» » » » » » » » Strategia de dezvoltare a municipiului Drobeta Turnu Severin: Dezvoltarea economică şi a turismului

Strategia de dezvoltare a municipiului Drobeta Turnu Severin: Dezvoltarea economică şi a turismului

BIG si parcul central

Politica : Valorificarea potentialului turistic al resurselor naturale

Programe :

– Amenajarea în scop turistic a obiectivelor naturale ;

– Masuri de crestere a potentialului turistic si atractivitatii rezervatiei naturale;

– Crearea unui circuit turistic ecologic si introducerea sa în oferta turistica regionala si nationala;

– Construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale;

– Amenajări specifice sporturilor nautice;

– Crearea/ modernizarea/ dotarea centrelor de informare turistica;

– Îmbunătătirea /crearea infrastructurii în ariile protejate de interes comun tranfrontalier;

– Dezvoltarea produselor turistice ecologice sau “verzi” cu caracter transfrontalier.

– Crearea structurilor de cazare si a utilittilor conexe;

– Crearea unui parc balnear, obtinerea statutului de statiune balneara a cartierului Schela Cladovei

Politica : Crearea cadrului favorabil pentru dezvoltarea activitatilor economice si serviciilor, inclusiv a celor conexe activitatilor de turism

Programe :

– Efectuarea unei evaluri si inventarieri a tuturor spatiilor (clădiri dezafectate) si terenurilor care pot fi destinate investitiilor si crearea unei baze de date imobiliare;

– Construirea/ modernizarea/ extinderea/ racordarea la utilitati a unor centre expozitionale, centre de afaceri, incubatoare de afaceri care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere IMMuri, pentru activităti de productie si/ sau servicii;

– Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse;

– Elaborarea unui program de atragere a investitiilor – stabilirea si promovarea unor birouri de consultant în afaceri în colaborare cu asociatii ale oamenilor de afaceri;

– Crearea unui brand local – valorificarea economica a resurselor si traditiilor locale

– Încurajarea asocierii micilor întreprinzători în structuri reprezentative si de cooperare;

– Incurajarea turismului de afaceri prin reabilitarea spatiilor destinate acestuia, ca de exemplu sali de conferinte

– Promovarea inovării si economiei cunoasterii prin incurajarea formarii „clusterelor” (asocieri administratie/institutii de cercetare/ agenti economici);

– Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor transfrontaliere de afaceri;

– Sustinerea crerii unor servicii transfrontaliere de informare pentru IMM-uri (informare prin Internet, buletine electronice etc.)

Politica: Profilarea formării si pregătirii profesionale a resursei umane pe necesitătile locale

Programe:

– Elaborarea unor protocoale de colaborare între Primărie, mediul de afaceri si institutiile de învătământ preuniversitar profesional si tehnic si superior pe domenii specifice, prioritare de actiune;

– Realizarea unui studiu al pieei muncii locale care să evidentieze cerintele vis-a-vis de oferta de munca si specializarile acesteia;

– Recomandarea către toate persoanele beneficiare ale Legii 416, privind venitul minim garantat, de a urma cursuri de calificare si recalificare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *