică a inteligenței. Cât de rapid gândește cineva și cât de bine își amintește sunt elemente ale inteligenței fluide. Aceste cifre cresc la vârsta adultă, dar pe măsură ce îmbătrânim, acestea scad. Inteligența fluidă permite unei persoane să gândească și să acționeze rapid, să rezolve noi probleme și să codifice amintiri pe termen scurt. Inteligența cristalizată, pe de altă parte, este cunoștințele și abilitățile dobândite prin procesul de învățare și prin experiență. Abilitățile cristalizate provin din învățare și citire și sunt reflectate în încercări de cunoștințe, informații generale, utilizarea limbajului (vocabular) și o mare varietate de abilități. Atâta timp cât sunt disponibile oportunități de învățare, inteligența cristalizată poate crește la nesfârșit pe parcursul vieții unei persoane.

În anii 80, psihologul american Robert Sternberg a propus o teorie a inteligenței cu care a încercat să extindă noțiunea tradițională de inteligență. Sternberg a observat că testele mentale la care sunt supusi oamenii pentru diverse măsurători de inteligență sunt adesea inexacte și uneori inadecvate pentru a prezice performanța sau succesul real. Există oameni care se descurcă bine la teste, dar nu atât de bine în situații reale. La fel, s-a produs și contrariul. Conform teoriei triarhice a lui Sternberg (trei părți) a inteligenței, inteligența este formată din trei părți principale: inteligența analitică, inteligența creatoare și inteligența practică. Inteligența analitică se referă la abilități de rezolvare a problemelor, inteligența creativă include capacitatea de a gestiona situații noi folosind experiențele trecute și abilitățile actuale, iar inteligența practică se referă la capacitatea de adaptare la situații și medii noi.

În 1983, psihologul Howard Gardner a introdus teoria sa asupra inteligențelor multiple (MI), care, la acea vreme, era o problemă fundamentală în educație și un subiect controversat în rândul psihologilor. Potrivit lui Gardner, noțiunea de inteligență definită prin diferitele teste mentale era limitată și nu înfățișa dimensiunile reale ale inteligenței și nici toate domeniile în care o persoană poate excela și avea succes. Gardner a susținut că nu există doar un singur tip de inteligență generală, ci mai degrabă că există inteligențe multiple și fiecare face parte dintr-un sistem independent în creier. Teoria conturează opt tipuri de „deștept”: inteligență lingvistică („deștept in cuvinte”), inteligență logico-matematică („deștept în numere / raționament”), inteligență spațială („deștept in imagine”), inteligență corporală-cinetică („deștept corporal”) ), inteligență muzicală („deștept in muzică”), inteligență interpersonală („deștept cu oamenii”), inteligență intrapersonală („deștept cu sine”) și inteligență naturalistă („deștept cu natura”).

Sursa: Athanasios S. Drigas and Chara Papoutsi, ”A New Layered Model on Emotional Intelligence”, Behav Sci (Basel). 2018 May; 8(5): 45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5981239/, Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Traducere: Nicolae Sfetcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *