Home » Articole » RO » Știință » Literatura științifică – Mic ghid pentru autori

Literatura științifică – Mic ghid pentru autori

postat în: Știință 0

Literatura științifică cuprinde publicații științifice care raportează lucrări empirice și teoretice originale din științele naturale și sociale și în cadrul unui domeniu academic, adesea abreviat ca literatura. Publicarea academică este procesul de a contribui la literatura de specialitate a rezultatelor cercetării, ceea ce necesită adesea un proces de evaluare reciprocă. Cercetarea științifică originală publicată pentru prima dată în reviste științifice se numește literatura primară. Brevetele și rapoartele tehnice, pentru rezultate minore ale cercetării și lucrări de inginerie și proiectare (inclusiv software de calculator), pot fi, de asemenea, considerate literatură primară. Sursele secundare includ articole de revizuire (care rezumă concluziile studiilor publicate pentru evidențierea progreselor și liniilor noi de cercetare) și cărți (pentru proiecte mari sau argumente ample, inclusiv compilații de articole). Sursele terțiare ar putea include enciclopedii și operele similare destinate consumului larg al publicului.

Tipuri de publicații științifice

Literatura științifică poate include următoarele tipuri de publicații:

 • articole științifice publicate în reviste științifice
 • brevete specializate pentru știință și tehnologie (de exemplu, brevete biologice și brevete chimice)
 • cărți scrise integral de unul sau de un număr mic de coautori
 • volume editate, unde fiecare capitol este responsabilitatea unui alt autor sau a unui set de autori, în timp ce editorul este responsabil pentru stabilirea sferei proiectului, pentru menținerea lucrului la timp și asigurarea coerenței stilului și a conținutului
 • prezentări la conferințele academice, în special cele organizate de societățile savante
 • rapoarte guvernamentale, cum ar fi o investigație criminalistică efectuată de o agenție guvernamentală
 • publicații științifice pe World Wide Web
 • cărți, rapoarte tehnice, broșuri și documente de lucru emise de cercetători sau de organizații de cercetare individuale din proprie inițiativă; acestea sunt uneori organizate într-o serie
 • bloguri și forumuri științifice

Semnificația acestor diferite componente ale literaturii variază între discipline și s-a schimbat în timp. Începând cu 2006, articolele din reviste evaluate de colegi rămân tipul de publicație predominant și au cel mai mare prestigiu. Cu toate acestea, jurnalele diferă enorm în prestigiu și importanță, iar statutul lor poate influența vizibilitatea și impactul studiilor pe care le publică. Semnificația cărților, numită și monografii de cercetare, depinde de subiect. În general, cărțile publicate de presa universitară sunt de obicei considerate mai prestigioase decât cele publicate de presa comercială. Statutul lucrărilor bișnuite și al lucrărilor conferințelor depinde de disciplină; ele sunt de obicei mai importante în științele aplicate. Valoarea publicării ca pre-tipar sau raport științific pe web a fost în trecut scăzută, însă în unele discipline, cum ar fi matematica sau fizica energiei înalte, este acum o alternativă acceptată.

Articole științifice

Preparare

Înregistrările actuale de zi cu zi ale informațiilor științifice sunt păstrate în notebook-uri de cercetare sau jurnale. Acestea sunt de obicei păstrate pe o perioadă nedeterminată ca dovadă de bază a lucrării și sunt adesea păstrate în două exemplare, semnate, notate și arhivate. Scopul este de a păstra dovezile privind prioritatea științifică și, în special, prioritatea pentru obținerea brevetelor. Ele au fost, de asemenea, utilizate în disputele științifice. Având în vedere disponibilitatea computerelor, notebook-urile din unele domenii cu frecvență mare de date au fost păstrate ca înregistrări de bază de date, iar software-ul adecvat este disponibil în comerț.

Lucrările la un proiect sunt de obicei publicate ca unul sau mai multe rapoarte tehnice sau articole. În unele domenii, ambele sunt folosite, cu rapoarte preliminare, lucrări obișnuite sau pretipăriri urmate de un articol oficial. Articolele sunt de obicei pregătite la sfârșitul unui proiect sau la sfârșitul componentelor unui proiect deosebit de mare. În pregătirea unui astfel de articol, trebuie respectate reguli stricte de scriere științifică.

Comunicarea clară și factorul de impact

Deseori, avansarea în carieră depinde de publicarea în reviste cu impact înalt, care, în special în științele naturale și aplicate, sunt de obicei publicate în limba engleză. În consecință, oamenii de știință cu abilități slabe de scriere în limba engleză sunt dezavantajați atunci când încearcă să publice în aceste reviste, indiferent de calitatea studiului științific în sine. Cu toate acestea, multe universități internaționale impun publicarea în aceste reviste cu impact ridicat, atât de către studenți, cât și de profesori. O modalitate prin care unii autori internaționali încep să depășească această problemă este prin contractarea cu editori de independenți care sunt vorbitori nativi de limbă engleză și care se specializează în limba engleză ca a doua limbă, editând pentru a ciozela limba engleză a manuscriselor lor la un nivel ridicat, pentru ca revistele de impact să le accepte.

Structura și stilul

Un articol științific are o structură standardizată, care variază foarte puțin în diferite subiecte. Deși structura IMRAD ((Introduction, Methods, Results, and Discussion) pune accentul pe organizarea conținutului și pe articolele științifice, fiecare secțiune (Introducere, Metode, Rezultate și Discuții) are convenții unice pentru stilul de scriere științifică.

În cele din urmă, formatul nu este important, ci ceea ce se află în spatele acestuia – conținutul. Cu toate acestea, trebuie îndeplinite mai multe cerințe cheie de formatare:

 1. Titlul atrage atenția cititorilor și le informează despre conținutul articolului. Titlurile se disting în trei tipuri principale: titluri declarative (se menționează concluzia principală), titluri descriptive (descrieți conținutul unei lucrări) și titluri interogative (cititorilor li se adresează întrebări la care se răspunde în text). Unele jurnale indică, în instrucțiunile către autori, tipul (și lungimea) titlurilor permise.
 2. Numele și afilierile tuturor autorilor. În urma unor cazuri de abateri științifice, editorii solicită deseori ca toți coautorii să știe și să convină asupra conținutului articolului.
 3. Un abstract rezumă lucrarea (într-un singur paragraf sau în mai multe paragrafe scurte) și intenționează să reprezinte articolul în baze de date bibliografice și să furnizeze metadatele subiectului pentru serviciile de indexare.
 4. Contextul anchetelor științifice anterioare ar trebui prezentat prin citarea documentelor relevante din literatura existentă, de obicei într-o secțiune numită „Introducere„.
 5. Tehnicile empirice, prezentate într-o secțiune numită în mod obișnuit „Materiale și metode„, ar trebui descrise astfel încât un om de știință ulterior, cu cunoștințe adecvate și experiență în domeniul relevant, să poată repeta observațiile și să știe dacă sau a obținut același rezultat. Acest lucru variază în mod natural între subiecți și nu se aplică matematicii și subiectelor conexe.
 6. În mod similar, rezultatele anchetei, într-o secțiune numită în mod obișnuit „Rezultate„, trebuie prezentate în formă tabelară sau grafică (imagine, hartă, schemă, diagramă sau desen). Aceste elemente de afișare ar trebui să fie însoțite de o legendă și vor fi discutate în textul articolului.
 7. Interpretarea semnificației rezultatelor este de obicei abordată într-o secțiune „Discuție” sau „Concluzii„. Concluziile trase trebuie să se bazeze pe noile rezultate empirice luând în considerare cunoștințele constatate, astfel încât orice cititor cu cunoștințe despre domeniu să poată urma argumentul și să confirme că concluziile sunt solide. Adică acceptarea concluziilor nu trebuie să depindă de autoritatea personală, de priceperea retorică sau de credință.
 8. În cele din urmă, o secțiune „Referințe” sau „Literatură citată” conține sursele citate de autori.

Evaluarea colegilor

Deși revizuirea colegială și formatul jurnalului savant nu reprezintă ele însele o parte esențială a literaturii științifice, acestea sunt ambele modalități convenabile de a asigura îndeplinirea criteriilor fundamentale de mai sus. Ele sunt în esență un mijloc de control al calității, un termen care cuprinde și alte mijloace pentru același scop.

„Calitatea” menționată aici este cea științifică, care constă în transparența și repetabilitatea cercetării pentru verificarea independentă, validitatea concluziilor și interpretărilor extrase din datele raportate, importanța generală pentru avans într-un anumit domeniu de cunoaștere, noutate, și în anumite domenii aplicabilitate, de asemenea. Lipsa unei evaluări inter pares este ceea ce face ca cele mai multe rapoarte tehnice și publicațiile World Wide Web să fie inacceptabile ca contribuții la literatura de specialitate. Revizuirea relativ slabă adesea aplicată cărților și capitolelor din cărțile editate înseamnă că statutul lor este de asemenea la al doilea nivel, cu excepția situației în care personalitatea unui autor este atât de ridicată încât o realizare anterioară și o participare continuă la reputația în cadrul comunității științifice semnalează o așteptare clară a calității.

Apariția arhivelor instituționale digitale în care oamenii de știință își pot posta activitatea, așa cum este prezentată într-o revistă tipărită, a făcut ca evaluarea formală a colegilor să se poată realiza îtr-un flux continuu. Deși publicarea unui preprint online nu îl împiedică să fie revizuit de către colegi, acesta permite o copie nerevizuită care să fie larg distribuită. În ceea ce privește partea pozitivă, această schimbare a dus la o difuzare mai rapidă a muncii noi în cadrul comunității științifice; în ceea ce privește dezavantajele, a devenit mai dificil de a discerne o contribuție științifică valabilă de la cele nemeritorii.

Creșterea dependenței de serviciile de abstractizare, în special cele disponibile pe cale electronică, înseamnă că criteriul efectiv pentru a stabili dacă un format de publicare face parte din literatura de specialitate creată este dacă acesta este acoperit de aceste servicii; în special, de către serviciul specializat pentru disciplina în cauză, cum ar fi Chemical Abstracts Service, precum și de serviciile interdisciplinare majore, precum cele comercializate de Institutul de Informații Științifice.

Etica

Transferul drepturilor de autor de la autor la editor, folosit de unele reviste, poate fi controversat, deoarece mulți autori doresc să-și propage ideile mai larg și să-și folosească din nou materialul în altă parte fără a avea nevoie de permisiune. De obicei, un autor sau autorii ocolesc această problemă prin rescrierea unui articol folosind alte fotografii. Unii editori ar putea dori, de asemenea, publicitate pentru jurnalul lor, astfel încât vor aproba reproducerea facsimilelor necondiționat; alți editori sunt mai fermi pe poziție.

În ceea ce privește publicațiile de cercetare, o serie de aspecte cheie includ și nu se limitează la:

 • Onestitate. Onestitatea și integritatea sunt datoria fiecărui autor și persoană, expert-recenzor și membru al consiliilor de redacție a jurnalelor.
 • Procesul de revizuire. Procesul de evaluare colegială contribuie la controlul calității și reprezintă un pas esențial pentru a stabili calitatea și caracterul original al cercetării.
 • Standarde etice. Articolele editoriale recente au prezentat unele cazuri de activități fără scrupule.
 • Paternitatea. Cine poate pretinde un drept de autor? În ce ordine ar trebui să figureze autorii?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *