Home » Articole » RO » Societate » ONG » Înfiinţare ONG » Rezervarea denumirii la înfiinţarea unei ONG

Rezervarea denumirii la înfiinţarea unei ONG

După etapa preliminară, următorul pas în înfiinţarea unei asociaţii non-profit este verificarea denumirii alese de fondatori: este ea conformă cu legea? Este deja folosită de altcineva? A fost rezervată, şi dacă da, până când?

Verificarea este făcută la cerere de Ministerul Justiţiei şi în urma acesteia se eliberează o Dovadă a disponibilităţii denumirii.

Oricare dintre membrii fondatori poate face cererea de acordare a disponibilităţii denumirii, în forma prezentată în Anexa 1 la acest ghid, sau poate completa direct formularul disponibil la registratura Ministerului Justiţiei.

Taxa aferentă serviciului este de 5 lei şi se plăteşte la unitatea Trezoreriei Statului de care aparţine solicitantul.

Depuneţi cererea şi dovada plăţii taxei (chitanţa) la registratura Ministerului Justiţiei, aflată în strada Apolodor nr. 17, sector 5. Programul Registraturii este luni-vineri 9-12 şi 13-15.30. Dacă nu domiciliaţi în Bucureşti, trimiteţi prin poştă actele, în scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Dovada disponibilităţii denumirii se eliberează de către Serviciul de Relaţii cu Publicul şi Evidenţă ONG al Ministerului, aflat la aceeaşi adresa, serviciu pe care îl puteţi contacta şi la telefon/fax: 0372 041 192, email relatiipublice@just.ro. Programul este de luni până vineri între orele 10.00-12.00, iar marţea şi joia şi între orele 14.00-16.00.

Termenul de rezolvare a cererii este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, în cazul în care vă prezentaţi personal pentru ridicare, sau de 10 zile lucrătoare, dacă optaţi pentru răspunsul prin poştă.

Valabilitatea dovezii este de 3 luni de la data emiterii. Dovada se poate prelungi, în caz de nevoie; în această situaţie trebuie să faceţi o cerere de prelungire, care de asemenea se taxează, până cel târziu în ziua expirării dovezii iniţiale.

În dovadă se va menţiona clar: denumirea este disponibilă sau nu este disponibilă şi de ce (este deja utilizată; a fost rezervată şi până la ce dată; nu este conformă cu legea).

Sfat: Dacă denumirea pe care o doriţi este una relativ comună, vă recomandăm să cereţi verificarea mai multor denumiri. Evident că pentru fiecare trebuie să achitaţi câte o taxă. Util ar fi să verificaţi mai întâi în Registrul Naţional ONG, care ar trebui să cuprindă toate organizaţiile non-guvernamentale din România, pe saitul Ministerului Justiţiei, la adresa: www.just.ro/MeniuStanga/PersonnelInformation/tabid/91/Default.aspx. Descărcaţi fişierul pdf şi cu funcţia „căutare” (Ctrl+F) verificaţi ce doriţi. Însă nu există nici o garanţie că acest fişier este actualizat, de aceea nu vă bazaţi pe el.

Observaţie: Este interzisă utilizarea în denumirea organizaţiei a denumirilor specifice autorităţilor şi instituţiilor publice, cf. OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (vezi Anexa 8 la ghid). De asemenea, denumirea nu trebuie sa producă confuzii cu privire la natura organizaţiei, adica dacă este vorba despre o asociaţie să nu pară că ar fi fundaţie, sindicat, patronat, cult, asociaţie de proprietari şi nici societate comercială.

Referinţa: https://www.setthings.com/artt/ghidul-infiintarii-organizatiilor-neguvernamentale-non-profit-asociatii/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *