Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Metodologii » Karl Popper împotriva totalitarismului și a pseudoștiinței

Karl Popper împotriva totalitarismului și a pseudoștiinței

postat în: Metodologii 0

O serie de trăsături biografice pot fi identificate ca având o influență deosebită asupra gândirii lui Karl Popper.

În primul rând, flirtul adolescentin cu marxismul l-a familiarizat bine cu viziunea marxistă asupra economiei, a luptei de clasă și a istoriei.

În al doilea rând, a fost înspăimântat de eșecul partidelor democratice de a stopa valul în creștere al fascismului în Austria sa natală în anii 1920 și 1930, precum și de primirea pe care au avut-o marxiștii. Aceștia din urmă au acționat din motive ideologice spre ceea ce ei credeau a fi un pas dialectic necesar spre implozia capitalismului și victoria revoluționară a comunismului. Acesta a fost un factor care a condus la Anschluss, mult mai temut, la anexarea Austriei de către Reich-ul german, anticiparea căruia l-a forțat pe Popper să se afle în permanență în exil din țara sa natală. Sărăcia istoricismului (1944) și Societatea deschisă și inamicii ei (1945), cele mai pasionate și strălucite lucrări sociale ale sale, sunt ca o puternică apărare a liberalismului democratic, ca o filozofie socială și politică și o critică devastatoare a principalelor presupoziții filosofice care stau la baza tuturor formelor de totalitarism.

În al treilea rând, așa cum am văzut, Popper a fost profund impresionat de diferențele dintre presupusele teorii „științifice” ale lui Freud și Adler și de revoluția efectuată de teoria relativității lui Einstein în fizică în primele două decenii ale acestui secol. Principala diferență dintre ele, așa cum a văzut-o Popper, a fost că, în timp ce teoria lui Einstein era extrem de „riscantă”, în sensul că era posibil să se deducă consecințe din ea, care erau, în lumina fizicii newtoniene dominante, foarte improbabile (de exemplu că lumina este deviată spre corpuri solide – confirmată de experimentele lui Eddington în 1919), și care, dacă s-ar fi dovedit a fi false, ar falsifica întreaga teorie, nimic nu ar putea, în schimb, să falsifice teoriile psihanalitice. Acestea din urma, Popper a simțit că au mai multe în comun cu miturile primitive decât cu știința autentică. El a văzut că ceea ce este aparent principala sursă de putere a psihanalizei și principala bază pe care se întemeiază pretenția sa de știință, și anume capacitatea sa de a găzdui și de a explica orice formă posibila de comportament uman, este de fapt o slăbiciune critică, deoarece implică faptul că nu este, și nu ar putea fi, cu adevărat predictivă. Teoriile psihanalitice prin natura lor sunt insuficient de precise pentru a avea implicații negative, și astfel sunt imunizate la falsificarea experimentală.

Nici explicarea marxistă a istoriei, susține Popper, nu este științifică, deși diferă în anumite aspecte cruciale de psihanaliză. Marxismul, credea Popper, a fost inițial științific, prin faptul că Marx a postulat o teorie care era cu adevărat predictivă. Cu toate acestea, atunci când aceste predicții nu au fost confirmate, teoria a fost salvată de falsificare prin adăugarea de ipoteze ad-hoc care au făcut-o compatibilă cu faptele. Prin aceasta, Popper a afirmat, o teorie care inițial era cu adevărat științifică a degenerat în dogme pseudo-științifice.

Acești factori s-au combinat făcându-l pe Popper să considere falsificabilitatea drept criteriul său pentru delimitarea științei de non-știință: dacă o teorie este incompatibilă cu posibile observații empirice este științifică; dimpotrivă, o teorie compatibilă cu toate aceste observații fie pentru că, precum în cazul marxismului, a fost modificată numai pentru a se adapta la astfel de observații sau pentru că, precum în cazul teoriilor psihanalitice, este în concordanță cu toate observațiile posibile, este neștiințifică. Pentru Popper, totuși, a afirma că o teorie nu este științifică nu înseamnă neapărat că este nu este explicativă, cu atât mai puțin că este lipsită de sens, deoarece uneori se întâmplă ca o teorie care nu este științifică (pentru că este neînțeleasă) într-un anumit moment poate deveni falsificabilă și, astfel, științifică, odată cu dezvoltarea tehnologiei sau cu articularea și perfecționarea ulterioară a teoriei. În plus, explicațiile pur mitogenice au îndeplinit în trecut o funcție valoroasă în expedierea înțelegerii noastre despre natura realității.

Sursa: Thornton, Stephen, „Karl Popper”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/popper/>.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *