Opregul creţ

postat în: Portul popular 0

Port popular-23-Valnice sud jud mehedintiVâlnice, sudul judeţului Mehedinţi

Din marea varietate în unitate, ce o prezintă vâlnicul pe teritoriul judeţului Mehedinţi, se desprind unele particularităţi locale conturate pe zone etnografice mai restrânse. Denumiri diferite ale aceloraşi forme, sau a unor forme ce se izolează într-un anumit loc, ne arată interpretări şi concepţii, ce rezultă din alte condiţii de înţelegere şi gândire în zona munţilor şi altele în Câmpia dunăreană.

In Izverna sau Cireşu, vâlnicului i se spune ,,opreg creţ” (spre deosebire de opregul îngust, prezent şi el în portul femeiesc de aici) ; în Pristol sau Gruia este numit „catrinţă călcată”, iar la Salcia, Cujmir şi Oprişor „zăvelcă aleasă”, denumirea de opreg fiind trecută în Câmpia dunăreană unui vâlnic de categorie mai modestă, în izolarea zonei ele munte surprindem păstrarea unor elemente arhaice, cum este „opregul creţ în tangală” cu simple vărgi uniforme (mai rar câte o ,,brăţarie” sau un ,,râuşor de zimţi”) fără rânduri alese, în colorit potolit, rezultat al coloranţilor vegetali. Este ,,opregul creţ” autohton al Mehedinţiului, creat şi păstrat fără alterări. De asemenea surprindem aici şi urma opregului creţ, purtat cu un „fâs-tic” în faţă, ca dovadă a dezvoltării opregului creţ din opregul îngust de la spate, singurul care s-a purtat pe vremuri în asociaţie cu fisticul în faţă, forma de opreg creţ fiind pătrunsă aici din zonele din sud.

Port popular-24-Valnic sud jud mehedintiVâlnic, sudul judeţului Mehedinţi

Un alt element păstrat în aceste locuri este ornamentul de „strază” sau ,,poală”, un grup de vărgi orizontale albe, „rânduri culcate” care se întind, ca o bordură, la poala opregului creţ. Straza sau poala aparţine vechilor oprege creţe.

Sobrietatea coloritului şi ornamentul de ,,poală” s-au perpetuat până astăzi în această zonă. Opregele creţe de astăzi, denumite tot ,,cu poală”, au pe porţiunea de jos a aglomerare de vărgi, de data aceasta însă verticale (una lungă până sus şi alta întreruptă la jumătate) acoperind dens poala opregului. Alături de acestea, s-a mai dezvoltat opregul „creţ cu cot” cu aceleaşi vărgi verticale întrerupte la jumătate, dar la nivele diferite, crescând şi scăzând în scară (în formă de zigzag) pe porţiunea de jos a opregului creţ.

Ţesătura de fond în 4 şi 6 iţe, cu năvădituri în diverse motive reliefate, ca de exemplu „mura”, este curentă şi astăzi la opregele creţe. Vărgile sunt realizate fie din simpla „bătaie cu suveica” a unui fir de culoare distinctă (cele scurte) urmând modelul reliefat al fondului, fie că sunt alese (cele lungi) în cocleţi.

Port popular-22-Valnice nord jud MehedintiVâlnice, nordul judeţului Mehedinţi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *