» » » » » » » Sisteme şi stări termodinamice

Sisteme şi stări termodinamice

Rankine_cycle_layout

Sisteme termodinamice

Un sistem termodinamic este acea parte a universului în curs de studiu. O limită reală sau imaginară separă sistemul de restul universului, menţionat ca vecinătăţi. Sistemele termodinamice sunt caracterizate adesea prin natura acestei limite, după cum urmează:

  • Sistemele izolate sunt complet izolate de vecinătăţile lor. Nici căldură, nici materie pot fi schimbate între sistem și vecinătăţi. Un exemplu al unui sistem izolat ar fi un recipient izolat, ca de exemplu un cilindru de gaz izolant. (În realitate, un sistem nu poate fi absolut izolat de vecinătăţile sale, pentru că există întotdeauna cel puțin o ușoară cuplare, chiar dacă numai prin atracția gravitațională minimă).
  • Sistemele închise sunt separate de mediul înconjurător printr-o barieră impermeabilă. Căldura poate fi schimbată între sistem și vecinătăţi, dar nu şi materia. Un efect de seră este un exemplu de sistem închis.
  • Sistemele deschise pot schimba atât căldură cât și materie cu vecinătăţile sale. Anumite zone de graniță dintre sistemul deschis și vecinătăţile sale pot fi impermeabile și/sau adiabatice, însă cel puțin o zonă din această limită este supusă schimbului de căldură și mateie cu vecinătăţile. Oceanul este un exemplu de sistem deschis.

Stări termodinamice

Un concept cheie în termodinamică este starea unui sistem. Atunci când un sistem este în echilibru în anumite condiții, se spune că este într-o stare definită. Pentru o stare termodinamică dată, multe dintre proprietățile sistemului au o anumită valoare care corespund acestei stări. Valorile acestor proprietăți sunt o funcție de starea sistemului și sunt independente de calea prin care sistemul a ajuns la această stare. Numărul de proprietăți care trebuiesc să fie specificate pentru a descrie starea unui sistem dat este dată de regula fazelor Gibbs. Având în vedere că starea poate fi descrisă prin specificarea un număr mic de proprietăți, în timp ce valorile mai multor proprietăți sunt determinate de starea sistemului, este posibil să se dezvolte relațiile dintre diferitele proprietăți de stare. Unul dintre obiectivele principale ale termodinamicii este de a înţelege aceste relații între diverse proprietăți de stare ale unui sistem. Ecuațiile de stare sunt exemple ale unora din aceste relații.

Imagine http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rankine_cycle_layout.png

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *