Home » Articole » RO » Știință » Fizica » Relaţia fizicii cu alte domenii

Relaţia fizicii cu alte domenii

postat în: Fizica 0

Pahoeoe_fountain_original(Acest flux de lavă în formă de parabolă ilustrează aplicarea matematicii în fizică, în acest caz legea lui Galileo a corpurilor care cad.)

Physics_and_other_sciences(Matematică și ontologia sunt folosite în fizică. Fizica este folosită în chimie și cosmologie.)

Cerințe preliminare

Matematica este limbajul folosit pentru descrierea compacta a ordinii în natură, în special legile fizicii. Acest lucru a fost remarcat și susținut de către Pitagora, Platon, Galileo, şi Newton.

Teoriile fizicii folosesc matematica pentru a face ordine și a oferi formule precise, soluții precise sau estimate, rezultate cantitative, și predicții. Rezultatele experimentale în fizică sunt măsurători numerice. Tehnologiile bazate pe matematică, cum ar fi informatica, au dezvoltat fizica computaţională, o zonă activă de cercetare.

Mathematical_Physics_and_other_sciences (Distincția între matematică și fizică este clară, dar nu întotdeauna evidentă, mai ales în fizica matematică.)

Ontologia este o condiție esențială pentru fizică, dar nu pentru matematică. Aceasta înseamnă că fizica se ocupă în cele din urmă cu descrieri ale lumii reale, în timp ce matematica se ocupă cu modele abstracte, chiar dincolo de lumea reală. Astfel, afirmaţiile fizicii sunt sintetice, în timp ce afirmaţiile matematicii sunt analitice. Matematica foloseşte ipoteze, în timp ce fizica foloseşte teorii. Afirmaţiile matematice trebuie să fie doar logic adevărate, în timp ce previziunile afirmaţiilor fizice trebuie să se potrivească datelor observate şi experimentale.

Distincția este clară, dar nu întotdeauna evidentă. De exemplu, fizica matematica este aplicarea matematicii în fizică. Metodele sale sunt matematice, dar subiectul acestuia este fizic. Problemele din acest domeniu încep cu un „model de matematică al unei situații fizice” și o „descriere matematică a unei legi fizice”. Fiecare afirmaţie matematică folosită pentru soluție are un sens fizic mai puţin evident. Soluția matematică finală are un mai evident, pentru că aceasta este ceea ce se caută.

Fizica este o ramură a științei fundamentale, nu o știință practică. Fizica este, de asemenea, numită „știința fundamentală”, deoarece obiectul de studiu al tuturor ramurilor științei naturale cum ar fi chimia, astronomia, geologia şi biologia, sunt conduse de legi ale fizicii, similare cu modul în care chimia este adesea numită știința centrală, din cauza rolului său în conectarea cu ştiinţele fizice. De exemplu, chimia studiază proprietățile, structurile, și reacțiile materiei (focalizarea chimiei la scară atomică o distinge de fizică). Structurile se formează deoarece particulele exercită forțe electrice pe de altă parte, proprietățile includ caracteristicile fizice ale substanțelor date, și reacțiile se desfăşoară conform legilor fizicii, cum ar fi conservarea energiei, a masei și a sarcinilor.

Fizica este aplicată în industrii cum ar fi ingineria și medicina.

Applicaţii şi influenţe

IMG_1729_Gemaal_met_schroef_van_Archimedes_bij_Kinderdijk(Aplicarea legilor fizice în extragerea lichidelor)

Fizică aplicată este un termen general pentru cercetare în fizică pentru o anumită utilizare. Un curriculum al fizicii aplicate conține, de obicei, câteva ore de studiu într-o disciplină aplicată, cum ar fi geologia sau ingineria electrică. De obicei diferă de inginerie unde fizician tehnolog nu poate proiectar ceva anume, ci mai degrabă utilizează fizica sau efectuează cercetări de fizică cu scopul de a dezvolta noi tehnologii sau a rezolva o problemă.

Abordarea este similară cu cea din matematica aplicată. Fizicienii tehnologi pot fi, de asemenea, interesaţi în utilizarea fizicii pentru cercetarea științifică. De exemplu, persoanele care lucrează în fizica acceleratoarelor s-ar putea să încerce să construiască detectoare de particule mai bune pentru cercetare în fizica teoretică.

Fizica este folosită foarte mult in inginerie. De exemplu, statica, un subdomeniu al mecanicii, este utilizată în construcția de poduri și alte structuri statice. Înțelegerea și utilizarea acusticii se foloseşte în controlul sunetului și construcţia sălilor de concerte. În mod similar, utilizarea de sisteme optice ajută la crearea de dispozitive optice mai bune. O înțelegere a fizicii ajută la dezvoltarea simulatoarelor de zbor, jocurilor video mai realiste, și a filmelor, și este adesea critică în investigațiile medico-legale.

În consensul standard că legile fizicii sunt universale și nu se schimbă cu timpul, fizica poate fi folosită pentru a studia lucruri care în mod obișnuit s-ar împotmoli în incertitudine. De exemplu, în studiul originii pământului, se poate în mod rezonabil modelul masei, temperaturii şi vitezei de rotaţie a pământului în funcție de timp, pentru a permite o extrapolare înainte și înapoi în timp și astfel să se prevadă condițiile anterioare și viitoare. Acesta permite, de asemenea, simulări în inginerie care accelerează drastic procesul de dezvoltare al unei noi tehnologii.

Dar există, de asemenea, interdisciplinaritate considerabilă între metodele fizicienilor și multe alte domenii importante care sunt influențate de fizică, de exemplu domeniile econofizicii şi sociofizicii.

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *