Home » Articole » RO » Societate » Religie » Crăciunul » Narațiunile din Noul Testament despre Nașterea Domnului

Narațiunile din Noul Testament despre Nașterea Domnului

postat în: Crăciunul 0

Nașterea lui Isus, de Botticelli(Nașterea lui Isus, de Botticelli)

Evanghelia lui Matei

Evanghelia după Matei(O pagină din Evanghelia după Matei din secolul al XI-lea, Matei 1:21)

Maria, mama lui Isus, a fost logodnica lui Iosif, dar s-a dovedit a fi însărcinată prin Duhul Sfânt. Iosif intenționa să divorțeze liniștit, dar un înger i-a spus într-un vis că ar trebui să o ia pe Maria ca soție și să numească copilul Isus, pentru că își va salva poporul de păcatele sale. Iosif s-a trezit și a făcut tot ce a poruncit îngerul.

18. Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt.
19. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns.
20. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.
21. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.
22. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice:
23. „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”.
24. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.
25. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.

Capitolul 1 al Evangheliei lui Matei povestește nașterea și numirea lui Isus, iar începutul capitolului 2 arată că Isus s-a născut în Betleem în timpul lui Irod cel Mare. Magii din est au venit la Irod și l-au întrebat unde vor găsi Regele evreilor, pentru că i-au văzut steaua. Îndrumat de preoții de seamă și de învățători, Irod i-a trimis pe Magi la Betleem, unde i s-au închinat copilului și i-au dat daruri. După ce au plecat un înger i s-a arătat lui Iosif într-un vis și l-a avertizat să-l ia pe copil și pe mama sa și să fugă în Egipt, pentru că Irod dorea să-l omoare. Sfânta Familie a rămas în Egipt până când a murit Irod, când Iosif i-a dus la Nazaret în Galileea, din cauza fricii de fiul lui Irod, care acum conducea la Ierusalim.

1. Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând:
2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui.
3. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.
4. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos?
5. Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul:
6. „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel”.
7. Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.
8. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui.
9. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul.
10. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.
11. Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12. Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.
13. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.
14. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.
15. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”.
16. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
17. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul:
18. „Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt”.
19. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt,
20. Şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului.
21. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel.
22. Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile Galileii.
23. Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema.

Evanghelia lui Luca

Buna Vestire a lui Angel Gabriel către Maria, de Murillo(Buna Vestire a lui Angel Gabriel către Maria, de Murillo, c. 1655)

În zilele când Irod a fost împărat al Iudeii, Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gabriel în Nazaret în Galileea să anunțe unei fecioare numită Maria, care a fost logodită cu un bărbat numit Iosif, că va naște un copil și să-l numească Isus, căci el ar fi fiul lui Dumnezeu și va domni peste Israel pentru totdeauna. Când timpul nașterii s-a apropiat, Împăratul Roman a poruncit un recensământ al întregii lumi, iar Iosif a luat-o pe Maria în Betleem, cetatea lui David, întrucât era din casa lui David. Deci, s-a întâmplat că Isus s-a născut în Betleem și, deoarece nu era loc în oraș, copilul a fost pus într-o iesle, în timp ce îngerii i-au anunțat nașterea și păstorii i s-au închinat ca Mesia și Domnul.

În conformitate cu legea evreiască, părinții lui au prezentat copilul Isus la Templul din Ierusalim, unde cei neprihăniți Simeon și profeta Anna au mulțumit lui Dumnezeu care i-a trimis mântuirea. Iosif și Maria s-au întors apoi la Nazaret. Acolo „copilul a crescut și a devenit puternic, a fost plin de înțelepciune, iar harul lui Dumnezeu a fost asupra lui”. În fiecare an, părinții lui s-au dus la Ierusalim pentru a sărbători Paștele și, când Isus avea doisprezece ani, l-au găsit în Templu, ascultând învățătorii și întrebându-se astfel încât toți cei care l-au auzit au fost uimiți. Mama sa l-a mustrat pentru că le-a provocat neliniște, pentru că nu știau unde este, dar el a răspuns că este în casa Tatălui său. „Apoi s-a coborât la Nazaret cu ei și i-a ascultat, dar mama sa a prețuit toate aceste lucruri în inima ei și Isus a crescut în înțelepciune și statură și în favoarea lui Dumnezeu și a omului”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *